Министър-председателят Бойко Борисов изрази пълно съгласие с румънския евродепутат Моника Маковей за необходимостта от политическа воля в борбата с корупцията. Премиерът посочи, че от началото на годината предприетите мерки срещу сивия сектор и повишеното доверие от страна на европейските партньори са довели до 2,125 млрд. лв. повече в държавния бюджет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
&bdquo;Ако не бяхме проявили политическа воля..., тези пари щяха да са някъде &ndash; не знам къде, не искам никого да обидя. Факт е, че сега са в бюджета на държавата&hellip; Само това да сме направили, си заслужава нервите, заслужава си упреците, заслужава си каквото и да било. Това са пари, които са влезли в държавата, а не в сивия сектор. Това именно и госпожа Маковей каза: политическа воля! Хиляди нови закони, хиляди нови конституции, ако щете, да променим, няма ли я политическата воля, нищо няма да се случи. Затова ние даваме, според мен, по най-чистия прозрачен и проверуем начин отговор на въпроса за борба с корупцията&rdquo;, каза министър-председателят по време на днешното правителствено заседание.<br /> <br /> <u><strong>Ето и стенограмата от обсъждането на тази точка в дневния ред на правителството:</strong></u><br /> <br /> <u><em>Точка 30<br /> Проект на Постановление за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики и проект на Решение за отменяне на Решение №61 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията<br /> </em></u><br /> <em><strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong></em>: Госпожа Кунева.<br /> <br /> <em><strong>МЕГЛЕНА КУНЕВА</strong></em>: Националният съвет се създава в изпълнение на приетата от Министерския съвет Национална стратегия за превенция и борба с корупцията. Той е междуведомствен орган със съвещателни, координиращи и контролни функции. Тогава, когато се казва, че трябва да има политическа воля, този съвет е органът, който ще я декларира и изпълни.<br /> Съставът на съвета е от 12 членове и включва представители на институции, имащи пряко отношение към антикорупцията. При необходимост, разбира се, могат да бъдат канени и други представители. В съответствие със Стратегията е предвидено към Националния съвет да функционира граждански съвет, който осъществява гражданско наблюдение и контрол върху изпълнението на антикорупционните политики. <br /> <br /> Част от тази точка е и едно решение за отмяна на решение от 2006 година, с което тогава е била създадена Комисия за превенция и противодействие на корупцията. <br /> <br /> Искам да информирам Министерския съвет, че законът за антикорупцията е на нашата страница и че вчера беше представен на групата на ГЕРБ и на групата на &bdquo;Реформаторския блок&ldquo; в присъствие и на други колеги. Специално да благодаря за съдействието на министъра на правосъдието, на министъра на вътрешните работи, на всички колеги, които помогнаха в работната група. Мисля, че направихме един стабилен закон, който можем да представим в Народното събрание с голяма доза сигурност, че ще срещне широка подкрепа. Ще направя всичко възможно тя да се случи. <br /> <br /> <em><strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong></em>: Христо Иванов.<br /> <br /> <em><strong>ХРИСТО ИВАНОВ</strong></em>: Благодаря, господин премиер.<br /> Този закон е един изключително качествен продукт, който обещава, ако бъде приет във вида, в който е изработен, да се превърне наистина в ефективно средство за борба с корупцията и да даде ясен отговор на това има ли правителството воля за борба с корупцията или не. Много важно ще бъде персоналният състав, който трябва да бъде избран, също да изпрати толкова ясно послание. Но, аз лично искам да подчертая, като правя комплимент към госпожа Кунева за изключително добрата работа по този закон, че това наистина е много важно средство за борба с корупцията. <br /> Благодаря.<br /> <br /> <em><strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong></em>: Искам да помоля и останалите колеги много внимателно да се запознаете с проекта, защото е хубаво да знаете детайлите на това наше предложение. <br /> Действително с госпожа Кунева доста усилия положихме. <br /> Искам да изясня още една тема, понеже господин Иванов каза за политическата воля. <br /> <br /> За съжаление, не бях поканен на организираната среща с госпожа Маковей, но и сутринта Христо Иванов ми каза, че ще ходи, и Ненчев, а госпожа Кунева се обади, държа това да го знаете, че има в 11 часа среща с хърватската външна министърка и това я възпрепятства. От едно мероприятие, ние стотици сигурно правим през годините подобни и абсолютно толерирам, защото няма нищо по-добро от тези кръгли маси, от тези дискусии по тези теми, се опитаха да ни създадат някакъв едва ли не конфликт. Повтарям, ако бях поканен &ndash; щях да отида. <br /> <br /> Защото всъщност това, което тя основно каза е, че трябва политическа воля.<br /> Искам да напомня, че в предишния ни мандат България искаше да се отдели от Румъния, защото те бяха много по-назад от нас. Това са факти, които не могат да се преиначават. Но в момента и двете държави сме съзрели, осъзнали, че най-добре е да вървим и в Шенген в пакет и да си помагаме вместо да търсим подобни едностранни решения.<br /> Тук правя и едно много важно уточнение, защото то е в унисон с това, което приемаме като точка, и давам думата на Горанов да ви каже как вървят приходите към месец май.<br /> <br /> <em><strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong></em> Уважаеми колеги, усилията, които полагаме, дават резултати. На ежедневна база изчисляваме изпълнението на бюджета, но обикновено го представяме в края на месеца като прогноза за съответния период и като окончателен отчет за предходния. В края на този месец ще представим информация за очакваното изпълнение на Консолидираната фискална програма към края на май и отчета към края на април. За данните към края на април мога да кажа, че се отчита излишък по консолидираната фискална програма в размер на 1 милиард и 66 милиона.<br /> <br /> Тази тенденция се запазва и при фискалното изпълнение за месец май. Очакваме към края на месец май да бъде отчетен излишък в размер на минимум 1 милиард 236 милиона лева. Казвам &bdquo;минимум&ldquo;, тъй като предварителните оценки ни принуждават да сме малко по-консервативни, тъй като има още три работни дни до края на седмицата, през които могат да се извършват допълнителни разходи и да постъпят допълнителни приходи. Минималният размер на излишъка, който се очаква да отчетем към края на месеца, аз предполагам, че ще бъде и с 50 милиона над това, което докладвам в момента, е 1 милиард 236 милиона, като може да стигне до 1 милиард 300 милиона.<br /> <em><strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong></em> Само от акцизите на митниците са 50 милиона повече.<br /> <br /> <em><strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: </strong></em>Да, това е така, както го представя премиерът.<br /> Това преизпълнение се равнява на 1,5% от прогнозния Брутен вътрешен продукт. Месец май е третият пореден месец, в който на месечна база се отчита излишък по Консолидираната фискална програма, след като през февруари бе отчетен неголям дефицит. Това е най-големият излишък за първите пет месеца на годината от 2008 година насам. <br /> <br /> За сравнение, за първите пет месеца на 2014 година дефицитът беше в размер на 888,6 милиона лева или 1,1% от Брутния вътрешен продукт. Това означава, че съпоставена със същия период на предходната година, бюджетната позиция се подобрява с 2 милиарда и 125 милиона минимум. Защо използвам &bdquo;минимум&ldquo;? Казах ви, че това е минималното консервативно планиране, което очакваме &ndash; 2 милиарда и 125 милиона, или 2,6% от брутния вътрешен продукт.<br /> <br /> Приходите и помощите за първите пет месеца на 2015 година се очаква да бъдат в размер на около 13,8 милиарда лева или 45,4% от годишния план. Към края на месец май в частта на приходите имаме 17,1% номинален ръст &ndash; 2 милиарда 14 милиона повече спрямо същия период на 2014 година. <br /> <br /> Разбира се, не са само усилията на приходните администрации. И всички колеги, които управляват европейски фондове, са помогнали за този резултат, тъй като ръстът спрямо предходната година се дължи половината на по-високи данъчни и неданъчни приходи &ndash; 1 милиард и 9 милиона, и по-високи постъпления в частта на помощите и възстановени средства от Европейската комисия в размер на 1 милиард и 5 милиона. Казвам &ndash; съпоставено със същият период на миналата година. Разходите са съпоставимо същите, както същият период на миналата година &ndash; 12 милиарда 554 милиона. <br /> <br /> Това показва, че не само имаме воля, а имаме и реална възможност да си свършим работата като правителство и да си съберем приходите, които, ако не са приход за бюджета, са приход за неформалната икономика, приход за корумпирани служители, приход за бизнесмени със съмнителна репутация, които се опитват да нарушават и политическия тон и въобще да въздействат върху цялото общество, без да носят каквато и да е отговорност &ndash; нито политическа, нито морална.<br /> Затова и съм благодарен на всички колеги, на министър-председателя, разбира се, и на госпожа Бъчварова, която с всички силови служби продължава...<br /> <br /> <em><strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong></em> В контекста на приеманата точка от нас, това, което госпожа Кунева е внесла, да го кажа, за да ме разберете всички: два милиарда сто двадесет и пет милиона &ndash; ако беше продължило другото правителството, а не бяхме проявили тази воля, компромиси, каквото искате го наричайте, но вие &ndash; реформаторите, патриотите и АБВ, да има правителство, ако беше продължило старото, тези пари щяха да са някъде &ndash; не знам къде, не искам никого да обидя. Факт е, че сега са в бюджета на държавата. Сиреч, обръщам се към всичките, които са излъчили министри в този кабинет: Само това да сме направили, си заслужава нервите, заслужава си упреците, заслужава си каквото и да било. Това са пари, които са влезли в държавата, а не в сивия сектор. Това именно и госпожа Маковей каза: политическа воля! Хиляди нови закони, хиляди нови конституции, ако щете, да променим, няма ли я политическата воля, нищо няма да се случи. Затова ние даваме, според мен, по най-чистия прозрачен и проверуем начин отговор на въпроса за борба с корупцията.<br /> <br /> Във всяка една група, която задържаме, в две от тях &ndash; данъчни, в две от тях &ndash; граничари, и трябва да ви кажа, че това е страшно дисциплиниращо за състава. В момента 15 митничари сме изпратили, всеки момент ще са в Свиленград. Затова моля, когато говорите и с лидерите си на партиите, това изрично да го отбележите, отпор на сивата икономика. Тези два милиарда и кусур, които не са влезли някъде, е отпор пряко насочен срещу нас. <br /> <br /> На Свиленград бойкотират. Нали разбирате, че ако тези камиони се пуснат без да се проверяват, ще влезе месо, ще влезе и захар, и шоколади, и цигари или каквото и да било. Вчера има нова реализация за, образно казано, четири тира с цигари, тези с гилзите, където е накълцаният тютюн, с над 1100-1200 кашона с такива гилзи, което се равнява на три и половина тира с цигари все едно нелегално са влезли. И трябва да ви кажа и от съвещанието сутринта, това, което докладват двете приходни агенции, службите, прокурорите, в следващите седмици приходите ще се увеличат и това го гарантирам. Какво по-добро този задържан митничар, или задържан граничар, или задържан данъчен, ако ги е давал нагоре, да каже на кой.<br /> <br /> Сиреч, това е най-добрият начин за борба с корупцията. Приходи в държавата, стопяване на сивия сектор и още веднъж на всички благодаря, знам колко е трудно, и на нас включително, но само това да сме направили, стига.<br /> Затова много те моля, госпожо Кунева, направи всичко възможно да се разясни, да се обясни, мисля че е един добър модел. Помислете за имена, защото в края на краищата това е много важно, хора с репутация, които да се заемат с тази работа, безкомпромисни, и нещата ще си дойдат от само себе си.<br /> <br /> Понеже Христо Иванов участва там, аз специално го моля да предаде моите почитания към всички, които по един или друг начин работят за справяне в борбата с корупцията, дали по-успешно, дали &ndash; не, важното е че в това отношение имаме пълно единомислие, че трябва да сме абсолютно безкомпромисни. И тъй като съм си дал обет да говоря по-малко, когато цифрите&hellip; Това всичкото, което говорим, след три дни ще го има на сайта на Министерството на финансите, нека анализаторите, коментаторите да го коментират. Има една стара приказка <br /> <br /> &bdquo;Когато фактите говорят, и боговете мълчат&ldquo;. Ще минем милиард и пет-шестстотин милиона поне, говоря за новите. А иначе спрямо миналата година ще стана доста повече.<br /> <br /> Разбира се, не се гласете много да ги похарчим, защото ще трябват &ndash; една голяма дупка зее в дефицита, но и по оградата. Моля те, госпожо Бъчварова, само това да промениш &ndash; ограждението, което извършваме, защото това на Орешарски падна, трябва да го ремонтираме. Но това ме удивява &ndash; ние дори не ги атакуваме, защото като строител знам, че при тези наводнения, свлачища и т. н. може да подадат колци, може да се наклони, навсякъде във всичко става. Тези същите, които вместо да се крият и да не повдигат темата, излизат и казват &bdquo;Паднала оградата&ldquo;. Да, ние ще я ремонтираме и не им търся и затова кусур, защото това се случва &ndash; човек си направи вкъщи ремонт и самите вие знаете &ndash; като дойде жената и го погледне и намери три кусура поне &ndash; фугите на плочките, това нацапал майсторът, какво ли ненаправил. Така че, госпожа Бъчварова, това те моля: като те питат, само им напомни и им кажи &bdquo;Ще го направим&ldquo;. И ще го направим.<br /> Ако сте &bdquo;за&ldquo;, да приемем тази точка.<br /> Приемаме точка 30.<br /> <br /> <br />