Фотоволтаична централа притежава бившият атакист и настоящ независим депутат Камен Петков.
Миналата година той&nbsp; става собственик на дял от 50% от капитала на дружеството &bdquo;Солар Вълчедръм&rdquo;, оценен на 2500 лв. <br /> <br /> Останалите 50% са на фирмата &bdquo;Хелиос пауер&rdquo;АД, която е мажоритарен акционер в компанията &bdquo;Грийнтех инженеринг солюшънс&rdquo;(ГИС) АД. &ldquo;Хелиос пауер&rdquo; е регистрирала &ldquo;Солар Вълчедръм&rdquo; на 5 август 2010 г. , като адресната регистрация е на ул. &ldquo;Г.С. Раковски&rdquo; No 96 в София.&nbsp; Управител е Росен Николов Георгиев. <br /> <br /> Фирмата пуска в експлоатация фотоволтаичните пана на &bdquo;Солар парк Вълчедръм&ldquo; с обща пикова мощност 1.9 MWp. <br /> <br /> Депутатът Камен Петков има общо 9 фирми, като последната, варненската ЕНЦ ЕООД, е придобил на 21 януари т.г. От които 2 са деактивирани варненската &bdquo;Гала Ризорт&rdquo; и софийската &bdquo;Фуего груп инвестмънт&rdquo; ЕООД. Останалите 7 са действащи към днешна дата, показва справка във фирмените регистри. От тях най-сладък е именно бизнесът с фотоволтаичен ток край Вълчедръм, пише в. &ldquo;Атака&rdquo;. <br /> <br /> Соларният ток е чиста далавера, тъй като българското законодателство задължава държавата да присъединява към националната мрежа всички нови мощности и да изкупва тока им на фиксирани, безбожни цени. За еленергията от фотоволтаици ние, потребителите, плащаме по 755 или 823 лв./МВтч без ДДС. За сравнение собствениците на вятърни генератори получават от 145 до 189 лв./МВтч. <br /> <br /> На 3 октомври 2011 г. фирмата &bdquo;Солар Вълчедръм&rdquo; получава кредит от държавната Българска банка за развитие в размер на 3,6 млн. лв. Според АПИС залогодател е лицето Камен Маринов Петков (посочен е домашният му адрес в София), а длъжник &ndash; фирмата &ldquo;Солар Вълчедръм&rdquo; ООД.<br /> <br /> На 19 септември 2011 г. между управителя на &bdquo;Солар Вълчедръм&rdquo; Росен Георгиев &ndash; от една страна и Българската банка за развитие, представлявана от изпълнителните директори Владимир Гюлев и Илия Караниколов е сключен договор за особен залог, по силата на който срещу кредита от 3.6 милиона евро (7.02 милиона лв) фирмата залага имущество. <br />