Дневният ред на заседанието на МС днес, което се очаква да бъде последно, включва общо 40 точки за обсъждане и приемане. Сред тях обаче липсва под каквато и да е форма обсъждане, уведомяване или решение за оставка на кабинета, съобщава Vevesti.bg.
Основна точка в програмата на заседанието е приемането на отчета за изпълнение на държавния бюджет за миналата година, както и отчета за дейността на фонда за гарантиране на устойчивост на държавната пенсиона система и състоянието на държавния дълг за миналата година. <br /> <br /> В няколко последователни точки се предвижда приемане на проекти за постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на различни министерства &ndash; на финансите, на земеделието и храните, на външните работи, на Агенцията за ядрено регулиране, НСО и БАН.<br /> <br /> В дневния ред са включени и точки за безвъзмездно прехвърляне на обекти - публична или частна държавна собственост на различни организации и ведомства като НСО и изменение на решение за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имоти &ndash; частна държавна собственост на КТ &quot;Подкрепа&quot; и КНСБ. <div><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ В БЛИЦ - ОЩЕ ГОРЕЩИ НОВИНИ ЗА СМЯНАТА НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ!</strong></span></div>