Правителството в оставка одобри план-сметката за организиране и провеждане на предсрочните парламентарни избори. Нейната стойност е 21 милиона лева. Най-голямото перо в размер на 13,12 милиона лева е предназначено за Министерския съвет, за осигуряване на логистиката на областно и общинско ниво и заплащането на членовете на районните и секционните комисии.
МВР ще получи 3,3 милиона лева, а Централната избирателна комисия - 3,25 милиона лева. Министерството на регионалното развитие чрез дирекция ГРАО ще получи 700 хиляди лева, а 550 хиляди лева се осигуряват за външното министерство за провеждане на изборите в чужбина, като този разход вероятно ще бъде увеличен с допълнително решение.<br /> <br /> Министерството на отбраната и образователното министерство ще получат по 40 хиляди лева за осигуряване на нужните дейности в деня на изборите.<br /> &nbsp;