Рекордната сума от 7,5 милиона лева под формата на допълнително материално стимулиране е пръсната по времето на управлението на Тройната коалиция. Министрите, зам.-министрите и членовете на политическите кабинети на министерствата са се облажили сериозно.
Това става ясно от справка за полученото допълнително материално стимулиране на Министерския съвет и на отговорните политически лица в министерствата в периода август 2005 &ndash; юли 2009 г., <br /> <br /> Най-много бонуси са дадени през 2008 г., която е последната година от мандата на тройната коалиция &ndash; цели 2 534 464 лв. За петте месеца на 2005 г. техният общ размер е 353 064 лв., а за половината 2009 г. &ndash; 679 256 лв. През 2006 г. ДМС-то е 1 554 247 лв., а през 2007 г. &ndash; 1 912 881 лв.<br /> <br /> Бонусите на министрите варират от 8200 до 8650 лв. Изключения правят шефовете на земеделието, икономиката и социалната политика, защото освен ДМС те са получавали и законни възнаграждения от участия в управителни и надзорни съвети и комисии. <br /> <br /> Министрите на земеделието Нихат Кабил и Валери Цветанов са взели общо 115 000 лв., като най-много пари им се полагат като членове на УС на фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;. Социалната министърка Емилия Масларова е прибрала близо 21 000 лв., та да има за чанти и бижута. За две години като министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров е взел близо 63 542 лв. извън заплатата си, а неговият наследник Петър Димитров &ndash; 52 687 лв.<br /> <br /> <u>Министерство на финансите</u> - <strong>2 171 597 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерството на икономиката, енергетиката и туризма</u> -<strong> 1 172 997 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на земеделието и храните</u> &ndash;<strong> 649 964 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на регионалното развитие и благоустройството</u> &ndash; <strong>586 274 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията</u> - <strong>511 564 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на труда и социалната политика</u> - <strong>447 170 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на околната среда и водите</u> &ndash; <strong>409 401 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на отбраната</u> &ndash; <strong>215 190 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерството на външните работи</u> &ndash; <strong>210 666 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на правосъдието</u> &ndash; <strong>163 883 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на здравеопазването</u><strong> </strong>&ndash; <strong>123 772 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на образованието и науката</u> -<strong> 75 550 лв.</strong><br /> <br /> <u>Министерство на културата</u> -<strong> 110 903 лв.<br /> </strong><br /> <u>Министерство на вътрешните работи</u> - <strong>8126 лв.</strong><br /> <br /> <br /> Сергей Станишев, в качеството си на премиер, е взел ДМС само веднъж &ndash; през 2006 г. в размер на 2287 лв. Той, началникът на политическия му кабинет, парламентарният секретар, главният секретар на МС, както и началниците на политическите кабинети на вицепремиерите са получили близо 140 000 лв. през мандата на тройната коалиция. Само главният секретар на МС Севдалин Мавров е прибрал за 4 години 21 634 лв. бонуси.<br />