Поканата да стана министър получих от настоящия премиер на 1 май и трябваше да взема решение много бързо. Това беше трудно решение, съзнавайки каква отговорност поемам. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, цитиран от Канал 3. „По отношение на пенсиите сме записали няколко мерки за увеличаването им. То трябва да стане на две стъпки от 1 юли и от 1 октомври. Тези мерки са свързани с допълнителни разходи в размер на около 90 до 100 млн. лева.

Вместо заложените за тази година в закона за бюджета на ДОО за 2017 - 165, 35 лева, предвидено е ръстът да бъде по-висок – 180 лева, а от 1 октомври да се направи втората стъпка и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 200 лева”, обясни министърът. „В рамките на гласувания бюджет този допълнителен разход би могъл да се компенсира от НАП, визирайки по-големите приходи. Възможно е изпълнението на тези мерки да стане и без актуализация на бюджета“, допълни Петков.

”Другите две мерки за преизчисляване на пенсиите са преизчисляване на пенсиите, отпуснати до началото на 2010 година със средния осигурителен доход за 2009 година, който е в размер на около 538 лева. Тази мярка е свързана с постигане на една друга трета мярка в областта на пенсиите – подсилване на експертизата на работоспособността с цел да се намалят злоупотребите с права и съответно с инвалидните пенсии, които са една значителна част от отпусканите пенсии от ДОО. 518 000 към края на миналата година получават като водеща инвалидна пенсия, а една много голяма част от тях над 460 000 са инвалидни пенсии по общо заболяване. Броят на самите пенсии достига около 940 000, защото голяма част от пенсионерите получават повече от една пенсия, като общият разход в края на миналата година за изплащане на инвалидни пенсии е 1,7 млрд. Лева“, коментира социалният министър.

„По принцип винаги инвалидните пенсии са свързани с експертиза на работоспособността – това е основен елемент от тази пенсионна схема и доколкото в обществото има съгласие, че има налице злоупотреби, то един от водещите приоритети в областта на пенсиите е свързана с реформа в експертизата на роботоспособността, която да доведе до намаляване на тези злоупотреби и да по-справедливо разпределяна на ресурса”, разясни новият министър.