При одит в Агенция "Пътна инфраструктура" Сметната палата е установила, че има данни за наличие на престъпление и е пратила материалите на главния прокурор на Република България. И след Батко и Братко в пътната агенция са продължавали далаверите, установила палатата.
Към ноември 2009 г. за извършени строителни работи по сертификати и фактури не е извършено плащане от 154.7 млн. лв., приети са сертификати, по които не са издадени фактури за 25.2 млн. лв., т.е., общият размер на задълженията на Агенция &quot;Пътна инфраструктура&quot; е 179.9 млн. лв. Това се казва в доклад на Сметната палата от одита за финансовото управление на бюджета и имуществото на агенцията, за периода януари 2008-30 юни 2009г.<br /> <br /> Днес информацията бе изнесена пред народните представители от три парламентарни комисии - транспортната, регионалната и по бюджет и финанси, предаде БНР.<br /> <br /> Проверявани са и процедурите по възлагането на обществените поръчки, за периода януари 2007-30 юни 2009 г. Общият брой на спрените през периода обекти, по които има извършени разходи, е 40, а към 31 декември 2008 г. просрочените задължения са общо в размер на 101.6 млн. лв., като с най-голям дял са тези по договори за извършване на текущ ремонт - 96.6 млн. лв.<br /> <br /> При процедурите за обществени поръчки преобладават случаите на провеждане на процедури на договаряне, без основание затова, както и процедури за избор на изпълнител, проведени фиктивно, след като договорите са били вече възложени.<br /> <br /> Тази практика, освен че е в противоречие с закона, е създавала условие за непрозрачно изразходване на бюджетни средства. В голямата част от проведените процедури е разглеждана само една оферта.<br /> <br /> Като цяло не са защитени финансовите интереси на Агенция &quot;Пътна инфраструктура&quot;, тъй като не са предприемани действия срещу некоректните изпълнители по договорите, пише още в доклада. /БЛИЦ<br /> <br />