Навършилите 60 години жени и 63 години мъже ще заплащат за всяко посещение при лекар или зъболекар такса от един лев. Това гласят промените в Закона за здравното осигуряване.
Останалите граждани заплащат за всяко посещение при лекар потребителска такса в размер на 1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответния период.  След промените от 1 юли няма промяна в размера на потребителската такса, заплащана в лечебните заведения за болнична помощ. За всеки ден болнично лечение здравноосигурените граждани следва да заплащат по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната (т.е. - 4.40 лв.), но за не повече от 10 дни годишно. При лечение в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, пациентът не заплаща потребителска такса след десетия ден.  Информацията е на БНР. /БЛИЦ