Очаква се в свой безпрецедентен ход Европейската комисия да блокира две български агенции от получаването на суми от еврофондовете, възлизащи на стотици милиони евро.
Причината за решението са проблемите, които страната има с дълбоко вкоренената корупция и ширещата се организирана престъпност. Само 18 месеца след присъединяването си към пакта, България рискува да загуби милиони, ако не милиарди евро помощи. Днес ще бъдат публикувани серия от доклади на ЕК, отбелязващи нарастващата загриженост на останалите страни от ЕС за проблемите в България. В докладите се изказва мнение, че въпреки епизодичните усилия в борбата с корупцията и организираната престъпност, българските институции не показват добри резултати, което води до налагането на най-тежките санкции срещу страна-членка на ЕС. Засега на другата нова страна-членка – Румъния няма да бъдат налагани наказания, но докладите там също говорят за крехки реформи и отлагане на дела за корупция на водещи фигури, включително бивш премиер на страната. /БЛИЦ