Премиерът Бойко Борисов ще участва в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе в Брюксел. Основна тема на дискусиите ще бъде новата европейска стратегия за работни места и растеж „Европа 2020".
Въз основа на заключенията си от 25-26 март 2010 г. се очаква Европейският съвет да даде политическото си одобрение за Интегрираните насоки и да финализира основните цели в областите образование и социално приобщаване - намаляване на бедността, да направи оценка на работата по националните цели, които държавите-членки трябва да определят, както и на текущата работа по проблемите, задържащи растежа.<br /> <br /> Европейският съвет се очаква да определи и позицията на Европейския съюз за срещата на високо равнище на Г 20 в Торонто. Друга основна тема ще бъде подготовката за пленарното заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН, посветено на Целите на хилядолетието за развитие. Европейската комисия от своя страна ще представи Съобщението си относно изменението на климата, като ще бъде дадена възможност на членовете на Европейския съвет да изкажат първоначалните си мнения, по специално по отношение на амбициите на Европа за намаляване на емисиите на парникови газове и на свързания с това въпрос за конкурентоспособността. В заседанието на Европейския съвет са включени и други въпроси, измежду които одобряване на заключенията относно оценката на изпълнението на Европейския пакт за имиграцията и убежището.