Допълнителни мерки в подкрепа на фиска в размер на 230 млн. лева до края на годината договориха на днешното си заседание партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Участниците в преговорите са постигнал консенсус да ударят доходите от хазарта и приходите на застрахователните компании. Двойно падат нормативно признатите разходи.
На част от срещата днес е присъствал и министър-председателят Бойко Борисов, който казал, че в името на 8 млн. български граждани трябва да се намери съгласие между трите страни в диалога, за да се излезе от кризата и да се запази жизнеспособността на икономиката ни.<br /> <br /> Представителите на правителството и социалните партньори са одобрили предложението на директора на НАП Красимир Стефанов индивидуалните печалби от хазартни игри да бъдат обложени с 10-процентен данък, което ще доведе до 80 млн. лева допълнителни приходи в бюджета до края на тази година. <br /> <br /> Запазват се ставките за облагане на застрахователната дейност със 7% за общото застраховане и с 2% за животозастраховането, но ще се промени начинът за облагане на застрахователните дружества. Предвижда се да се облагат приходите на застрахователите, а не печалбите, както е в момента. Очаква се мярката да влее в бюджета около 100 млн. лева допълнително. <br /> <br /> Като временна мярка се предлага връщане на стария коефициент от 1,1 за авансовите вноски по корпоративния данък. В момента той е единица. Промяната по отношение на авансовите вноски се очаква да донесе 50 млн. лв. в бюджета.<br /> <br /> Партньорите в НСТС са приели и пакет от предложения за подобряване на финансовата дисциплина. Министерството на финансите ежемесечно ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. МФ ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавана от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие.<br /> <br /> На&nbsp;пазара на труда ще се&nbsp;създава система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво; увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище.<br /> <br /> Социалните партньори ще продължат дискусията в понеделник.<br /> /БЛИЦ<br />