Политическите отношения между България и Азербайджан са много добри, но деловите отношения не съответстват на това ниво. Около тази теза са се обединили премиерът Бойко Борисов и премиерът на Азербайджан Артур Расизаде.
Азербайджанският премиер подчерта, че неговата държава приоритетно решава два въпроса - енергийната сигурност и продоволствената сигурност, като първият въпрос вече се смята за гарантиран. По отношение на доставката на храни и стоки, азербайджанският премиер заяви, че се надява на по-интензивно сътрудничество в областта на селското стопанство. <br /> <br /> Българският премиер Бойко Борисов заяви, че страната ни може да изнася продукти от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство - яйца, зеленчуци. Двете страни развиват редица транспортни проекти, които са от значение не само за тях, а и за регионите като цяло. През 2013 година ще бъде завършена железопътната линия Баку - Тбилиси - Карс. Според азербайджанския премиер това означава, че пътникът може да се качи във влака в Баку и да слезе в София. <br /> <br /> Българският премиер Бойко Борисов съобщи, че страната ни в момента реализира активно строителство на магистрали. Конкретно за този регион интерес биха представлявали автомагистралите и жп връзките към Турция, каза Борисов и посочи магистрала &quot;Марица&quot; и жп линията към Свиленград, която се модернизира.<br /> Освен в транспорта, интензифициране на отношенията може да се очаква в туризма, иновациите, образованието - заявиха двамата премиери.<br /> <br /> Българо-азербайджанската смесена комисия ще решава много от проблемите и задачите, поставени по време на официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Баку.&nbsp;<br />