Само през последната седмица експертите от Агенция Сапард са констатирали осем случая на нередности и измами в проекти по програмата, съобщават от Държавен фонд "Земеделие". По три от проектите не е изплатена субсидия, за останалите пет са изпратени писма за доброволно възстановяване на получените суми.
От началото на действие на програма САПАРД до момента, от общо одобрени 3509 проекта, са установени нарушения по 109 проекта, на обща стойност 29 млн. лв. Информацията за нарушенията е предоставена на националния ръководител на програмата.

По сметките на ДФ „Земеделие” вече постъпиха 2 млн. 933 хил. лв., възстановени от „ЕВРОФРИГО” АД. Контролните мерки са част от Екшън плана за действие, който продължава да се изпълнява.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” д-р Атанас Кънчев проведе разговори с ръководствата на банковите институции, които членуват в Асоциацията на Банките в България, във връзка с временно спрените плащания по програма САПАРД. Беше постигнато принципно съгласие финансовите институции да предприемат процедури по преструктуриране на кредитните задължения на бенефициентите, със забавени плащания. Банките предоставиха информация за размера на отпуснатите кредити на земеделските стопани и представителите на аграрния бизнес, за реализирането на проектите им по САПАРД. ДФ „Земеделие” – Агенция САПАРД вече предприе стъпки за удължаване срока за изпълнение на инвестициите и подаване на заявките за плащане по частните мерки с един месец - до края на август, съобщават още от Фонд "Земеделие". /БЛИЦ