350 000 пенсионери ще получат 50 лв. еднократна добавка към пенсиите си през ноември, реши правителството. Безработните в трудоспособна възраст вече ще получават социални помощи само шест месеца.
Това съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на пресконференция в Министерския съвет. Всички пенсионери, които имат пенсия до 113.49 лв. и не получават друга пенсия, ще получат еднократно през следващия месец още 50 лв., което е инфлационна добавка. Това ще бъдат около 350 000 души, поясни социалният министър. Необходимите средства за изплащане на допълнителната сума са 17,5 млн. лв. Те ще бъдат осигурени за сметка на икономии в планираните допълнителни субсидии от централния бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Над 1,5 млн. пенсионери получиха увеличение на пенсиите от октомври след преизчислението им, много голяма част от тях с 30-40 лева, каза министър Масларова. Тя посочи, че след 31 октомври тези, които имат разрешение за енергийни помощи, ще получат от службите за социално подпомагане по 100 лв. от парите от преизпълнението на приходната част на бюджета. Коледните добавки са отделно плащане и те ще бъдат дадени на всички пенсионери с декемврийската пенсия.
Министерският съвет прие и проект на решение за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. С него времето за получаване на социални помощи се съкращава от една година на шест месеца. Това се отнася за хора в трудоспособна възраст, които традиционно пасивно чакат и не се включват на пазара на труда, обясни Масларова. Мярката не засяга някои категории лица, които поради обективни причини са възпрепятствани да правят това – майки/бащи, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст; бременните жени след третия месец на бременността им; лицата с трайни увреждания или установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца; лицата, които полагат грижи за болен член на семейството, роднина или лице с трайно увреждане, както и хората с тежки психически заболявания.
Считаме, че това е правилна политика за активно търсене на работа и за ограмотяване, подчерта министърът на труда и социалната политика. През септември броят на отпадналите от социално подпомагане е 17 838 души. По данни на Агенцията по заетостта 9600 от тях вече са започнали работа по програмите за заетост, малко над 2000 пък са се включили в курсове за квалификация и ограмотяване, информира Емилия Масларова.
Тя се спря и на одобреното от правителството изменение на Националния план за действие по заетостта. То дава право на пенсионери, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъдат наети по Програмата „В подкрепа на майчинството”. Това означава, че родственици, баби и дядовци ще могат да гледат децата до навършване на 3 години, когато родителите се връщат на работа, поясни министърът на труда и социалната политика. Към 31 август за изпълнение на програмата „В подкрепа на майчинството” са изразходвани 1 512 000 лв., от които 569 000 от държавния бюджет и 943 000 от Фонд „Общи заболявания и майчинство”. През 2008 г е предвидено по тази програма да бъдат наети 2275 безработни, а средствата от държавния бюджет са близо 1,8 милиона лева. За периода януари – август в програмата са включени 952 майки, информира още социалният министър.
Промените в програмата по заетостта предвиждат още да се плаща по 100 лв. на работодателите за всеки работник, когато се наемат работници в радиус до 100 км от населеното място. С това се подпомагат и работниците, за които няма работа в населеното място, в което живеят, както и работодателят – да заплати транспортните разходи. Прехвърляме и средства към програмата за чиракуване, която също е много атрактивна – на обучителя на чиракуващия ще се плаща допълнително процент от минималната работна заплата, посочи министър Масларова. /БЛИЦ