Парламентът прие окончателно промените в Закона за закрила на детето, с които се въвежда вечерен час за деца до 14 години. След 20.00 ч. те задължително трябва да са с възрастен придружител на обществени места.
Това ограничение за подрастващи от 14 до 18 години е 22 часа.
Глобата е от 300 до 500 лева за нарушение на тази разпоредба на закона. Санкциите пък за търговци, които продават алкохол или цигари на деца, се повишава от 2000 до 4000 лева, като досега беше от 1000 до 2000 лева.

Депутатите решиха още, че до 1 април всички търговци на цигари, които са се регистрирали по ДДС след 1 януари тази година, могат да подадат молба за отказ от регистрация. Това стана с поправка в Данъчно-осигурително-процесуалния кодекс. /БЛИЦ