С писмо до министрите на икономиката и енергетиката, и на околната среда и водите Българската стопанска камара призова за спешно приемане на новото разпределение на свободни квоти за търговия с емисии на парникови газове за 2008-2012 г., в съответствие с исканията на Европейската комисия.
Решението за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове се бави и крие опасност от финансови загуби за индустрията<br /> <br /> В писмото се подчертава, че прехвърлянето на решението за следващото правителство увеличава рисковете от забавяне (вероятно с около една година) и ще предизвика значителни финансови загуби за всички задължени инсталации и сектори.<br /> Българската стопанска камара предлага четири варианта за разпределение на квотите, които се основават на относителния дял на действащите промишлени инсталации в страната. Според БСК е задължително до края на м.юни т.г. да бъде избран разпределителен метод и да бъдат актуализирани квотите за 2008-2012 г., след което да бъдат приети от Министерския съвет и предоставени на Европейската комисия.<br /> <br /> Новите членове на Европейската комисия (ЕК) ще бъдат изслушвани в Европейския парламент през есента. Това прави недопустимо отлагането на подготовката и приемането на ново разпределение на свободни квоти за търговия с емисии на парникови газове за 2008-2012г., в съответствие с исканията на Европейската комисия, смятат в БСК. От там настояват да&nbsp;им бъде изпратено писмото на ЕК от март 2009г., като МРГ незабавно обсъди условията за внасяне на промени в разпределението на квотите.<br /> <br /> Припомняме, че Българската стопанска камара неколкократно е сигнализирала за необходимостта от спешни действия, пише в текста, подписан от председателя Божидар Данев. Прехвърлянето им за решаване от следващото правителство увеличава рисковете от забавяне (вероятно с около една година) и ще предизвика значителни финансови загуби за всички задължени инсталации и сектори. С оглед ускоряване на процедурите по разработване на новото разпределение на квотите, БСК настоява за предприемане на следните действия:<br /> <br /> От БСК предлагат следните четири варианта за разпределение на квотите за 2008-2012г., които се основават на относителния дял на действащите инсталации, спрямо:<br /> А. верифицирани емисии от 2007, <br /> Б. верифицирани емисии от 2008, <br /> В. средногодишни верифицирани емисии от 2007 и 2008, <br /> Г. по-високите от верифицирани емисии от 2007 или 2008. <br /> <br /> Предлага се&nbsp;тези варианти да бъдат обсъдени в МРГ&nbsp;за адекватност, приложимост, справедливост, прецизност и да бъдат съпоставени с алтернативни варианти, които евентуално ще съгласуват МИЕ и МОСВ. /БЛИЦ