По инициатива на Българска нова демокрация е изпратено искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционността на чл. 18, ал. 2, т.1 от Закона за държавния бюджет за 2009 г. Това обяви заместник-председателят на Бъгарска нова демокрация Лидия Шулева като уточни, че искането е подкрепено от народни представители от всички парламентарно представени опозиционни сили и от независими депутати като са събрани повече от минимално изискващите се 48 подписа.
Според посочената разпоредба на Закона за държавния бюджет бюджетното салдо може да бъде намалявано със сумата от неизпълнение на приходите от държавния бюджет.
По думите на Лидия Шулева бюджетът е формиран при 4 % ръст на икономиката, а всички икономически анализатори смятат, че ръстът ще бъде около 1,2 %. „Това означава, че планираните 32 млрд. лв. приходи няма да бъдат изпълнени. С този текст от Закона се дава възможност на Министерския съвет да разходва толкова средства, колкото реши, без да се съобразява какви са приходите в бюджета. Това обезсмисля съществуването на Закона за държавния бюджет”, допълни още Шулева.
Съгласно чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България, Народното събрание приема държавния бюджет, а чл. 106 предоставя правомощия на Министерския съвет да “ръководи изпълнението на държавния бюджет”. Това конституционно разрешение обаче категорично изключва хипотезата, при която Министерският съвет може да извършва каквито и да било действия, които са извън правомощията на изпълнителната власт и засягат реализирането на права и задължения на законодателната. На практика единствено органът, приел държавния бюджет, има правомощията за неговото изменение през съответната финансова година и това е Народното събрание.
Мнението на народните представители от опозицията е, че ако Конституционният съд се произнесе в полза на искането им, държавният бюджет трябва отново да влезе в Народното събрание. /БЛИЦ