Премиерът Бойко Борисов потвърди пред словашкия бизнес българската позиция за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Проблемът беше поставен на срещата в Словакия. В момента добивът на електроенергия от тези източници е ограничен, защото България е преизпълнила квотите си, изисквани от ЕС в това отношение, и инвеститорите във ВЕИ генерират големи печалби.
По думите на Борисов &ndash; интересът към инвестиции в България от словашка страна е бил главно към фотоволтаиците. &quot;Предишният закон беше такъв, че привлече всички, а на практика източваше парите на държавата и на данъкоплатците. Сега го поставиха малко като проблем, но аз им обясних, че българите са ми по-мили от тези инвеститори и няма да има промяна в нашето мнение&quot;, заяви Борисов. <br />