Замесеният в скандала с имотите на “бедните роднини” на магистратите в Темида бийч в Приморско съдия от ВАС Николай Урумов е декларирал, че заедно със съпругата си Здравка са придобили през миналата година апартамент от 64 кв. м. в местността Алепу, Созопол, за 80 528 лв. от заплати и спестявания.
Това сочи справката, предоставена от Сметната палата за имущественото състояние и доходите на хората, заемащи висши държавни длъжности.<br /> <br /> От декларацията на Урумов става ясно, че съпругата му е получила 48 360 лв. от &ldquo;друга стопанска дейност&rdquo;.<br /> Друг съдия от ВАС - Панайот Генков - през миналата година е придобил заедно с жена си 2 офиса, апартамент и гараж в Приморско. После офисите и апартаментът били прехвърлени възмездно.<br /> <br /> Шефът на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов не е придобивал имоти през миналата година.<br /> <br /> Съдията от ВАС Андрей Икономов си е купил ателие в София от 194 кв. м. за 195 583 лева чрез замяна с доплащане. Осигурил е средствата чрез продажба на недвижим имот, спестявания и заплата.<br /> <br /> Главният прокурор Борис Велчев е декларирал налични парични средства от 26 000 лева от спестявания и 18 416 лева от трудови правоотношения извън заеманата длъжност, както и 3 343 лева от друга стопанска дейност.<br /> <br /> Председателят на ВКС Лазар Груев е декларирал 40 000 лева налични парични средства, 17 261 лева от трудови правоотношения извън заеманата длъжност, 1 665 лева от друга стопанска дейност и 7500 евро финансов лизинг.<br /> <br /> Съпругата на председателя на ВАС Константин Пенчев &ndash; Мирена, има на влог 95 200 евро, става ясно от подадената декларация. <br /> <br /> Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Сметната палата публикува в интернет декларациите, подадени през 2010 г. от задължените по закона лица, и имената на тези, които не са подали декларация или не са подали в срок декларация. /БЛИЦ<br /> <br />