Процесите в Северна Африка очертават нови проблеми и предизвикателства, с които трябва да се справим, каза премиерът Бойко Борисов при представянето на проекта за Стратегията за национална сигурност в парламента.
Съществен белег в стратегията е въвеждането на нови разбирания в политиката за сигурност. Националните интереси и приоритети са поставени като основа за развитието на нацията, каза Борисов и добави, че проектът е разработен в съответствие с един от основните ангажименти, които ГЕРБ пое.<br /> <br /> Стратегията не е резултат само от усилията на управляващите, а е съобразена и с представите на граждански организации и на отделни граждани. Обсъжданията по нея продължиха половин година и съществен белег от нея е въвеждането на нови компоненти и аспекти от политиката за сигурност, подчерта премиерът.<br /> <br /> Според него след приемането на стратегията предстои огромна работа.<br /> <br /> Неясният произход на капитала е заплаха за националната сигурност, пише в стратегията за национална сигурност, която обсъжда парламентът в присъствието на премиера Бойко Борисов и министрите на вътрешните и външните работи Цветан Цветанов и Николай Младенов.<br /> <br /> Неясният в редица случаи произход на капитала намалява авторитета на държавата като основен гарант на законността, а също така подкопава доверието към успелите с труд граждани, е записано в стратегията на правителството.<br /> <br /> Корупцията по високите етажи на властта, злоупотребата с класифицирана информация, бюрокрацията, войната по пътищата и влошаването на здравния статус на населението са други заплахи за сигурността на страната. Потенциална вътрешна заплаха за гражданите е &quot;социалната несигурност&quot;, пише в документа.<br /> <br /> Тероризмът, киберпрестъпленията, екологичната и енергийната сигурност пък са сред заплахите на външната среда. Като &quot;ново тревожно явление&quot; сред тях е описано пиратството и отвличането на екипажи на търговския флот.<br /> <br /> <br /> <br />