Правителството определи Борис Вангелов за председател на Държавната агенция за българите в чужбина.
Борис Вангелов е магистър по история и география и по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Притежава богат и дългогодишен опит при работа с българските общности в чужбина. Към момента е юрисконсулт на Фондация ВМРО.