За периода 2006 – септември 2008 г. общата численост на служителите в административните структури и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са администрации, е намаляла със 17 221 щатни бройки. Така процентът на реализираните в администрацията съкращения достигна 10.6%, съобщават от Министерството на държавната администрация.
Сред министерствата най-големи съкращения са реализирали Министерството на земеделието и храните (-37.5), Министерството на държавната администрация и административната реформа (-18.0%), Министерството на отбраната (-16.8%), Министерството на финансите (-15.8%), Министерството на труда и социалната политика (-14.6%), системата на Министерския съвет (-12.8%), Министерството на икономиката и енергетиката (-12.7%).
Общинските администрации са намалили своята численост общо с 2316 щатни бойрки, което е съкращение от 9.5% от целия личен състав на общинските администрации (или 13.12% от числеността, подлежаща на съкращение). Най-големи съкращения са реализирали общините Тетевен (-27.83% от числеността, подлежаща на съкращение), Драгоман (-24.56%), Несебър (-23.08%), Ветрино (-23.08%), Бяла (-21.74%), Земен (-21.74%), Добричка община (-20.71%), Бобошево (-20.41%), Белоградчик (-20.34%), Родопи (-20.13%), Братя Даскалови (-20%). /БЛИЦ