Изводите са междинни, експертите ще продължат работа в ДАНС и МВР
Днес в прокуратурата е получено междинното заключение по назначената експертиза на осемте телефонни рагзовора на шефа на митниците Ваньо Танов, огласени публичното пространство, съобщиха от там. <br /> <br /> Докладът съдържа&nbsp; 88 страници и е изготвен от учени от БАН. Не може да бъде публикуван изцяло, защото съдържа класифицирана информация.<br /> <br /> От представените заключения могат да бъдат направени следните основни изводи:<br /> <br /> 1. Всички изследвани разговори са от период, в който по отношение на Ваньо Танов са прилагани законни СРС.<br /> <br /> 2. Всички разговори са част от тези законно експлоатирани СРС.<br /> <br /> 3. Установено е, че е налице незаконно изнасяне на информация, събрана със СРС.<br /> <br /> 4. Установено е, че огласените записи са били манипулирани чрез използването на шест различни технически способа.<br /> <br /> 5. В резултат на направения анализ експертите не могат да потвърдят или да отрекат възможността съдържанието на разговорите да е било променяно.<br /> <br /> На експертите са възложени допълнителни задачи, като работата им продължава в ДАНС и други структури на МВР. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />