Предстои обществено обсъждане на доклад по ОВОС за инвестиционно предложение “Възстановяване дейността на летище, разширение на пистата, изграждане на малък перон и пътнически терминал в местността в село Мусомища – община Гоце Делчев, съобщиха от РИОСВ в Благоевград. Инвеститор в мащабния проект е софийското дружество „Корси Маунтин Рисорт”.

Летището ще бъде използвано за излитане и кацане на граждански полети на обща авиация и впоследствие за чартърни полети за превоз на пътници. Планира се до 2015 г. да бъдат обслужвани около 3000 излитания и кацания годишно. Очаквания годишен пътникооборот е 100 000 души. Предвижданията на инвеститора са полетите да обслужват туристическата индустрия на Благоевградска област.

Летището край с. Мусомища разполага с писта, с дължина 2100 м и широчина 25 м, която ще бъде разширена до 45 м носеща настилка плюс 2 х 7.5 м странични ивици и впоследствие удължена според възможностите на терена. Предвижда се изграждане на малък перон и малък митнически терминал, както и други обслужващи мощности. Общата използвана площ е 874.68 дка. , като същата е собственост на възложителя./БЛИЦ