Няколко истински войни се водят на около 1000 километра от България и всяка от тях плаши България - от една страна, заради възможния приток на бежанци от Украйна, където се водят братоубийствени сражения, а от друга - заради напрежението в Близкия изток, където т.нар. "Ислямска държава" коли и беси наред, а хиляди местни търсят нов дом, далеч от ежедневното обезглавяване на хора от цивилизования свят.
И докато смъртоносната хватка на войната тресе и севера, и юга около България, БЛИЦ търси отговор на задължителния за задаване към държавния глава въпрос: Кога президентът Росен Плевнелиев ще свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност и какво още трябва да се случи, за да разберем какво правим при двата възможни сценария - война и мир?<br /> <br /> Премиерът Бойко Борисов се произнесе през миналата седмица. Той обяви, че България е миролюбива страна и е забранил на военния министър да поема ангажименти без знанието на Народното събрание. Борисов обаче подчерта, че говори от името на правителството, а за президентството - не знае.<br /> <br /> <strong>Къде е Плевнелиев?</strong><br /> <a target="_blank" href="https://www.blitz.bg/news/article/318219"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong> Пред камерата на БЛИЦ TV, въпроса в петък зададе и съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов</strong></span></a>. Днес стана ясно, че <a target="_blank" href="https://www.blitz.bg/news/article/318770"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>БСП-София и младежката организация на червените организират митинг пред президентството</strong></span></a>, за да могат също да попитат кога Росен Плевнелиев ще каже нещо конкретно за отношението на властта към случващото се около нас.<br /> <br /> Президентът на Русия Владимир Путин вече проведе съдбовна среща с германския канцлер Ангела Меркел и френския държавен глава Франсоа Оланд. САЩ пък обяви готовност да подпали искрата, изпращайки оръжие на правителствените войски в Киев. На това обаче се противопоставиха и Меркел, и премиерът на другата голяма сила в Европейския съюз - Дейвид Камерън. През това време Русия мобилизира донаборници, а светът вече говори за куфарчета с червени бутони и глобалната съдба на човечеството оттук нататък.<br /> <br /> <strong>Къде е Плевнелиев?</strong><br /> БЛИЦ потърси пресслужбата на президента, но оттам, както обикновено, бяха крайно несговорчиви. Гласът в слушалката предупреди, че и да бъде изпратено подготвяното от БЛИЦ официално запитване, отговорът ще бъде все същият:<em> &quot;Ако се стигне до свикване на Консултативен съвет, той ще бъде обявен на онлайн страницата на институцията&quot;</em>.<br /> <br /> А какво трябва да се случи още, за да благоволи г-н Плевнелиев да събере факторите за защита на националната ни сигурност и всички те да излязат с общо становище за възможните пътища на България при различните варианти за развитие на добиващия все по-големи мащаби военен конфликт?<br /> <br /> <strong>Докато Росен Плевнелиев мълчи, БЛИЦ ще задава въпроса на политици от различни партийни цветове.<br /> </strong><br /> А през това време БЛИЦ припомня що е това КСНС, кога и от кого се свиква. За читателите остава да преценят сами дали спешната необходимост от подобен съвет вече не чука на вратите ни.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"><strong>ЗАКОН ЗА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ</strong></div> <br /> <u><strong>Чл. 1.</strong></u> Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност.<br /> <u><strong>Чл. 2. </strong></u><strong>(1)</strong> Консултативният съвет за национална сигурност се възглавява от президента на Република България.<br /> <strong>(2)</strong> Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:<br /> <strong>1. </strong>председателят на Народното събрание;<br /> <strong>2.</strong> министър-председателят;<br /> <strong>3.</strong> министърът на отбраната;<br /> <strong>4.</strong> министърът на вътрешните работи;<br /> <strong>5.</strong> министърът на външните работи;<br /> <strong>6.</strong> министърът на финансите;<br /> <strong>7.</strong> (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) председателят на Държавна агенция &quot;Национална сигурност&quot;;<br /> <strong>8.</strong> (предишна т. 7 - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) началникът на отбраната;<br /> <strong>9.</strong> (предишна т. 8 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) по един представител от всяка парламентарна група.<br /> <strong>(3)</strong> В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица.<br /> <u><strong>Чл. 3.</strong></u> Консултативният съвет за национална сигурност обсъжда въпроси, свързани със:<br /> <strong>1. </strong>външната и вътрешната политика на страната във връзка с националната сигурност;<br /> <strong>2.</strong> гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани;<br /> <strong>3.</strong> действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност.<br /> <u><strong>Чл. 4. </strong></u>Консултативният съвет за национална сигурност изготвя становища и предложения.<br /> <u><strong>Чл. 5. </strong></u><strong>(1) </strong>Заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност са редовни и извънредни.<br /> <strong>(2)</strong> Редовните заседания се провеждат най-малко един път на три месеца.<br /> <strong>(3) </strong>По решение на президента на Република България или в случаите на чл. 100, ал. 4 и 5 от Конституцията на Република България се провеждат извънредни заседания.<br /> <strong>(4)</strong> Заседанията се провеждат при кворум най-малко две трети от състава на Консултативния съвет за национална сигурност.<br /> <strong>(5)</strong> Заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност са закрити.<br /> <u><strong>Чл. 6.</strong></u><strong> </strong>За организирането, разпределението и провеждането на своята работа Консултативният съвет за национална сигурност приема вътрешни правила.<br /> <u><strong>Чл. 7. </strong></u>Средствата, необходими за дейността на Консултативния съвет за национална сигурност, се осигуряват от бюджета на Президентството.<br /> <br /> <u>Преходни и Заключителни разпоредби<br /> </u><strong>&sect; 1. </strong>Този закон се приема на основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията на Република България.<br /> <strong>&sect; 2. </strong>Изпълнението на закона се възлага на президента на Република България.<br /> <br /> <u>Преходни и Заключителни разпоредби<br /> </u>КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ <br /> (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)<br /> <strong>&sect; 46. </strong>Законът влиза в сила от деня на обнародването му в &quot;Държавен вестник&quot;.