След като вчера разговаря с президента и с премиера, днес зам.-държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен се срещна с министъра на външните работи Даниел Митов. Според разпространеното съобщение на МВнР двата са препотвърдили "решимостта на България и САЩ за развитие на двустранното партньорство и приятелство".
<div>Българският и американският дипломат приветствали напредъка на петте съвместни работни групи между България и САЩ, създадени през 2015 г. от министър Даниел Митов и държавния секретар на САЩ Джон Кери, в следните ключови области: сигурност и отбрана, борба с тероризма, енергийна сигурност, върховенство на закона, образование и връзки между народите на България и САЩ.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Митов и Блинкен начертали &quot;амбициозен курс за бъдещо двустранно и многостранно сътрудничество&quot;, описан в следното &quot;съвместно изявление&quot;, дълго цели 6 страници:</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>БЪЛГАРИЯ И СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ: СЪЮЗНИЦИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>На 7 май 2016 г. в София министърът на външните работи на Република България Даниел Митов и заместник държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен препотвърдиха решимостта на България и САЩ за развитие на двустранното партньорство и приятелство, които имаха ключово значение за укрепване на сигурността и просперитета и засилване на връзките между нашите два народа през последните 25 години. Изправени пред днешните регионални и глобални предизвикателства, министър Митов и заместник държавният секретар Блинкен подчертаха решимостта на нашите две страни да работят за осъществяване на нашата споделена визия за единна, свободна и мирна Европа.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Министър Митов и заместник държавният секретар Блинкен приветстваха напредъка на петте съвместни работни групи между България и САЩ. Създадени през 2015 г. от министър Даниел Митов и държавния секретар на САЩ Джон Кери, работните групи си поставиха за задача да задълбочат и укрепят двустранното стратегическо партньорство в следните ключови области: сигурност и отбрана, борба с тероризма, енергийна сигурност, върховенство на закона, образование и връзки между народите на България и САЩ. Министър Митов и заместник държавният секретар Блинкен начертаха амбициозен курс за бъдещо двустранно и многостранно сътрудничество.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Сигурност и отбрана</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Сътрудничеството по въпросите на сигурността е крайъгълен камък на партньорството на България и САЩ, а работната група се превърна в ключов механизъм за координиране на съвместните действия и постигане на споделени цели, включително в следните приоритетни области:<br /> &nbsp;</div> <div>&bull; Съвместни учения: В изпълнение на Инициативата за гарантиране на сигурността в Европа и операция &bdquo;Атлантическа решимост&ldquo;,българо-американските двустранни военни дейности през последните години са се увеличили с над 400%. Сътрудничеството ни в сферата на сигурността е фокусирано върху дейности и учения, които повишават съвместния капацитет и оперативната съвместимост. Тези инициативи включват многонационални учения с участието на сухопътни, военноморски и военновъздушни сили.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Ръководство и команден капацитет: САЩ подкрепят усилията на България, като предоставят ежегодно 7 млн. щ.д. за военно оборудване и обучение на кадри на разменни начала.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Модернизация и развитие на инфраструктурата: САЩ подкрепят усилията на България да модернизира своите въоръжени сили и да намали зависимостта си от наследени системи. САЩ също така са внесли значителни подобрения в инфраструктурата на съвместните съоръжения, на които наши войници се обучават заедно по силата на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ. Тези суверенни български съоръжения служат като отлична платформа за съвместни учения и подготовка.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Управление на поръчките: С цел повишаване на ефективността и прозрачността в процесите на разпределение на ресурси и управление на поръчки, Министерството на отбраната на България създаде дирекция &bdquo;Проектно управление&ldquo;, която САЩ подпомагат чрез предоставяне на възможности за обучение.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Стратегически комуникации: Посолството на САЩ и Министерството на отбраната провеждат редовни консултации за обмяна на най-добри практики и координиране на посланията по ключови въпроси на НАТО и двустранната сигурност.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Киберсигурност: Европейското командване на САЩ обсъжда с Министерството на отбраната изграждането и развитието на Център за реагиране в случаи на военни инциденти в киберпространството (Military Cyber IncidentResponse Center - MCIRT).</div> <div>&nbsp;</div> <div>През следващите месеци работната група ще координира допълнителни обучения по управление на проекти, ще предложи възможности за по-нататъшна модернизация на въоръжените сили, ще кодифицира установените ангажименти за стратегическа комуникация, ще окаже подкрепа за създаването на самостоятелна функция за специални операции в рамките на Министерството на отбраната и ще предостави възможности за обучение и потенциално финансиране за MCIRT.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Борба с тероризма</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Работна група &bdquo;Борба с тероризма&ldquo; надгражда над вече отличното сътрудничество между България и САЩ, включително чрез продължаващия обмен на информация и участието в обучения и съвместни операции. Задачата на групата е да гарантира сигурността на нашите държави и народи чрез целенасочена серия от съвместни инициативи:</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Оценка: Работната група извърши цялостен преглед и оценка на способностите на България във всички аспекти на борбата срещутероризма, включително разкриване, предотвратяване, разследване, реакция в случай на инцидент и подвеждане под наказателна отговорност.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Международно сътрудничество: България и САЩ са членове на Глобалната коалиция за борба срещу &bdquo;Ислямска държава&ldquo;. България допринесе за работата на коалицията, включително с усилия за спиране на потока от чуждестранни терористични бойци. Предоставеното от САЩ обучение за гранични полицаи и експерти, занимаващи се с фалшифицирани документи, повиши способността на България за наблюдение и идентифициране на чуждестранни бойци. Планираме по-нататъшен обмен на информация между България и САЩ с цел подобряване на наблюдението, на разкриването на потенциални заплахи и на капацитета на правосъдните органи за прилагане на ново законодателство за борба с чуждестранните бойци.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Повишаване на капацитета за превенция и защита: България и САЩ укрепиха способността си за координирани действия чрез подкрепа на Националния контратерористичен център на България и на Националното звено за информация за пътниците. Работната група постигна съгласие двата нови междуведомствени центъра да бъдат фокусна точка за бъдещи дейности за изграждане на капацитет като мисията за обучение и оценка, осъществена от представители на Националния контратерористичен център на САЩ, и обучението за ползване на аналитичен софтуер за Националното звено за информация за пътниците.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Готовност за действие: През последните три години САЩ предоставиха оборудване и обучение на различни звена на българската армия и на Специализирания отряд за борба с тероризма към МВР. Ефектът върху способностите на България за действие вече е значителен; определят се области за бъдещи обучения и изграждане на капацитет. Работната група също така планира и подпомогна осъществяването на мащабно учение за борба с тероризма, обхващащо множество сценарии, в рамките на което български и американски екипи тренираха заедно за осигуряване на координиран отговор на възможни сценарии за терористична атака.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Работна група &bdquo;Борба с тероризма&ldquo; определи бъдещите приоритети за сътрудничество, сред които: 1) разработване на документ за стратегическо планиране; 2) подобряване на обмена на информация и на координацията между българските институции в отговор на активни заплахи; 3) подобряване на достъпа на България до инструменти за наблюдение и проверка на пресичащи границата лица, представляващи интерес за специализираните служби; 4) специализирано обучение по техники за разпит на заподозрени в терористична дейност и по практиките за използване на Интернет и социалните медии за целите на тероризма. Тези курсове са предназначени за специалисти в българските правоприлагащи институции с цел постигане на устойчиви резултати от съвместните действия.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Върховенство на закона</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Работната група &bdquo;Върховенство на закона&ldquo; подкрепя усилията на България за борба с корупцията и повишаване на ефективността на правосъдните институции. Сред приоритетите на групата са:</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; &bdquo;Партньорство за открито управление&ldquo;: През 2015 г. Министерският съвет одобри допълнения към Плана за действия на България по инициативата &bdquo;Партньорство за открито управление&ldquo; за предотвратяване на конфликт на интереси в държавните институции.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Реформа на младежкото правосъдие (относно незаконни действия, извършвани от непълнолетни деца): Работната група организира посещение на американски експерт по младежко правосъдие, който сподели американския опит в тази област и продължава да работи с Министерството на правосъдието по подготовката на законопроект.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Прозрачност и борба с корупцията: Няколко международни експерти посетиха България, за да споделят опита на други страни по отношение на конфликта на интереси, интегрирането на антикорупционните действия на различните държавни институции и присъдите в дела за корупция и организирана престъпност.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Бъдещите цели на работната група &bdquo;Върховенство на закона&ldquo; включват увеличаване на капацитета направителството за предотвратяване на конфликт на интереси; изпълнение на инициативи за електронни обществени поръчки; ангажиментът на България по &bdquo;Партньорство за открито управление&ldquo; за прозрачност на собствеността; създаване на съдилища за разрешаване на проблеми с фокус върху младежкото правосъдие.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Енергийна сигурност</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Работна група &bdquo;Енергийна сигурност&ldquo; бе създадена, за да работи за преодоляването на уязвимостта на енергийния сектор на България, породена от прекомерната зависимост от един единствен доставчик. Първоначалните й цели включваха: диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на газ; диверсификация на доставките на ядрено гориво; безопасното съхраняване на ядрено гориво; обучението на български експерти по енергийно планиране.</div> <div>&nbsp;</div> <div>В рамките на последната година САЩ оказаха подкрепа на предприетите от България важни стъпки за диверсифициране на маршрутите за доставка на газ: 1) подписването през м. декември 2015 г. на Окончателното инвестиционно решение за Междусистемната газова връзка Гърция - България; 2) подписването през м. април 2016 г. на договор за завършване на Междусистемната газова връзка България - Румъния; 3) модернизацията на станциите за компресиране на газ в Ихтиман, Лозенец и Странджа. В сектора на ядрената енергетика бе осъществено посещение на технически експерти от САЩ, които предоставиха информация на правителството, ръководството на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; и други заинтересовани страни относно: 1) демонстрираната технологична възможност за използване на алтернативен тип ядрено гориво в реакторите VVER-1000 на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;; 2) разходно-ефективна възможност за ползване на контейнери за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво на място.</div> <div>&nbsp;</div> <div>През настоящата година работната група ще се съсредоточи върху постигането на напредък по следните ключови проекти: 1) изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция - България; 2) разширяването на подземното газохранилище&bdquo;Чирен&ldquo;; 3) разработването и изпълнението на план за действия за лицензиране на алтернативен тип ядрено гориво за АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; пред следващия търг за ядрено гориво; 4) проучване на възможностите за използване на сухи хранилища за блок 5 и 6 на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;. Чрез изпълнението на тези проекти за енергийна диверсификация България може да подобри достъпа си до алтернативни доставчици на газ чрез Междусистемната газова връзка Гърция &ndash; България и да направи първи стъпки в изграждането на свързваща енергийна инфраструктура за целия регион, която би променила енергийните пазари за десетилетия напред.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Образование и връзки между народите на България и САЩ</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Работната група &bdquo;Образование и връзки между народите на България и САЩ&ldquo; координира широк спектър от програми и инициативи за по-нататъшното развитие на българските специалисти и предоставянето на българската младеж на уменията, необходими за изграждането на бъдещето на страната. Работната група допринесе за развитието на двустранното сътрудничество в следните ключови области:</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Програма &bdquo;Фулбрайт&ldquo;: Академичната програма &bdquo;Фулбрайт&ldquo; организира посещения на американски учени и специалисти в България и техни български колеги в САЩ за обмяна на идеи и опит. Благодарение на подкрепата на американското правителство и фондация &bdquo;Америка за България&ldquo;, над 1100 българи и американци са имали възможността да вземат участие в програмата и да допринесат за сътрудничеството в областта на висшето образование и изследванията в областта на природните науки, технологиите, математиката,чуждите езици, бизнеса, журналистиката, културата и изкуствата. Понастоящем девет представители на американската академична общност се занимават с изследователска дейност и преподават в български университети, 30 преподаватели по английски език са разпределени в университети и училища в страната, а 16 български изследователи преподават и провеждат научни изследвания в САЩ.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Лятна програма за работа и пътуване: САЩ скоро ще издадат 100 000-ната виза по тази популярна програма. За да гарантира, че участниците ще извлекат дългосрочни ползи, през 2015 г. посолството на САЩ създаде Асоциация на участниците в Лятната програма за работа и пътуване, която предоставя възможности за изграждане на контакти и оказване на подкрепа на участвалите в програмата в техните по-нататъшни начинания.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Двустранна комисия за опазване на културното наследство: България и САЩ създадоха Комисията, за да допринесе за повишаване на броя на програмите за културен обмен, насочени към обмен на добри практики и изграждане на капацитет. САЩ са ангажирани да продължат своя дългосрочен принос към уникалното и разнообразно културно наследство на България. Посолството на САЩ работи за изпълнението на проект на стойност близо 700 000 щ.д. за консервиране и реставриране на църквата от XIV век &bdquo;Св. Йоан Алитургетос&ldquo; в Несебър, предоставени по линия на Посланическия фонд за опазване на културното наследство. Други проекти за опазване на културното наследство включват консервирането на две християнски гробници от IV век в центъра на София; реставрирането на тракийската гробница на Крън II в Долината на тракийските царе, датирана от IV век пр.н.е.; реставрирането на Куршум джамия от XVII век в Силистра; реставриране на мозайки от III век в древния Филипополис (днешен Пловдив); реставриране на библиотеката от началото на XIX век и на джамията Пазвантоглу във Видин.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bull; Цикличен ускорител на частици &ndash; циклотрон:Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и Департаментът по енергетиката на САЩ участваха съвместно в доставянето в България на модерен циклотрон TR-24, който ще спасява живот, ще спестява пари и ще допринася за научни изследвания. След пускането му в действие циклотронът ще произвежда всички медицински изотопи, необходими за раково болните в България, които в момента не достигат поради високите цени за внос. Циклотронът ще допринесе и за напредък в научните изследвания - Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и различни международни партньори ще могат да го използват за комплексни научни експерименти. Циклотронът беше закупен с вноски от 3 млн. щ. д. от Департамента по енергетиката на САЩ и 2 млн. щ.д. от АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; и доставен в България през м. януари 2016 г. Апаратът се намира на склад до отпускането на необходимите средства от правителството на България за изграждането на съоръжение за неговото помещаване и експлоатация.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Работната група &bdquo;Образование и връзки между народите&ldquo; разработва стратегия за по- тясно сътрудничество с българската научно-изследователска общност в САЩ и други държави. Плановете включват повишаване на видимостта на програмата &bdquo;Фулбрайт&ldquo; сред българските изследователи в страната и създаването на организация, която да съдейства за международното научно сътрудничество. Двустранната комисия за опазване на културното наследство планира провеждането на конференция, посветена на културния туризъм през м. ноември 2016 г., в рамките на която да бъдат обсъдени съвременни стратегии за представяне на богатото българско културно наследство пред българската и международната публика. Работната група ще положи усилия за ускоряване на процеса по изграждане на съоръжение, в което да се помещава съвместно финансираният циклотрон.&nbsp;</div>