Център по хемодиализа към МБАЛ “Св. Пантелеймон” ще бъде открит утре в Ямбол, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Със средства на МЗ в размер на 400 000 лева е извършен ремонт на сградния фонд на отделението. С допълнително отпуснати 270 000 лв. предстои да бъдат закупени 9 нови апарата за хемодиализа, 1 система за очистване на питейната вода и 11 легла. В момента е в ход вторият етап от търга за доставка и предстои обновяване на Отделението за хемодиализа с горепосоченото оборудване. <br /> Отделението обслужва населението от общините Ямбол, Тунджа и Стралджа, нуждаещи се от хемодиализно лечение &ndash; пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, пред- и следоперативно диализно нуждаещи се, остри екзогенни интоксикации. Към днешна дата на програмно хемодиализно лечение са 41 болни като в рамките на годината броят им варира между 40 и 45.<br /> В отделението по хемодиализа работят 23 здравни работници, от които 4 лекари, 11 професионалисти по здравни грижи, 4 технолози и 4 санитари./БЛИЦ<br />