Защо се атакува новия член 34 “з” в Закона за СРС-тата, , при положение, че неговата алинея 2 възпроизвежда буквално чл.80 от Конституцията, пита в обръщението си към росен Плевнелиев Христо Бисеров.
Той е категоричен, че не оспорва правото на президента да сезира Конституционния съд, но иска е редно това да става с екзактни юридически мотиви. Едно е да си президент на фирма, друго - президент на държава, заключава председателят на Правната комисия на народното събрание.<br /> <br /> <br /> <strong>Писмото на Бисеров до президента <br /> <br /> </strong><em>&bdquo;От вчерашното Ви съобщение, г-н президент, научавам, че изразявате съжаление, че дебатът по наложеното от Вас вето показал &bdquo;степента на политическа конфронтация&quot; и че мнозинството в НС не счело &bdquo;за необходимо да изложи аргументи по същество&quot;. <br /> В тази връзка си позволявам да отбележа, че на Вашите 6 страници мотиви към ветото Правната комисия отговори със скромните 5 страници само юридически мотиви. Политическият привкус на конфронтация се появи едва в пленарна зала, когато в дебатите се включиха и депутатите от Вашата партия ГЕРБ. Искам да попитам, г-н Президент, дали същите ваши експерти ще Ви подготвят и мотивите до Конституционни съд?<br /> <br /> Ще си позволя да припомня само два абзаца от становището на Правната комисия: <br /> &bdquo;- най-озадачаваща от юридическа гледна точка, според народните представили от Комисията по правни въпроси, е тезата, изразена в мотивите на Указа, че &bdquo;конституционният законодател е предвидил, че контролната дейност върху магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и Инспектората към него&quot;. Всеизвестно е, че контролът върху актовете на органите на съдената власт се извършва само и единствено по реда на инстанционния контрол.<br /> <br /> - народните представители изразиха неразбиране защо се атакува целия текст на новия чл.34з, при положение, че неговата алинея 2 възпроизвежда буквално чл.80 от Конституцията. Едва ли идеята на авторите на мотивите на Указа е била да се оспори конституционна норма поради противоречие със самата нея. Дори и да не беше включена в този закон, по силата на прякото действие на конституционните норми, задължението за явяване пред парламентарна комисия на длъжностните лица възниква винаги, при отправена покана към тях&quot;.<br /> <br /> Отново да попитам, тези текстове ще бъдат ли включени и в мотивите пред Конституционния съд? Припомням Ви, че в обсъждането на закона активно участваха представители на всички органи на съдебната система и на изпълнителната власт, като никой не постави под съмнение коректността на текстовете, които атакувахте. <br /> Не оспорвам правото на президента да сезира Конституционния съд, но е редно това да става с екзактни юридически мотиви. Едно е да си президент на фирма, друго - президент на държава&quot;.<br /> </em>