Сдружение "Българско обединение на развъдни и браншови асоциации на животновъди" /БОРБАЖ/ е учредено в Севлиево. В новата организация се включиха общо 11 организации – 6 развъдни и 5 браншови асоциации, а за нейни съпредседатели са избрани Христо Друмев, председател на НРАММП и Цветан Цочев, шеф на АРКП. Това съобщиха днес в Ловеч нейни учредители.
Според тях целта на сдружението е да отстоява обединените интереси на животновъдите от цялата страна пред държавни, правителствени и неправитлествени органи и организации. БОРБАЖ ще воюва за създаване на оптимални условия за развитие на отрасъла – спазване на поетите ангажименти в разписаните параметри и срокове. Ще търси активен диалог и участие при формиране аграрната политика на държавата, и при вземането на решения, свързани с отрасъла.
Гергана Димитрова, БЛИЦ