Вътрешният министър Михаил Миков, който е на посещение в САЩ, поиска откриването на офис на ДЕА у нас. Отчетена бе трайна тенденция за намаляване и дори за пресичане на печатането на фалшиви американски долари от страна на български организирани престъпни групи. Американски и български полицаи ще обменят опит в областта на обезвреждането на взривове, както и правоохранителни институции на двете страни да си сътрудничат и при разследване на престъпления, свързани с фалшификации на акцизни бандероли, контрабандата на алкохол и цигари.
В заключителния ден от посещението на българската делегация във Вашингтон, министър Михаил Миков се срещна с Мишел Лионхарт – Администратор на ДЕА и директора по операциите на службата Майкъл Браун.
По време на разговорите Миков приведе няколко аргумента в подкрепа на идеята за откриване на офис на ДЕА в България. Сред тях са професионалните качества на българските полицаи и възможността България да бъде ключов фактор в региона, при предотвратяването на наркотрафика. Активна дейност на нашата страна в рамките на Черноморския гранично-координационен информационен център. Постиженията ни в регионалното сътрудничество – отличните отношения с Турция и Румъния, както и добри перспективи пред сътрудничеството със Сърбия и Македония.
Мишел Лионхарт и Майкъл Браун изразиха съгласие с горните аргументи, както и потвърдиха принципното желание на професионалното ръководство на ДЕА да бъде открит офис на службата в България, подчертавайки че за подобно действие е необходимо да бъде получено одобрение от Конгреса на САЩ.
България и САЩ отчетоха и  трайна тенденция за намаляване на фалшифицирането на американски долари по време на срещата на Миков с директора на Сикрет Сървис Марк Съливан. Отчетено бе  трайна тенденция за намаляване и дори за пресичане на печатането на фалшиви американски долари от страна на български организирани престъпни групи. Миков и  Марк Съливан обсъдиха друг проблем, който се очертава като все по-значим в световен мащаб - електронните (кибер) престъпления.
Американски и български полицаи ще обменят опит в областта на обезвреждането на взривове. За първи път български вътрешен министър се среща с директора на Бюрото по алкохола, цигарите, оръжията и експлозивите на САЩ (ATF) Майкъл Дж. Съливан. Двамата се съгласиха да бъде активизирано сътрудничеството между двете правоохранителни институции и най-вече в разследване на престъпления, свързани с фалшификации на акцизни бандероли, контрабандата на алкохол и цигари, както и при разследване на взривове и експлозии. Беше подчертано, че има добри възможности за двустранно сътрудничество и в областта на обмена на кадри за обучение в образователните центрове на МВР и ATF. Планирана беше и размяна на специалисти в областта на обезвреждането на взривове, като за целта служители на ДОТО и ATF ще си гостуват взаимно с цел обмяна на опит.
Директорът на ATF Майкъл Дж. Съливан запозна българската делегация с дейността на службата в областта на контрола върху огнестрелните оръжия. Той сподели, че в САЩ има около 70 хиляди лицензирани оръжейни търговци, които продават около 6 милиона единици огнестрелно оръжие годишно. Основна задача на ATF е осъществяването на контролни функции спрямо това оръжие, при стриктно спазване на американската Конституция, гарантираща правото на всеки един гражданин да притежава оръжие. Според оценки на ATF понастоящем в САЩ има около 200 млн. единици оръжие.  /БЛИЦ