156 468 евро трябва да изплати държавата по осем дела срещу България в Европейския съд, реши Министерският съвет. Сред тях е и бащата на изчезналия през 1997 г. 8-годишен Съвестин.
В началото на 2002 г. той завежда дело срещу Столична следствена служба и Прокуратурата за вреди, нанесени вследствие на липсата на адекватно, своевременно и ефективно разследване на изчезването на сина му.<br /> <br /> През 2005 г. подава жалба срещу неоснователното забавяне на съдебното производство. Жалбата е призната за основателна и СГС е инструктиран да ускори процеса.<br /> <br /> През 2006 г. делото е изпратено по компетентност в СРС.<br /> <br /> Евросъдът отчита сложността на казуса, но подчертава, че основното забавяне е в периода 2002-2006 г. и изцяло се дължи на СГС. Фактът, че през 2006 г. делото е гледано с необходимата бързина от три инстанции, не омаловажава неоправданото първоначално забавяне.<br /> <br /> Присъденото обезщетение е от 2000 евро за неимуществени вреди и 400 евро за разходи и разноски.<br /> <br /> По четири от жалбите са признати нарушения на правата на съдебен процес в разумен срок и на ефективно вътрешноправно средство за защита.<br /> <br /> Сумата от 60 хиляди евро България трябва да изплати на родителите и съпругата на застреляния през 1998 година при полицейска акция Марин Влаев.<br /> <br /> В нощта на 26 срещу 27 август 1998 г. полицията провеждала операция край с. Одарци по освобождаване на заложник. В момента, в който Влаев минал оттам с колата си, предполагаемият извършител на престъплението е бил заловен.<br /> <br /> Полицаите направили знак на Влаев да спре. Той намалил и почти спрял, но когато един от полицаите отворил вратата на колата и показал служебната си карта, Влаев внезапно тръгнал. Полицаите открили огън, който довел до смъртта му.<br /> <br /> Евросъдът отбелязва, че властите не са останали пасивни и са показали желание да се проведе разследване, за да се определи дали приложената сила е отговаряла на законовата регламентация. Предварителното следствие е било образувано незабавно, последвало е наказателно производство по обвинение в непредумишлено убийство срещу полицая, чиито изстрели са предизвикали смъртта на Влаев.<br /> <br /> Въпреки това, съдът отбелязва наличието на значими забавяния по време на разследването, продължило над 6 години, както и отклоняване от установяване на някои факти, което го води до извода, че разследването не е имало достатъчно задълбочен и ефективен характер.<br /> <br /> Прекомерна продължителност на съдебния процес и нарушено право на зачитане на личния и семейния живот са нарушенията, констатирани по жалбата на М. Минчева срещу България.<br /> <br /> След нейния развод през 1994 г. родителските права над детето от брака й са присъдени на бившия й съпруг. През 1997 г. е образувано служебно производство за изменение на постановените мерки относно родителските права, тъй като бащата възпрепятства контактите на майката с детето.<br /> <br /> Производството приключва през 2003 г., като в продължение на близо 10 г. жалбоподателката не е имала възможност да се вижда със сина си.<br /> <br /> Според Евросъда с поведението си властите са допринесли за отчуждаването на детето от майката. Присъденото обезщетение е от 10 000 евро за неимуществени вреди и 1308 евро - за разходи и разноски по делото.<br />