Около 250 000 жени повече отколкото са мъжете живеят в България, сочат последните данни на НСИ.
Жените са 3,875 млн. жени, а мъжете - 3,629 мъже. Според прогнозните данни на националната статистика в идните десетилетия пропорцията може да се изравни и дори да се обърне в полза на мъжкото население у нас.<br /> <br /> През 2020 г. в България се очаква да живеят около 7 млн. българи - около 3,5 млн. мъже и около 3,6 млн. жени. През 2030 г. се очаква българите да намаелят до 6,5 млн. - съответно около 3,3 млн. мъже и 3,2 млн. жени. <br /> През 2050 г. има вероятност българите да се стопят до около 6 милиона, като тук статистиката дава превес на мъжете - 2,9 млн. мъже и 2,7 млн. жени. <br /> <br /> Средната продължителност на живота у нас е 70 години за мъжете и 77 - за жените, сочи статистиката.<br /> <br /> Към настоящия момент на 1000 мъже у нас се падат 1068 жени, показват данните на НСИ. Относително равен брой мъже и жени живеят у нас в селата - по около 1 милион.<br /> <br /> Чувствително е завишено присъствието на дамите в градовете - с близо четвърт милион те са повече отколкото мъжете. <br /> <br /> През 2010 г. у нас са сключени около 25 000 брака, като 20 000 от тях са в градовете и около 5000 в селата. Разводите в страната са около 11 000 - 9000 в градовете и около 2000 в селата.<br /> <br /> Според данни от последно проучване на Евростат - около 40 на сто са повече жените отколкото мъжете в ЕС на възраст 65 и повече години, пише БТА. През 2011 г. в ЕС е имало 257 млн. жени и 245 млн. мъже или около 105 жени - на 100 мъже.<br /> <br />