Висшите държавни чиновници, които са подали неточна информация в декларациите си за притежаваното имущество от тях, няма да бъдат санкционирани, съобщава в. "Монитор". Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, в такива случаи не се предвижда никакво наказание. Единствено е предвидена санкция за неподаване на декларацията в срок и тя е от 1000 до 1500 лв.
Проверка на Сметната палата сочи, че 195 души, които през 2007 г. са заемали висши държавни длъжности, са посочили в декларациите си данни, които не съвпадат с тези в другите официални регистри. Съпоставката е била направена с наличната информация в БУЛСТАТ регистъра, Агенцията по вписванията, регистъра на автомобили на МВР, Агенцията по кадастъра и други.
Сред чиновниците, в чиито декларации са открити несъответствия, са депутатът от БСП Александър Паунов, председателят на общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов, депутатът от НДСВ Валентин Милтенов, колегата му Димитър Абаджиев, който е независим. Несъответствия има и в декларациите на зам.-министрите на регионалното развитие Димчо Михалевски и Калин Рогачев.

Въпреки разминаванията Националната агенция по приходите не е установила данъчни нарушения. Затова няма да бъдат предприети и по-нататъшни действия. /БЛИЦ