Председателят на Държавната комисия по хазарта в периода февруари 2004 г. - ноември 2005 г. Методий Киров е бил агент на Държавна сигурност, съобщи Комисията по досиетата. Тя е проверила 46 лица от ръководството на комисията през годините и е установила съпричастност на общо трима души.
Киров е работил в разузнаването на Държавна сигурност. В материалите за него има собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, документи за получени възнаграждения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.

Останалите двама агенти са началникът на отдел в Главна дирекция "Контрол върху хазарта" в бившата агенция за надзор върху застраховането и хазарта Николай Иванов, който е бил съдържателна явочна квартира. Вторият е Тодор Цветков, който е бил член на комисията по хазарта между 2002 г. и 2003 г. и е бил щатен служител на бившите комунистически служби.


За тримата в решението на Комисията по досиетата е посочено следното:

Три имена Методий Радков Киров
Дата на раждане 04.02.1963 г.
Място на раждане Гр. Момчилград
Вербувал го служител Ст. лейт. Калин Ангелов Демирев на 11.04.1980 г., регистриран на 23.05.1980 г.; регистриран в ПГУ на 01.10.1981 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Калин Ангелов Демирев; кап. Николай Александров Недков; кап. Иван Илиев Иванов; ст. лейт. Николай Славов Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС-отделение шесто; ДС-ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент
Псевдоними Христо; Радослав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4-2 бр.; лично дело IА-1681; лично и работно дело Ф1, а.е. 5710-2 тома; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1336.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 31.10.2003 г. до 16.02.2004 г.
Председател от 16.02.2004 г. до 07.11.2005 г.


Три имена Николай Димитров Иванов
Дата на раждане 14.04.1946 г.
Място на раждане с. Полско Косово, обл. Русе
Вербувал го служител о. р. Стефан Буташков на 17.03.1982 г., регистриран на 05.04.1982 г
Ръководил го служител О. р. Стефан Буташков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В.Търново-ДС по линия на ВГУ-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Синчец
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване на личното дело на "Синчец".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел в Главна дирекция "Контрол върху хазарта" в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта


Три имена Тодор Жоров Цветков
Дата на раждане 10.08.1957 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ГСУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3546/ 30.10.1989 г. е назначен за следовател отдел 04; със заповед № 266/ 27.04.1990 г. е преназначен за старши следовател отдел 04.
Публична длъжност или публична дейност Член на Държавна комисия по хазарта от 01.11.2002 г. до 12.11.2003 г. /БЛИЦ