Премиерът забрани думата "напредък"
Около 24 юли ще стане готова Спортната зала. &quot;Още една мечта - 22-годишна, на комунистите ще се сбъдне юли месец. Ще имат и спортна зала в София. И на президента няма да му се налага да ходи всяко лято във Варна да гледа баскетбол и волейбол, а ще може да го гледа в София и то в присъствието на 18 хиляди зрители&quot;, казва премиерът Бойко Борисов. <br /> <br /> Това става ясно от стенограмата на последното правителствено заседание на 16 март, качена в сайта на МС.<br /> <br /> Министър-председателят Бойко Борисов забранява&nbsp;в правителството да се използва думата &quot;напредък&quot;, с която ЕК обобщава направеното от България в областта на правосъдието и вътрешния ред.<br /> <br /> &quot;Думичката &bdquo;напредъка&quot; може да я спестяваме. Реалният напредък ще бъде тогава, когато падне мониторинговият механизъм. В нашия си Министерски съвет думата &bdquo;напредък&quot; не трябва да я използваме. Ние нямаме нужда като предишното правителство да се стимулираме с думи от доклада&quot;, казва Борисов. Всички си отбележете в тефтерите, сутрин да ви докладват по мерките как се движат и в какъв срок, зове министрите си премиерът.<br /> <br /> От думите му става ясно, че&nbsp;заедно с началника на премиерския кабинет Румяна Бъчварова подготвя програма за контрол на изпълнението на всички правителствени решения и най-вече как се изпълняват по срокове. &quot;Моля ви, като се приберете да възложите на своите секретари да ви проверят има ли някой от вас, който да не е в съответствие с графиците и сроковете на приетите решения&quot;, казва още Борисов.<br /> <br /> <em><strong>Предоставяме на вашето внимание пълния текст на стенограмата:<br /> </strong></em><br /> Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я<br /> МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ<br /> Стенографски запис!<br /> <br /> <br /> ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> на 16 март 2011 г. <br /> <br /> <br /> Заседанието започна в 10,00 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за одобряване на график на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнението на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода март-юли 2011 г. <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.<br /> ХРИСТО АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, междинният доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка от 18 февруари 2011 г...<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Думичката &bdquo;напредъка&quot; може да я спестяваме. Реалният напредък ще бъде тогава, когато падне мониторинговият механизъм. В нашия си Министерски съвет думата &bdquo;напредък&quot; не трябва да я използваме. Ние нямаме нужда като предишното правителство да се стимулираме с думи от доклада.<br /> ХРИСТО АНГЕЛОВ: Всъщност, досега са внасяни три такива предложения от Министерството на правосъдието за продължаване на реформата в съдебната система, за борба с корупцията. Същевременно докладът акцентира върху съобразяването от българска страна с препоръките на комисията, което е безспорен знак, че сме установили правилна и ефективна форма на комуникация. От юли 2009 г. правителството прие три графика с неотложни мерки на правителството и органите на съдебната власт в областта на съдебната реформа и противодействие на престъпността и корупцията, които станаха база за оценка на резултатите от страна на Европейската комисия.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Всичко по доклада, което имахме като препоръки за напредък, изпълнено ли е?<br /> Цветанов!<br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, във връзка и с това, което каза колегата, предстои мисия на Европейската комисия, която ще бъде в началото на април месец. В тази връзка съм изпратил писмо до всички министри, които имат отношение към действията, които трябва да вземем по компетентност на противодействието на корупцията в съответните ведомства, така че в тази посока в срок до 18 март ще ви моля да върнете обратна информация. Тук искам и главният секретар на Министерски съвет да се ангажира с обобщаването на тези данни, които да ни бъдат предоставени, защото ние трябва да върнем информацията на Европейската комисия във връзка с това, което сме предприели и което сме направили по стратегията за борба с корупцията. Благодаря.<br /> ХРИСТО АНГЕЛОВ: Искам да допълня, че са предвидени 42 мерки, които трябва да изпълняваме. От тях 14 са срочни, до месец юли трябва да ги изпълним, касаят всички ведомства, като по-голяма част от тях - съответно съдебната система, частично Министерство на правосъдието и Министерство на образованието, младежта и науката. <br /> Към доклада е приложено решението, в което подробно са посочени всички мерки, предполагам колегите предварително са се запознали с тях. Сега пада върху нас тежестта да си ги изпълняваме в срок.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, считайте, че тези мерки и сроковете по тях не само са задължителни, а забавянето или неизпълнението им в срок ще го приема като бойкот към доклада през юли. Така че всички си отбележете в тефтерите, сутрин да ви докладват по мерките как се движат и в какъв срок. <br /> В момента ние с госпожа Бъчварова подготвяме една програма за контрол на всички решения, които взимаме в Министерски съвет и най-вече как се изпълняват по срокове. Моля ви, като се приберете да възложите на своите секретари да ви проверят има ли някой от вас, който да не е в съответствие с графиците и сроковете на приетите решения.<br /> Приемаме точка 1.<br /> * * *<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че е хубаво да се кажат няколко думи за това, което правим в момента към Япония и трагедията и разбира се, за хиляден път - съболезнования към тях.<br /> Цветанов!<br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, понеже сме в постоянна връзка с Кристалина Георгиева, от вчера има становище и писма до всички страни от Европейския съюз кой с каквото може да помогне и по-специално с одеяла, легла, минерална вода и също така превеждането на парични суми по сметката, която е открита от японското правителство. В момента те са изразили желание координацията в съответните държави да минава през Червения кръст или през Червения полумесец, като всичко, което имаме като готовност от страна на българското правителство в момента Червения кръст са в състояние да осигурят 1000 одеяла, Министерство на вътрешните работи също има 1000 одеяла и 1000 легла, които ще бъдат готови за изпращане. Също така Червеният кръст с Министерство на вътрешните работи са успели да осигурят около два тира с минерална вода, която сме в състояние да изпратим към Япония.<br /> С Кристалина Георгиева това, което разговарях и преди минути, те имат като стратегия да има три-четири места в Европа с големи карго летища и всички страни, които са готови да изпратят своята помощ, да дават информацията в Брюксел, оттам се координира всичко и се изпраща и се насочва към дадените летища, които са в Европейския съюз. Не е желателно страните от Европейския съюз да изпращат директно помощите си в Япония, защото трябва да се създаде необходимата организация и за получаване помощта, която ще пристигне в Япония. В тази връзка чакаме информация къде има готовност да се поеме тази помощ, която българското правителство е в състояние да изпрати.<br /> Тук трябва да се прецени дали правителството има готовност евентуално и с някаква, макар и минимална сума, България да бъде солидарна към трагедията в Япония и естествено да подпомогнем с някакъв ресурс, което ще покаже и солидарност.<br /> Червеният кръст към момента са превели около 8000 швейцарски франка, това имат като възможност и това са го направили. Всичко, което прави Министерство на вътрешните работи, го координираме с Червения кръст и цялата информация я предаваме към Брюксел, за да може да бъдем солидарни към това, което се случва в Япония. Благодаря.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Нека да има предложения, ако и други имате. Горанов, с Дянков помислете за някаква помощ да закупим още одеяла, по линия на Европейския съюз да подпомогнем допълнително. Доколкото разбрах, има български компании, които са изпратили писма с желание да поемат транспортните разходи, ако пращаме помощ. 50% от парите ще си ги вземем от Европейската комисия, така че може и в тази посока да приемем тези пари за компенсиране на другите 50% при евентуалните транспортни разходи. В случая това, което с Цветанов сме се разбрали и с Европейската комисия чрез Кристалина Георгиева, е да ни дадат карго терминал, в който да пращаме товарите, за да могат да се групират и с други държави. Защото знаете, че един самолет, пълен с одеяла, транспортните разходи са му повече от цената на одеялата. Така че пътуват големи самолети за там и е най-добре в тази посока да се отработят нещата.<br /> Поздравявам Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че докара докрай идването на катарските авиолинии. За тези, които не знаят, това са сред първите три авиокомпании на света. Изключително важно, защото &bdquo;Летище София&quot;, бъдете убедени, казали са четири пъти че ще летят, аз ви гарантирам, че на втория, третия месец Аерогара &bdquo;София&quot; ще се напълни. Защото това са едни от най-предпочитаните компании в света, най-луксозни, с най-добро обслужване. Знаете, всички ходят на Истанбул и оттам търсят Изтока. Това го договорихме там и аз съм доволен, че шейхът си удържа на думата. <br /> Министър Трайков вчера беше в Брюксел и в тази пауза е уместно да ни информира с няколко думи за съвещанието на енергийните министри.<br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, срещата беше продиктувана от тези непредсказуеми и динамични събития, които се случват в Япония. Самият формат на срещата се променяше постоянно и хората се събраха, водени основно от загрижеността си и от неизвестността. <br /> Основните точки, които се дискутираха, беше първо това, какво означава за нас и за развитието на енергетиката в Европа. Дори еврокомисарят Йотингер започна със следните думи: ако до миналия четвъртък смятах, че най-важната тема за Европа е финансовата стабилност и еврото, сега смятам, че е енергийната безопасност. Такова беше нивото на настроенията.<br /> Като цяло има четири цели, които Европа има в енергетиката. Това е да има безопасна енергия, да има сигурност на снабдяването, че когато ви е необходима, колкото ви е необходима ще я има, да е устойчива, тоест да е свързана с другите стратегии - опазване на околната среда, транспорта и т. н., и да е достъпна за гражданите.<br /> Тъй като ядрената енергетика е нещо, което огромната част от държавите в света, в Европейския съюз развиват, се изказаха всички на тази тема. Лайтмотивът на всякъде беше: сега не трябва да взимаме бързи решения емоционални нито &bdquo;за&quot;, нито &bdquo;против&quot;, но трябва да направим пауза и внимателно да преразгледаме всички аспекти на ядрената енергетика и на уроците, които получаваме от Япония.<br /> Аз също така казах, във връзка с това, което вицепремиерът Цветанов разказа, за нашето предложение - ако е необходимо с експерти по ядрена безопасност, това ще го координира Комисията също, за да не си изпраща всеки по своя инициатива хора, материали, така че да им създадем на японците повече проблеми, отколкото да им помогнем.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Ние винаги сме държали за безопасност на нашите централи и аз мисля, че не са много държавите в света, не само в Европа, които включително и да затворят реактори, които са по-безопасни от сега действащите в много от държавите, каквито бяха 3 и 4 блок, плюс 1 и 2 блок. Ние сме дали пример на света как сме се лишили и се лишаваме от милиарди в името на дори и теоретичната сигурност. Така че, ще бъдем истински щастливи и други държави да вървят по нашия пример и когато има и най-минималният риск, да си затварят реакторите. Ние сме дали своята дан в световната практика, и то скъпа, изключително скъпа, но в името на сигурността. <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: За ваша информация, защото едва ли сте следили експертните дискусии какво точно се случва - в централата Фукушима се използва така нареченият реактор с кипяща вода. Там прътите с гориво загряват водата и парата от тази вода отива и върти турбината. А нашите реактори са от така наречения воден или с вода под налягане, където водата се загрява, тя върви по една тръба, тази тръба минава през друг контейнер с вода, загрява онази вода и тя вече върти турбината. Така че като конструкция нашите са много по-сигурни. Освен това, от гледна точка именно на тези системи за автономно електроснабдяване за задвижване на охладителните системи във Фукушима е имало две и когато вълната ги е заляла, ги е изкарала от строя, след това 10 часа хората не са могли да докарат дизел генератор, и оттам идват всички проблеми. При нас има три независими системи на всеки реактор и една четвърта, която може да се мести и да се включва там, където е необходимо. Така че в сравнение и с много действащи европейски реактори, нашите системи са на много високо ниво.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Така че когато участвате или когато имате изказвания по този въпрос, искам тези технически характеристики да ги знаете, защото много пъти емоционално и еуфорично започваме да клеймим това, което имаме, а то никак не е много.<br /> <br /> * * *<br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерски съвет по конституционно дело №2 за 2011 г. <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.<br /> <br /> <br /> Точка 3<br /> Доклад относно утвърждаване на разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2010 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерски съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Изрично да напомня, че командировки само в краен случай и при абсолютна необходимост.<br /> Приемаме точка 3.<br /> <br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №14 на Министерски съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерство на културата<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.<br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, със Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за учредяване и дейността на културни центрове българското правителство е поело ангажимент за създаване на културен център в Лондон. Министерство на културата е предприело действия за изпълнение на посочената спогодба като за целта е необходимо изменение на Постановление №14 на Министерски съвет за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерство на културата за определяне на новия културен институт като второстепенен разпоредител на министъра на културата.<br /> Предложеното изменение е необходимо, за да може министърът на културата да упражни предоставеното му правомощие да определя числеността на всеки отделен второстепенен разпоредител в рамките на общата числеността на персонала.<br /> Разходите за издръжка на българския културен институт са за сметка на преструктуриране на утвърдените разходи на Министерство на културата за 2011 г. и следващите години. Не ангажират допълнителни бюджетни средства. <br /> Предвид горното предлагам да бъде приета точката.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Подкрепяме точка 4.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.<br /> <br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства по централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти<br /> <br /> РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, малко информация за това какво ще приоритизираме с предоставения ресурс.<br /> Правителството е поело ангажимент да изпълни магистрала &bdquo;Марица&quot; до 2013 г. По оперативна програма &bdquo;Транспорт&quot; стартираха двата Лот-а от км 5 до км 72 и там се надяваме всичко да е в график. Междувременно между км 99 и км 108 липсва дясното платно, така че е необходимо да изградим, ново строителство, дясното платно, както и да реконструираме лявото платно. За целта отпускаме 11 600 000 лева. <br /> Спомняте си икономиите от тръжната процедура на пътен възел &bdquo;Меден рудник&quot;. С тези икономии се ангажирахме да адресираме дългоочаквания старт на 7-те километра от магистрала &bdquo;Хемус&quot;, така че да може да вържем Шумен с Варна. Това става факт с днешното решение, като отпускаме 8 милиона лева от км 342 до км 350 на магистрала &bdquo;Хемус&quot;. Това е изключително важно за региона и ние наистина ще имаме двата сериозни регионални центъра Шумен и Варна, свързани с този участък. Разбира се, предстои тръжна процедура, след като ние обезпечаваме днес началото, и до няколко месеца и старт на строителството. Парите, които са необходими са повече, но през 2012 г. ние от бюджета ще предоставим остатъка. <br /> По магистрала &bdquo;Люлин&quot;, знаете, че тя има три пътни възли, изключително важни, единият от тях е със Софийския околовръстен път, а също така и пътен възел Даскалово, където се пресичат две магистрали и един бъдещ скоростен път. По проект там не са предвиждани осветление и шумозащитни стени, като това нещо ще бъде направено като отделен проект и е поет ангажимент, до 15 май ще бъде завършено.<br /> Добрата новина е за всички граждани в Ямболския регион, където първокласният път І-7 Ямбол - Елхово е в много лошо състояние, това е от много години. Отдавна се търсят възможности, пари, пътят е изключително натоварен като първокласен път, защото по него се насочва трафикът към Турция и Гърция и ние даваме възможност със 7 милиона лева да се направи частична реконструкция на най-лошите участъци от този път. <br /> Знаете, че на Околовръстния път на София ние поехме ангажимент, тъй като той се финансира по Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&quot;, недопустимите разходи по оперативната програма да бъдат финансирани чрез държавния бюджет и това нещо става факт с това Постановление. Благодаря.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: По магистрала &bdquo;Тракия&quot; тези глупости, където говори Станишев?<br /> РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, &bdquo;партизанската война&quot; започна. Ако някой е имал съмнение в този факт, аз вече нямам. Това е категорично и ясно политическа атака.<br /> Две неща правят впечатление, че пътната агенция заедно с надзора, заедно със строителната компания, която е една от най-големите реномирани български инфраструктурни компании, всички те имат доказателства, данни, проби, доклади, които казват, че всичко, което се прави на магистрала &bdquo;Тракия&quot;, е абсолютно в рамките на стандартите, на правилата и нямат никакви притеснения. Всичко това е документирано, прошнуровано, имаме анализи от централни лаборатории, от странични лаборатории, от фирмата изпълнител, от фирмата надзорник. А това, което прави впечатление, че практически БСП чете някои от анализите като дявола Евангелието. Примерно, че би могло тази прах или тази смес, която се ползва на магистрала &bdquo;Тракия&quot; Лот 2, при температурни нагрявания да се деформира. Експертите казват, че това е възможно, но при хиляда градуса.<br /> Това, което искам да кажа с две изречения е, че аз съм впечатлен от две неща. Първо, апелирам към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да адресира темата с мониторинговата компания, която по един абсолютно недопустим начин прави квалификации, които не са им в правомощията да ги правят. Не може една държавна агенция, която е извадила строителни решения, когато е минала година и половина пътя в нищото, да направи един проект по европейските правила и не може една мониторингова компания да пише, че тя не управлява проекта, да прави квалификации, които са недопустими. Същевременно същата тази мониторингова компания не дава никакви конкретни становища от гледна точка на тези материали. Пет лаборатории са се произнесли, те обаче правят едни констатации, които са експертно недоказани. Апелирам също така към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да обърне внимание, че тази компания по един недопустим начин, без да е подписала доклада си, ние научаваме за доклад от 21 февруари, който се тиражира от политически партии, обслужвайки техни интереси. Същевременно този доклад не е пристигнал в пътната агенция по официален начин, подписан, за да можем ние да го коментираме. За мен действията на тази мониторингова компания са изключително недопустими и очакваме Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провери договора и начина, по който те работят, и да вземе мерки. <br /> С решение от днес аз съм възложил една трета независима експертиза, извън всичко, което е предоставено, за да може да сме сигурни в данните, които имаме. Ангажирал съм се пред медиите днес всички анализи да бъдат сложени на сайта, за разлика от БСП.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Мъка голяма, аз съм ви казал. Това, че като минат и виждат по Южната дъга как се строи, като минат и виждат как се строи по магистрала &bdquo;Люлин&quot;, как се строи по &bdquo;Марица&quot;, как се строи по &bdquo;Тракия&quot; - мечтите им стават реалност, вие разбирате ли? &bdquo;Ломско шосе&quot;, метрото на София, &bdquo;Меден рудник&quot; - нали върви &bdquo;Меден рудник&quot;? Днес и Варна, правим първите крачки по &bdquo;Хемус&quot; и за тях... Ами &bdquo;Струма&quot;! Направим ли юни и юли първите копки и започнат да виждат багерите как започват да правят и &bdquo;Струма&quot;, вие разбирате ли, това е голяма мъка. Срещу празните им брътвежи и това, че Кунева е подписала навремето еднакви акцизи за дизела и за бензина, нали така Горанов? В другите държави е 30% разликата между дизела и бензина. Тук колко е разликата?<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: 900 към 600.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Не е толкова, 600 към 700 е по-вероятно. Но, защо в другите държави е 30%? Защото основната икономика се движи от дизелови автомобили. Колко ТИР-а има на бензин или колко автобуса на превозвачите да вземеш? Аз поне не съм чул. Така че това им е проблемът. Случват се нещата и то при условия на - има една притча, че &bdquo;Господ праща изпитанията на силния&quot; - най-тежка финансова криза, най-тежка финансово-икономическа криза, сега и цунами, и ядрени експлозии, просто не знам още какви изпитания може да се пратят на света в тези няколко години.<br /> Приемаме точка 5.<br /> Госпожо Фандъкова, около 24 юли ще стане готова Спортната зала. Това означава, че Столична община ще трябва да си пусне процедура за име, трябва да има име за тогава. Пътя трябва да го направите, отпред да е красота. И след 24-ти организирайте с общината, може и с Министерство на физическото възпитание и спорта, разбира се, ако желаете, примерно една седмица може да й направим пробите, след като имаме актовете за ползване, с безплатни концерти, да я видят хората и то с такива събития. Помислете, предложете, няма да е лошо. Така че още една мечта - 22-годишна, на комунистите ще се сбъдне юли месец. Ще имат и спортна зала в София. И на президента няма да му се налага да ходи всяко лято във Варна да гледа баскетбол и волейбол, а ще може да го гледа в София и то в присъствието на 18 хиляди зрители. <br /> В тази връзка имам договорка и със сръбския премиер, свържете се пак Министерство на физическото възпитание и спорта и Столична община заедно с нашите федерации, сръбският волейболен или баскетболен отбор, защото са много качествени, да се направи един приятелски мач, би било добре. Изгответе подобен сценарий, за да може хем да я видят хората, хем да стане и спортно събитие.<br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за изключване от горския фонд при промяна на предназначението им на поземлени имоти - публична държавна собственост, представляващи гори и земи, разположени в землищата на с. Оплетня, с. Томпсън и гр. Своге, община Своге, Софийска област, необходими за изграждане на МВЕЦ &bdquo;Оплетня&quot; (част) и МВЕЦ &bdquo;Прокопаник&quot; (част) от &bdquo;Каскада Среден Искър - 9 МВЕЦ &bdquo;Своге&quot;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.<br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, изключваме от горския фонд площ от 36 дка, които са необходими за изграждането на мини ВЕЦ &bdquo;Оплетня&quot; и мини ВЕЦ &bdquo;Прокопаник&quot;, които са част от изграждащата се &bdquo;Каскада Среден Искър - 9 МВЕЦ &bdquo;Своге&quot;. Това е предложението.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.<br /> <br /> <br /> Точка 7<br /> Проект на решение за безвъзмездно прехвърляне на имот - частна държавна собственост, в собственост на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование &bdquo;Организация на българските скаути&quot;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, имотът е бивш лагер &bdquo;Ивански&quot;, разположен в землището на с. Лозево, община Шумен. Предоставен е към момента за управление на областния управител. По данните от преписката, сградите, които са построени върху имота, не се използват и за връщане на функционалността са необходими значителни средства, с които Областна администрация Шумен не разполага.<br /> Сдружение &bdquo;Организация на българските скаути&quot; предлага своя програма за ремонтиране, възстановяване на сградите, което ще подпомогне учебната програма на организацията, включваща както практически занимания на открито, така и теоретични занятия в специализирани кабинети.<br /> Предлагам да подкрепите тази преписка.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.<br /> <br /> <br /> Точка 8<br /> Доклад относно предприемане на действия по внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура на базата на изминато разстояние<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, стартираме процедура, която ще бъде двуетапна. На първия етап търсим консултант с голям опит, който да може да направи пълен анализ и да ни даде правилната концепция. На втория етап ще преминем и към процедура по концесиониране на изграждането на ТОЛ система по някои от пътищата по републиканската пътна мрежа.<br /> Това, което искам да подкрепите като решение днес, е да стартираме процедура за избор на консултант, като работата ще бъде триетапна. На първия етап този консултант ще трябва да събере общи статистически данни за състоянието на пътища, очакван трафик за 20 години напред, прогноза за този трафик. Ще изготви и предварителен доклад, с който ще се запознаем в различни варианти по отношение на обхвата на услугата. Той ще се предостави на правителството за приемане на решение за последващи действия. Този първи етап ще бъде около 6 до 8 месеца.<br /> На втория етап същият този консултант ще трябва да ни окаже методическа помощ при изготвяне на документацията за провеждане на самия търг за избор на концесионер, който ще се проектира, изгражда, оперира. Става въпрос за системата за предоставяне на ТОЛ услуга и това е европейският опит. Искам да кажа, че България е последната държава от европейската общност, която не е адресирала тази тема. Обикновено тези концесии са за по 10-12 години. Подготовката на договора с концесионера също.<br /> На третия етап консултантът вече ще подпомага работата на възложителя по отношение оперирането, събираемостта и отчетността специално през първата година и чак към края на първата година от вече изградената ТОЛ система ще приключи работата на консултанта.<br /> Очакваме тази услуга да струва, по оценка на много други европейски държави, които минаха по този път много отдавна, между два и три милиона евро. Има различни опции да се осигури финансирането. Към момента не искаме допълнително пари от бюджета. Възможно е да мине по линия на техническа помощ или е възможно да бъде по линия на предварителен аванс, който да е сравнително разумен и остатъкът от сумата да се плати, когато бъде сключена успешно концесия.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.<br /> <br /> <br /> Точка 9<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кипър за взаимна защита на класифицираната информация <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приемаме точка 9.<br /> <br /> <br /> Точка 10<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойно данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Това влиза в договореностите за предстоящата междуправителствена комисия в Москва?<br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да. Междуправителствената комисия е на 6 и 7 април.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.<br /> <br /> <br /> Точка 11<br /> Доклад относно определяне състава на делегацията на Република България за участие в 20-ата годишна среща на Съвета на гуверньорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, която ще се проведе на 20 и 21 май 2011 г. в Астана, Казахстан<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите. <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Говорихме с Министерството на финансите, тъй като има и съпътстващ бизнес форум, да включат директора на Дирекция &bdquo;Икономическа политика&quot; от МИЕТ. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11 с представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> <br /> Точка 12<br /> Проект на Решение за откриване на производство за търсене и проучване на нефт и природен газ, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, площта &bdquo;Блок 3 Цар Калоян&quot;, разположена на територията на областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Министър Трайков, молбата ми е да отговориш на тези абсолютно популистки нападки, че ние не правим нищо за диверсификации за доставка на газ. Да напомниш, че близо 15 до 20% от Черно море &bdquo;Мелроуз&quot; добива газ за нашето потребление. Няколко концесии вървят за шистов газ. Всичко това е в посока да търсим алтернативни източници, ние самите да си добиваме каквото може за нуждите на потреблението. Но трябва да им се отговаря, защото това са изключителни популисти, това са хора, които нямат срам. Просто те забравят всичко, което са правили и докъде са докарали държавата и в същото време сега се опитват, на всеобщата паника в света и покачването на цените, да създават &bdquo;алиби&quot; е точната дума, за своите грехове, чрез нас. Затова ще ви моля всички министри, чуете ли изказване, веднага да се намира форум и да се отговаря. <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, към това, което казахте, което аз съм го казал включително и от парламентарната трибуна, дадохме и концесии за проучване за газ в шелфа на Черно море, срещу което сега някои кметове на черноморски общини инспирират слухове и протести, че това би могло да има някакви негативни екологични отражения, което е, колкото има от находищата във Варна и Галата например, толкова ще има и от новите, които сега даваме. Смятам, че тази дейност трябва да се разшири, да се изследва целия български черноморски шелф и в тази насока са концесиите, които даваме.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Именно. Трябва да се обяснява. В противен случай те яхват недоволството, защото кой от нас е доволен, че се вдигат цените и на петрола, и на енергоизточниците? Никой не е доволен. Ако чрез протест можех да ги сваля, мигновено излизаме всички да протестираме. <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Очакваме и резултати от работата на Комисията за защита на конкуренцията, която да види какви са маржовете в сектора.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.<br /> <br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1,т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище &bdquo;Искър&quot;, разположено на територията на община Мездра, област Враца<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приемаме точка 13.<br /> <br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1,т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище &bdquo;Царевец&quot;, разположено на територията на община Мездра, област Враца<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приемаме точка 14.<br /> <br /> <br /> Точка 15<br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж и култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 14 февруари 2011 г. в Брюксел <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> Приемаме точка 15.<br /> <br /> <br /> Точка 16<br /> Доклад относно одобряване резултатите от участието на българската делегация в 3730-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> Приемаме точка 16.<br /> <br /> <br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по Конституционно дело №1 за 2011 г. <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.<br /> <br /> <br /> Точка 18<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по Конституционно дело №3 за 2011 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: По точка 18 ще ви направя малки разяснения преди да я гласуваме. Точката е свързана с дело, образувано по искане на 51 народни представители от 41-ото Народно събрание от парламентарните групи на &bdquo;Коалиция за България&quot; и Движението за права и свободи, които твърдят, че чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание противоречи на Конституцията.<br /> Според този текст, при гласуване на доверие или отхвърляне на предложение за недоверие на Министерския съвет ново предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите шест месеца. Според народните представители, въвеждането в правилника на ограничение за внасяне на вот на недоверие на същото основание 6 месеца след гласуване на вот на доверие на правителството дописва Конституцията.<br /> Това твърдение е невярно, тъй като двете процедури, макар и различни от гледна точка на субектите, които могат да внесат предложение и мнозинството, необходимо за гласуването, са еднакви по своя характер.<br /> Първо, процедурите на вота на недоверие и на вота на доверие са единствените предвидени с Конституцията способи, чрез които се поставя въпросът за политическата отговорност на правителството пред Народното събрание, което го конституира и подкрепя. Те имат една и съща цел и същност - изразяване на подкрепа или отказ за подкрепа на правителството.<br /> Второ, основанията за вота на недоверие и вота на доверие са едни и същи - по цялостната политика на правителството, по програмата или по конкретен повод. Такъв извод е направил Конституционният съд в Решение №4 от 1994 година.<br /> Трето, и вотът на доверие, и вотът на недоверие имат една и съща правна последица - когато вотът на доверие не е приет или вотът на недоверие е приет, министър-председателят подава оставка на правителството.<br /> Четвърто, в дебатите при вота, независимо дали е вот за доверие или за недоверие, Народното събрание трябва да одобри или не цялостната политика на правителството, изпълнението на неговата програма или конкретния повод за вота.<br /> В заключение бих искал да посоча, че текст с аналогично съдържание е съществувал и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 1997 година (чл. 91) - при правителството на господин Иван Костов, в правилника от 2001 година (чл. 93) при правителството на господин Симеон Сакскобургготски и в правилника от 2007 година (чл. 93) - при правителството на господин Сергей Станишев.<br /> През целия този период от време при управлението на различни партии и коалиции никой не е поставил под съмнение съответствието на този текст от правилника на Народното събрание с Конституцията и не е възразил срещу него.<br /> Така, че сами разбирате колко сме ги изнервили тези господа. <br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> <br /> Точка 19<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по Конституционно дело №4 за 2011 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19. <br /> <br /> <br /> Точка 20 <br /> Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Искра Радева с орден &bdquo;Св. св. Кирил и Методий&quot; огърлие<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.<br /> Приема се точка 20.<br /> <br /> <br /> Точка 21<br /> Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в Националната служба за охрана<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е проект, който е подготвен от НСО с помощта на Министерството на вътрешните работи. След като проектът беше изготвен, беше качен на страницата на Министерството на вътрешните работи, като не постъпиха никакви бележки по него.<br /> Този законопроект е свързан с Правилника за устройство и дейността на Националната служба за охрана. Задачи на службата се изпълняват с оръжие, но поради липса на законово основание до този момент дейността с оръжие, както и тези с взривни вещества и пиротехнически изделия, не са били уреждани с нормативен акт, а с вътрешни правила, обявявани със заповед на ръководителя на службата.<br /> Има постъпили две забележки при съгласувателните процедури от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Първата бележка приемаме за основателна и естествено се съобразяваме с нея.<br /> Втората бележка е в чл. 56, ал. 2, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, предлага да бъдат заличени думите &bdquo;и на лица, притежаващи лицензи или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжията, изделията и технологиите с двойна употреба и правилника за прилагането му&quot;.<br /> Считаме, че бележката не следва да се приеме, тъй като чрез изискванията на тези думи в текста на чл. 56 се постига пълнота и не противоречи на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. <br /> Дирекция &bdquo;Правна&quot; на Министерския съвет е изразила също становище относно законопроекта, но това което поддържа Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана е, че бележката не следва да се приеме. Също така, тук трябва да се има предвид, че Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия дават законово основание за уреждане на дейността с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, каквато несъмнено е и употребата на оръжия.<br /> Също така, като нормативни актове Правилникът за устройство на дейността на НСО и настоящата наредба се издават от един и същ орган, така че няма да има проблем.<br /> Това, което искам да поставя тук, ако ми позволите господин премиер, да се направи предложение и с ваша санкция заедно с главния секретар на Министерския съвет да създадем междуведомствена работна група, в която да бъдат поканени всички заинтересовани страни, имащи отношение към бъдеща законодателна промяна и създаването на Закон за Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба, защото вече минаха 20 години, а това са двете звена в сектора за сигурност, които нямат закони за тяхната дейност. И тук се връщам към предишния дебат, който беше във връзка с проектозакона за военната полиция. Искам да благодаря на министър Аню Ангелов за това, че събра на среща в Министерството на отбраната представители от парламента, депутати, също така и представители от Министерството на вътрешните работи и смятам, че това, което изразих тогава като становище също беше споделено и на тази среща, но за да няма бламиране, както бяхме обвинени, по-специално аз, колегите ще преработят изцяло законопроекта, който приехме на Министерски съвет, заедно с депутатите, които са от вътрешната комисия и от правната комисия, и законопроектът ще бъде приет след може би голяма част от промените, които трябва да бъдат направени в него.<br /> Затова, за да не изпадаме в подобна ситуация в бъдещ законодателен период, предлагам подобни законопроекти да бъдат регламентирани с междуведомствени работни групи, които да представят и да търсим консенсус при издаването на такива нормативни актове, които излизат от Министерския съвет.<br /> В тази връзка, както направихме със Стратегията за национална сигурност, ако позволите да се направи една междуведомствена работна група от депутати и от представители на всички заинтересовани ведомства, НСО, НРС, МВР и да можем да проучим правно какви са регламентациите в страните от Европейския съюз и добрите практики. На база на този анализ да подходим към предложения за изготвянето на законопроекти, които да бъдат свързани с НСО и НРС. Ако направим това в нашия мандат, това, което мога да кажа е, че по програмата, която предлагахме преди спечелването на парламентарните избори в сектор &bdquo;Сигурност&quot; изцяло 100% ще покрием всичко, което сме предложили, и което сме отстоявали в предизборната са кампания, което означава, че програмата в сектор &bdquo;Сигурност&quot; ще бъде изпълнена 100%. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21 с направените предложения от министър Цветанов.<br /> <br /> <br /> Точка 22<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по енергийна ефективност, приет с Постановление №32 на Министерския съвет от 2009 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлаганите изменения по своята същност целят функциите на двете специализирани дирекции да бъдат прецизирани и разграничени на предметен принцип, което ще позволи рационалното използване на капацитета на експертите, разработващи анализите и състоянието на енергийната ефективност в страната, и на тези, осъществяващи контролните дейности по глава VІ от Закона за енергийната ефективност.<br /> Проектът предвижда промяна на седалището на териториалните звена на Главна дирекция &bdquo;Информация и контрол&quot; с цел оптимизиране на работата. Седалищата на звената се определят както следва: Монтана, Русе, Варна, Бургас, София и Пловдив.<br /> Имаме две бележки от Министерството на финансите, които първоначално не са били приети, но смятам, че са уместни и ги приемаме.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин министър, да разбирам ли, че бележката по параграф 10 относно допълнителното материално стимулиране е приета?<br /> В този смисъл няма никакви противоречия за приемането на точката. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.<br /> <br /> <br /> Точка 23<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Кодекса на труда<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, тази точка е във връзка с договореното между синдикатите и работодателите за регламентирането на надомната работа, което ние вкарваме с промените в Кодекса на труда.<br /> Това е изключително важно, тъй като по този начин изпълняваме ратифицираната от България Конвенция №177 относно надомния труд на Международната организация по труда и, от друга страна, облекчаваме бизнеса, когато възлага работа на работниците и на служителите да спести разходи, да не е това в самото предприятие.<br /> От друга страна, регламентираме тези работници, които работят надомно, да работят с трудови договори и с осигурителни вноски, като по този начин близо над 200 хиляди работници и служители ще излязат от сивата икономика.<br /> Предлагам да се приемат промените в Кодекса на труда, за да може в парламента най-късно до месец, месец и половина, те да станат факт и по този начин да облекчим както работодателите, и хората.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23.<br /> <br /> <br /> Точка 24<br /> Проект на Постановление за предоставяне на неотложна хуманитарна помощ при евакуацията на бежанците, намиращи се на либийско-тунизийската граница и недопускане на хуманитарна катастрофа<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.<br /> КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми членове на Министерския съвет, става въпрос всъщност за легализиране на вече направеното от нас, а именно, съдействието за транспортиране на бежанците от либийско-тунизийската граница към Египет. Това е под формата на заплащане на разходите за чартърните полети за тази евакуация. Помощта, според нас, следва да бъде предоставена за сметка на предвидените в централния бюджет на Република България средства за официална помощ за развитие и в този смисъл последният елемент на проекта на постановление е министърът на финансите, по предложение на министъра на външните работи, да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на външните работи съгласно реда, предвиден в чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24. <br /> <br /> <br /> Точка 25<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието за нуждите на специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната наказателна прокуратура<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Това е сградата на ДАНС, една част от нея знаете, че отиде за комисията на Цвета Маркова, а другата част сега се разглежда от комисия, за да може да бъде направен необходимият ремонт и да бъде преустроена в съдебни зали, арести и всички съпътстващи съоръжения, които трябва да има за стартирането на специализирания съд.<br /> Приема се точка 25.<br /> <br /> <br /> <br /> Точка 26<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно и технологично сътрудничество<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> Приема се точка 26.<br /> <br /> <br /> Точка 27<br /> Проект на Решение за освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция &bdquo;Национална сигурност&quot;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 27. <br /> <br /> <br /> Точка 28<br /> Проект на Решение за определяне на заместник-председател на Държавна агенция &bdquo;Национална сигурност&quot;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.<br /> <br /> <br /> Точка 29<br /> Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 март 2011 година в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.<br /> Приема се точка 29.<br /> <br /> <br /> Точка 30<br /> Проект на Решение за извършване на продажба на недвижим имот - собственост на Република България, в Мексико, Мексиканските съединени щати.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.<br /> КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Господин премиер, става дума за решение, което трябва да се вземе днес, ако се възползваме от предложената покупна цена, която е най-висока между направените оферти и е на стойност 11 милиона 200 хиляди песос, което е около 1 милион 285 хиляди лева. Тази предлагана оферирана цена е във валидност до към 20 март, това и налага днес да приемем този проект на решение за продажбата на недвижимия имот, който в момента е сграда на културния ни институт в Мексико към българското посолство и предвид на ограниченията, които се налагат, и ликвидиране на ненужна собственост ние предлагаме това да бъде прието днес от Министерския съвет.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.<br /> <br /> <br /> Точка 31<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С проекта се правят изменения и допълнения в Постановление №192 от 2009 година на Министерския съвет за създаване на Съвет за административна реформа, и в Правилника за организацията и дейността на Съвета за административната реформа.<br /> Към съвета се създава постоянна работна група &bdquo;Електронно управление&quot;, която ще включва в състава си лица, отговорни за електронното управление в съответните администрации. Тази работна група ще има координационни и експертно-съвещателни функции. За осигуряване на взаимодействието между съвета и тази работна група се създава и комисия с петчленен състав: заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, член на Съвета за административната реформа, ръководителят на постоянната работна група и представител на заместник министър-председателя, отговарящ за административната реформа, главният секретар Министерския съвет и секретарят на Съвета за административна реформа.<br /> Изменението се налага в резултат на приетата с Решение №958 на Министерския съвет обща Стратегия за електронно управление в Република България за периода 2011-2015 година. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31. <br /> <br /> <br /> Точка 32<br /> Проект на Постановление за закриване на Съвета за икономическа политика към Министерския съвет<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Функциите на закрития съвет преминават към Съвета за развитие, за това се закрива. <br /> Приема се точка 32.<br /> <br /> <br /> Точка 33<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Росенец, част от пристанището за обществен транспорт с национално значение Бургас<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 33.<br /> <br /> <br />