Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев нарежда свикване на Отчетно-изборен Събор на Български лекарски съюз /БЛС/ на 9, 10 и 11 януари 2009 г.
Дневния ред ще бъде:  Избор на председател, секретар, преброители и органите, необходими за провеждането на Събора;  Отчет на дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на БЛС;  Избор на нови ръководни органи на БЛС – УС, Контролна комисия и Комисия по професионална етика.
Съборът ще се проведе в Киносалона на ВМА, гр. София.

Регистрацията на делегатите на Събора ще се проведе от 16 до 18 ч на 9 януари и от 8,30 до 10 ч. на 10 януари.
Начало на Събора – 10,30 ч. на 10 януари 2009 г.
Организацията на провеждането на Събора на БЛС е възложена на д-р Методи Маджаров, председател на УС на Столичната лекарска колегия.
Министърът на здравеопазването заяви още, че не е приел оставката на проф. Черноземски. На този етап няма причини проф. Черноземски и директорката на онкологичната болница Троянова да не продължат да работят заедно. /БЛИЦ