Четирима души на ръководни постове в Агенцията за икономически анализи и прогнози са били агенти на Държавна сигурност, съобщиха от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС. Проверени са 35 лица, 9 от които не подлежат на проверка. Агенцията е административна структура, подчинена на министъра на финансите.
Дейността на агенцията е да изготвя макроикономически изследвания, анализи, прогнози и симулации на алтернативни икономически политики. <br /> <br /> Васил Недялков Сивов е бил агент в 3-то управление - контраразузнаване, под псевдонима Пенев от 1965 г. Комисията разполага и с документи, които удостоверяват принадлежността на Сивов към структурите на ДС и след 1989 г. Сивов е бил началник на отдел в агенцията през 1995 г. От 1984 г. <br /> <br /> Васил Стоянов Христов, който е ръководител на отдел от 1993 г., е бил съдържател на явочна квартира под псевдонима Кестен. Венцислав Николов Войков е бил вербуван като секретен сътрудник през 1987 г. и се е подвизавал под псевдонима Димов. Той е бил началник на отдел в агенцията от 1993 г. до 2004 г. От 1978 г. до 1984 г. Иван Величков Вълков е бил агент Борислав в Държавна сигурност, а през 1991 г. е бил директор на управление. /БЛИЦ<br />