Само месец след като Европейският съюз ни спря близо 500 млн.евро, нови скандали са на път да взривят висшия ешелон на властта. Дружеството "Тракия РМ", което по данни на Търговския регистър е 100% собственост на семейната фирма на зам.-земеделския министър Димитър Пейчев "Колло", е спечелило 26 обществени поръчки за над 23 млн. лв. Част от парите са отишли за рекултивация на терени и изграждане на депа за отпадъци, съобщава в. "168 часа".
Това става ясно от регистъра на обществените поръчки. 50 на сто от фирмата е собственост на Пейчев, а останалите - на съпругата му, сочи справката в "Информационно обслужване".
Между поръчките правят впечатление и някои, които имат връзка със земеделието. Така например "Тракия РМ", чийто управител е съпругата на Пейчев - Халина Малецка-Пейчева, е разделила заедно с други дружества общо 4 364 097 лв. за "рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт". Земите са на Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево.

"Разбира се, че в случая със зам.-министър Пейчев се касае за конфликт на интереси", заяви в тази връзка Евдокия Манева от ДСБ. "Имаше един случай, при който семейната фирма на Пейчеви отне земи от руслото на р. Марица, за който питах министър Джевдет Чакъров, но всичко се потули", допълни още бившият министър на околната среда. Според Евдокия Манева от първостепенно значение за успешната борба с конфликта на интереси е да се проверяват и връзките на чиновниците и техните роднини между отделните министерства. Манева твърди, че единствената причина да спре участието на фирмите на Пейчев като подизпълнители за опаковане на софийския боклук е прекаленото огласяване на случая.
Димитър Пейчев вероятно познава борбата с уродливите явления в тънкости, защото се оказа, че е член на Асоциацията за превенция на конфликти и колизии на интереси. Зам.-министърът е и в управлението на ФЛАГ - фондът, който трябва да подпомага общините при усвояването на средствата от Европейския съюз.
На поставените от "168 часа" въпроси от Министерството на земеделието и храните заявиха, че зам.-министър Димитър Пейчев е много зает със семинари и няма време да вземе отношение по проблема.
"Пейчев с явните конфликти на интереси е утвърден символ на шуробаджанащината в нашата страна", заяви лидерът на партия "Ред, законност и справедливост" Яне Янев. "Семейните му фирми са печелили поръчки не само в общини, но и в МФ, МРРБ, както и публични проекти по САПАРД", възмути се народният представител. Нека да припомним, че Пейчев е шеф и на Мониторинговия комитет за наблюдение по САПАРД.
В декларацията по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности за 2007 г., Пейчев е вписал покупката на парцел на територията на Пловдив с размер от 18 509 кв.м за 310 000 лв.
В графата "произход  на средствата", с които е закупил имота, зам.-министърът е посочил "лични от 2004 г.". /БЛИЦ