България е сред страните-членки на Евросъюза, с които са били свързани най-голям брой разследвания на Европейската служба с борба с измамите ОЛАФ през миналата година. Данните са от годишния доклад на ОЛАФ за 2007 година. Според тях страната ни е сред водещите и по брой случаи на глава от населението.
Значителна част, близо 60 на сто от новите разследвания на ОЛАФ през 2007 г., са били свързани с пет страни-членки на ЕС. Това са България, Белгия, Германия, Италия и Румъния. От ОЛАФ констатират, че по брой случаи на глава от населението водят три държави - България, Румъния и Гърция. ОЛАФ оставя встрани от тази статистика Белгия и Люксембург, където повечето разследвания са свързани с различни базирани там европейски институции, а не с нарушения, извършени от граждани на тези страни. Иначе данните от годишния доклад на Европейската служба за борба с измамите показват 52 разследвания, свързани с България, които са били разкрити през 2007 година. Няма информация колко от тях са били закрити, поради липса на достатъчно факти и по колко от тях продължават активни разследвания. В Евросъюза като цяло ОЛАФ отчита най-големи измами, свързани със средства, предназначени за селското стопанство, следват контрабандата на цигари и злоупотребата на пари от структурните фондове на съюза. /БНР