Министър-председателят Бойко Борисов заминава днес за Брюксел.
Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, която ще се проведе в петък &nbsp;ще бъде доминирана от две теми - енергетика и иновации.<br /> <br /> Очаква се Европейският съвет да даде политически насоки за формирането на нова енергийна стратегия на ЕС за периода до 2020 г. Ще бъде обсъдено по какъв начин може да се подкрепи преминаването към ефективна нисковъглеродна икономика и по-голяма сигурност на доставките. Ще бъдат определени насоки за подобряване на функционирането на европейския енергиен пазар, по-специално - по отношение на липсващи ключови връзки, за насърчаване на иновативни решения за устойчива енергетика, както и за осигуряване на ефективна координация и последователност на външните действия на Съюза в областта на енергетиката.<br /> <br /> Дискусиите по отношение на иновациите ще бъдат съсредоточени върху начините за стимулиране на потенциала на Европа за посрещане на най-критичните обществени предизвикателства, пред които е изправена Общността. Очаква се Европейският съвет да определи насоки за доизграждане на европейското научноизследователско пространство, подобряване на рамковите условия за иновации, улесняване на достъпа до финансиране и опростяване и рационализиране на програмите на ЕС.<br /> <br /> След пристигането си в Брюксел премиерът Борисов и колегите му от Чехия, Словакия, Румъния, Унгария и Полша ще участват в работна вечеря с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. На нея ще се обсъжда осъществяването на приоритетния за Евросъюза енергиен коридор &quot;Север-Юг&quot;./БЛИЦ