Българската народна банка не знае за данъка върху лихвите по депозитите, става ясно от официална позиция, разпространена до медиите.
БНБ излезе с мнение по повод многобройни запитвания за обявеното от министъра на финансите правителствено решение за облагане на доходите от лихви по депозитите на граждани с 10% от 1 януари 2013 година. <br /> <br /> &quot;Българската народна банка не е информирана предварително за такова решение, нито е участвала в такива дискусии и научава за това от медиите. Следователно всички въпроси би трябвало да се отправят към вносителя на законопроекта. <br /> <br /> Длъжни сме да отбележим, че това решение е елемент от данъчната политика и засяга преди всичко данъчната тежест на гражданите и последващите от това стимули за натрупване на спестявания, като източник на финансиране на инвестициите в икономиката, и следва да се обсъжда от тази гледна точка&quot;, се казва в позицията на банката. <br /> <br /> Настоятелно се обръщаме към всички участници в започналите вече публични дебати да не се спекулира с възможното влияние на тази потенциална фискална мярка върху стабилността на банковата система.<br /> <br /> БНБ не очаква обявеното облагане с 10% на доходите от лихви по депозитите на гражданите да повлияе директно на показателите на българските банки и на стабилността на системата като цяло. От гледна точка на баланса между сигурност и доходност банковите депозити нямат алтернатива като най-добра форма за спестяванията на гражданите у нас&quot;.<br />