Двете ленти, по една в двете посоки, предизвикват катастрофи, задръствания и какво ли още не, а четирите ленти абсолютно облекчават пътя. Какъв е проблемът на еколозите?
Това пита премиерът Бойко Борисов зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов на последното заседание на правителството, става ясно от стенограмата, качена в сайта на Министрески съвет.<br /> <br /> Борисов и Прегьов дискутират по темата за ЛОТ-овете за магистрала &quot;Струма&quot; и по-конкретно върху искането на премиера в участъка за Кресна да се мине на четири ленти.<br /> <br /> Сега се прехвърляме на двата ЛОТ-а на АМ &bdquo;Струма&rdquo;, които през септември трябва да бъдат готови и да стартират, нали така Прегьов?, пита министър-председателят и получава утвърдителен отговор от зам.-министъра.<br /> <br /> &quot;Благодаря ви, като за &bdquo;Кресна&rdquo; трябва не да се мисли, а вече да подготвяте и да проектирате, за да минем на четири ленти. На самото дефиле може да не е магистрала, а да са две по две лентите, прекрасно ще ни свърши работа и ще можем хем да ползваме едното трасе, което е сега, хем да се направи допълнително само за две ленти и сигурно ще стане с 300 милиона по-евтино&quot;, продължава премиерът.<br /> <br /> Вариант с четирилентов път по сегашното трасе няма да е възможен от гледна точка на въздействието върху околната среда, контрира обаче Прегьов.<br /> &nbsp;<br /> Това предизвиква емоциална реакция на Борисов: &quot;Сиреч, две ленти не пречат на екологията, две ленти, когато сега е задръстено и когато харчат в пъти повече вредни газове камионите, избиват се хората, означава, че това е добре за екологията!? Ако го разширим и да имаме две по две ленти, което абсолютно е достатъчно в случая, хем ще спестят пари, тогава става вредно за екологията?! Избиха се хората там. В пъти е по-тежко, когато са само две ленти. Четири лента са в полза на екологията и пак започваме да спорим като кокошката и яйцето и искате да похарчим 700 милиона евро да пробием планината, което е хубаво за екологията? Повтарям, две ленти в момента добре ли са за екологията? Искат ли еколозите да затворим пътя за Гърция? Като си говорите с тях, искат ли да го затворим? Какво ви казват еколозите:&bdquo;Затворете пътя за Гърция и пътувайте с камили, с катъри&rdquo;, това ли ви казват като се срещате с тях?&quot;<br /> <br /> Страхувам се, че ми задавате въпроси, на които аз не мога да отговоря, казва в свое оправдание Прегьов.<br /> <br /> И аз Ви задавам нормалния въпрос след това &ndash; двете ленти, по една в двете посоки предизвикват катастрофи, задръствания и какво ли още не, а четирите ленти абсолютно облекчават пътя. Какъв е проблемът на еколозите?, не отстъпва министър-председателят.<br /> <br /> С еколозите ще разговаряме, ще правим кръгли маси, ще убеждаваме, ще ги заведем там на място и ще попитаме - каква е разликата? Ще видите, че разликата няма да бъде по-малка от 200&ndash;300 милиона, ако двете аварийни платна се съкратят, а това са много пари, продължава той.<br /> <br /> За това съм те сложил заместник-министър, за да ми отговориш като инженер. Ако искаш при Нона Караджова - имаш място и цял ден може да ми говорите за екология, казва Борисов на зам.-министъра на регионалното развитие.<br /> <br /> <strong>Да им е честито на софиянци!, </strong>казва Борисов при приемането на точката за предоставяне за управление на част от парк &bdquo;Борисова градина&rdquo; за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Аз исках това да стане като бях кмет, но не ми го позволиха тогава, споделя Борисов.<br /> <br /> &quot;Да ви кажа каква е целта &ndash; тя беше много елементарна. По закон кметът чисти близо една трета от Борисовата градина, а другата, която е държавна, трябва да я чисти правителството. Само че като не я чистим ние, тя става боклукчива. Преди това го правеше Станишев. Като минат хората по алеите, какво си мислят? Че кметът не я е изчистил. Аз бях стигнал дотам, да слагам табели: това е оттук нататък е на Станишев. Затова го прехвърляме, да може Столична община да си организира цялостно почистване, поддържане на парка като истински собственик&quot;, пояснява той.<br /> &nbsp;<br /> . А защо на времето е направено така? За да може приятни места в Борисовата градина да бъдат окрадени. Сега си даваме на Столична община през общинския съвет и кметът да си управляват собствеността, да си я поддържат чиста и съответно да си решават дали да правят детски площадки, дали да правят игрища, дали да правят някакви места за забавления. Това си е работа на софиянци, казва в зцаключение Борисов.<br /> <br /> Предоставяме на вашето внимание пълния текст на стенограмата:<br /> <br /> <em><strong>Стенографски запис!<br /> <br /> ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 3 август 2011 г.<br /> <br /> Заседанието започна в 10.30 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> <br /> </strong></em><strong>Точка 1<br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.<br /> <br /> СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Във връзка с предстоящите избори БНТ е оправила молба за закупуване на допълнителна техника, за да могат в реално време да представят изборите. Проверили сме в миналото дали подобни молби са били уважавани, винаги са били уважавани, има много повече работа по време на изборите. Затова предлагам тази сума от 950 хиляди лева да се даде на БНТ за закупуване на такава техника.<br /> Също предлагам това решение да влезе в сила от днес, за да могат да тръгнат процедурите в БНТ.<br /> Проверено е, финансовата обосновка е стабилна и е правено във времето.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 1. <br /> <br /> <br /> <strong>Точка 2<br /> Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда и предоставяне на управление на части от имот &ndash; публична държавна собственост, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Трайков.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</strong>: Прехвърля се от бившата Агенция за следприватизационен контрол на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 2.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 3<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на областния управител на област Силистра<br /> <br /> ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, става въпрос за една сглобяема дървена барака на територията на ГКПП &ndash; Силистра, която до сега е ползвана от Регионална здравна инспекция. Тази нужда е отпаднала поради факта, че този контролен пункт е на вътрешна шенгенска граница и предлагаме да подкрепим предложението на областния управител да му се прехвърли управлението на тази собственост.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 3.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 4<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; частна държавна собственост, за имот &ndash; публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерството на правосъдието, за нуждите на Окръжна прокуратура &ndash; Силистра<br /> <br /> ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Става въпрос само за промяна на формата на собственост. Така или иначе имотът се ползва от Окръжна прокуратура.<br /> Предложението е да се промени от частна държавна собственост в публична държавна собственост.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 4.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 5<br /> Доклад относно определяне състава на делегацията на Република България за участие в редовните годишни срещи на управителните съвети на групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които ще се проведат от 23 до 25 септември 2011 г. във Вашингтон, Съединените американски щати<br /> <br /> СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Предлагам българската делегация да се води от Иван Искров &ndash; управител на БНБ. Членове да са Боряна Пенчева &ndash; зам.-министър на финансите и Калин Христов &ndash; временен зам.-управител на България в групата на Световната банка.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 5.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 6<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата Еврика<br /> <br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, целта на тази програма е да се подкрепят тези малки и средни предприятия, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите и иновациите.<br /> Програмата подкрепя тези малки и средни предприятия, които ще ръководят съвместни научно-изследователски и иновационни проекти в партньорство с друго такова предприятие &ndash; може да е голямо или да е изследователска организация, като условието е да са минимум двама участника от минимум две страни-членки на програмата.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 7<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 8<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица, подписано на 10 октомври 2007 г. в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 9<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 10<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства &ndash; строителни материали &ndash; амфиболити, от находище &bdquo;Али&rdquo;, разположено в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 11<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства &ndash; строителни материали &ndash; варовици, от находище &bdquo;Поп Кралево&rdquo;, разположено в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 12<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства &ndash; строителни материали &ndash; трахити, от находище &bdquo;Кояджика&rdquo;, разположено в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, на &bdquo;Технострой-инженеринг 99&rdquo; АД &ndash; Ямбол<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 13<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства &ndash; скалнооблицовъчни материали - двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкопластови мрамори, годни за добив на плочи цепени за облицовки и камък ломен и цепен за сгради и съоръжения, от находище &bdquo;Наредените камъни&rdquo;, разположено в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково, на &bdquo;Ралекс&rdquo; ООД &ndash; Пловдив<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 14<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства &ndash; скалнооблицовъчни материали &ndash; пясъчници, от находище &bdquo;Кипилово&rdquo;, разположено в землището на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, на &bdquo;Стрела-92&rdquo; ООД &ndash; Велико Търново<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 15<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Осенов рид&rdquo;, разположена в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 16<br /> Доклад относно информация за изпълнението на Републиканския бюджет към полугодието на 2011 г.<br /> <br /> СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Реалният ръст на БВП за първото тримесечие на 2011 година е 3,4% по данни на ЕВРОСТАТ, което е над средното за страните от Европейския съюз за първи път от 1997 година. Също за първите пет месеца на годината имаме излишък по текущата сметка, което означава, че изнасяме повече, отколкото внасяме. Този излишък е 412 милиона евро за първите пет месеца, или спрямо миналата година положителният баланс е над 2 милиарда и 500 милиона лева, което означава пак, че българските износители тази година се справят доста по-добре от предишни години.<br /> Планът, който сме приели за републиканския бюджет, засега се изпълнява точно със 100,2% - съвсем малко над плана.<br /> <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</strong>: Ще добавя, колеги, още два индикатора, които се следят от ЕВРОСТАТ и които ни дават основание да сме оптимистично настроени за втората част от годината. Едното е за бизнес климата, където се повишава. Второто е за промишлените поръчки, където България е на второ място в целия Европейски съюз по ръст. Тоест, в бъдеще ще се види резултата от това, но България е на второ място в целия съюз по ръст в тези поръчки.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 16.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 17<br /> Проект на Решение за одобряване на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се на вносител.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 18<br /> Проект на Решение за учредяване сервитут върху гори и земи от горския фонд &ndash; публична държавна собственост, разположени в землището на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, за прокарване и преминаване на подземна канализация за заустване на отпадни води в река Дунав<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 19<br /> Проект на Решение за назначаване на Жан-Мари Рене Мартен &ndash; гражданин на Френската република, като почетен (нещатен) консул на Република България във Френската република със седалище в Марсилия<br /> <br /> НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в Южна Франция по данни на няколко български регионални асоциации в момента има между пет и шест хиляди български граждани, голяма част от които са студенти. Именно затова България поддържа почетно консулство в Марсилия, което обхваща южните провинции на Франция. Затова е и предложението да назначим господин Жан-Мари Рене Мартен за почетен консул. Той е председател на Асоциацията &bdquo;Прованс-България&rdquo; от 2000 година и има ангажимент към представянето и разпространението на българските традиции и култура в Южна Франция, започваща още от 1995 година.<br /> Предходният консул господин Дансет беше освободен с решение на Министерския съвет по негово желание.<br /> Искам да информирам колегите, че и в Лил &ndash; Северна Франция, също имаме почетно консулство.<br /> Благодаря.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 19.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 20<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията<br /> <br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, предлагаме Валя Балканска, няма какво да я коментираме &ndash; безспорно достойна българка, със 160 лева пенсия, една горда жена. <br /> Лично аз внасям това предложение, защото е един достоен човек, чийто песни са в Космоса, няма нужда да живее толкова недостойно. Затова предлагам да приемем наистина една достойна за достойна жена пенсия.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <br /> <strong>Точка 21<br /> Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение №545 на Министерския съвет от 2004 г. <br /> <br /> ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за проекта, който отложихме от миналото заседание на Министерския съвет. Колегите от Министерство на отбраната пожелаха допълнителен срок, за да направят отново преглед на честотите, които трябва да бъдат освободени. <br /> Министерство на отбраната е предоставило положително становище, което депозирам.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 21.<br /> <br /> <strong>Точка 22<br /> Проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция<br /> <br /> АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, правилникът се предлага във връзка с новоприетия Закон за военната полиция.<br /> Всички забележки от министерствата са отразени, така че моля да бъде приет.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме точка 22.<br /> <br /> <strong>Точка 23<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, приет с Постановление №243 на Министерския съвет от 1998 г. <br /> <br /> ДЕЯНА КОСТАДИНОВА</strong>: Уважаеми господин премиер, очакваме до края на годината броят на лицата, които са обект на социално подпомагане, да достигне 45 хиляди. Това е пряко свързано и с увеличаване на размера на минималната работна заплата.<br /> Предложеният проект на правилник цели, от една страна, да стимулира отговорното родителство, свързано с имунизацията на децата. От друга страна, да оптимизира достъпа до социално подпомагане.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 24<br /> Проект на Постановление за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.<br /> <br /> СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: С тази план-сметка се осигуряват 35 милиона на Централната избирателна комисия и на посочените в план-сметката други участници в изборния процес. <br /> Тук пояснявам, че преди месец и половина беше излязла информация, че тези избори ще струват 26 милиона лева, тук пише 35. Защо? Защото тогава се говореше за първия тур, а ние трябва в план-сметката да разчетем и възможни балотажи. Понеже, разбира се, Министерство на финансите и ЦИК не знаят къде и как ще се извършват тези балотажи, затова сме направили такава сметка, за да може и вторият тур да е напълно финансиран. Оттам излизат тези 35 милиона лева.<br /> <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Господин премиер, с министър Дянков преди малко обсъдихме сумата, която е за изборите в чужбина, планирана като 450 хиляди лева. При подробен анализ да бъде записана като 600 хиляди лева, да бъде коригирано постановлението. Трябва да решим и за международен пресцентър.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Извън тези пари, които току що приехме, отделно вече сме приели суми за БТА &ndash; 160 хиляди лева, за БНТ &ndash; 500 хиляди лева и за БНР &ndash; за пълно покритие на изборите. Така че, в парите на БТА този тип финансиране, ако се тръгне натам, би трябвало вече да са предвидени. Заради това ние в тази план-сметка не сме предвиждали допълнителни пари за този тип мероприятия. Те са дадени на съответните изпълнители.<br /> <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Преди е било в НДК, направихме предварителна проверка. Сега там тече &bdquo;Стройко&rdquo; и вероятно няма да може да е в НДК. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Когато станах кмет, беше в БТА. <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: В БТА е било, когато е за местни избори, а когато е за президентски и парламентарни избори се прави в НДК.<br /> Можем да поемем акредитацията на журналистите от чужбина.<br /> <br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Ние сме дали пари на БТА, така че двойно няма как да плащаме.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Свържете се с БТА, да го организират, НДК да даде помещения, където да се изказват. В противен случай ще ни обвинят, че сме нарушили демокрацията, правото. Не ми се слушат такива приказки.<br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Тогава за протокола да запишем, че организацията на Международния пресцентър е отговорност на БТА, за което те имат финансиране.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Да.<br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Министерството на външните работи ще организира акредитацията на чуждестранните журналисти.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Прима се точка 24.<br /> <br /> <strong>Точка 25<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията<br /> <br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за големия български актьор Велко Кънев, който, за съжаление, се разболя тежко.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Спор няма, приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 26<br /> Доклад относно одобряване на проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми &ndash; индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Михалково&rdquo;, разположена землищата на с. Селча, с. Михалково, с. Осиково, община Девин, област Смолян, и с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 27<br /> Проект на Решение за одобряване на доклада на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно ползването на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, поради неотложна необходимост и за задоволяване на незначителни местни нужди по чл. 25а, ал. 2 от Закона за задължителните запаси на нефт и нефтопродукти, за нуждите на гражданската авиация<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</strong>: Господин премиер, ако ми позволите да поясня, че това решение е аналогично на решението, което взехме на подпис, но в случая го правим само превантивно, т. е. не ги освобождаваме. Ако, не дай си Боже, нещо се случи, или пак плаши доставчикът, тогава аз имам право да наредя и да се разблокират.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Да имаме готово решение и да не търсим подписи, това имате предвид.<br /> Приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 28<br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. <br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на отбраната.<br /> <strong>АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА</strong>: Господин премиер, точката е във връзка с изпълнение на междуправителствени договорености за погасяване на финансови задължения на Министерството на отбраната на Република България към Министерството на отбраната на Руската федерация. Става дума за 7 милиона и 900 хиляди лева, които трябва да се предоставят.<br /> Точката е съгласувана с Министерството на финансите.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 28.<br /> <br /> <strong>Точка 29<br /> Доклад относно предприемане на действия за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти &ndash; изключителна и публична държавна собственост, на община Варна<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Господин премиер, уважаеми дами и господа министри, става въпрос за три имота, два от които се намират в Морската градина на град Варна и са част от историческото ядро на Морската градина, а третият имот е т. нар. Аспарухов парк.<br /> <br /> Първите два имота към момента поради тяхната специфика са на разпореждане и се управляват от министъра на културата. <br /> <br /> В тази връзка и във връзка с това, че община Варна е вложила значителни средства в поддръжката на тези имоти, е постъпило предложение към областния управител от Общинския съвет в община Варна, с което се иска тези имоти да бъдат деактувани и в тази връзка внасяме за разглеждане от Министерски съвет на проект на протоколно решение за одобряване на това предложение и за предприемане на действия за безвъзмездно предоставяне за управление на тези имоти.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Мисля, че това е наша политика и практика. Считам, че най-добрият стопанин на имотите е кметът на която и да е община.<br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Тъй като стана ясно, че част от имотите са на Министерството на културата и относно това ще взема отношение. <br /> <br /> Във връзка с искане на кмета на община Варна за деактуване и предоставяне на общината на историческото ядро на Морската градина и Аспаруховия парк в гр. Варна, Министерството на културата изразява принципна подкрепа, но конкретно становище може да изразим след становище на Националния институт на паметниците на културата, на основание Закона за културното наследство.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Точно поради това предлагаме в момента да се вземе протоколно решение, което да даде основата за стартиране на тази процедура, в която, разбира се, ще бъдат отчетени исканията на Министерството на културата.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 29. Чакаме становището на Министерството на културата, така че община Варна да започне и тя да прави съответната процедура.<br /> <br /> <strong>Точка 30<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 година<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Господин премиер, става въпрос за едно съвсем леко облекчение по отношение на определянето на държавни служители, които да вземат участие в органите за управление и контрол на търговските дружества.<br /> <br /> Надявам се, всички знаете, че тези лица не могат да получават възнаграждения за тази дейност, а също така и към момента не могат да участват в управлението на повече от едно търговско дружество. Това, за което тук става дума, е да отпадне точно това ограничение и да могат да заемат повече от едно място в управлението на търговските дружества. Това е първата част от измененията.<br /> <br /> Втората част е, с това постановление да се допълни Приложение №1 към чл. 17 от въпросния правилник, с което да се добави текстът цитирам: &bdquo;Национален дворец на културата &ndash; конгресен център София&rdquo; ЕАД &ndash; за сключването на договори за наем&rdquo;, с което сключването на договорите за наем на дълготрайни активи на двореца ще се осъществи чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от лицензирани оценители.<br /> <br /> Промяната е наложителна с оглед на това, че приходите на дружеството се формират предимно от осъществяване на дейност отдаване под наем и поради това, че практически съществува невъзможност за провеждане на тръжни процедури за прояви с краткотраен характер като концерти, танцови прояви и други.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 30.<br /> По предишната точка, тук е областният управител на Варна, когато се приберете, предайте на варненската общественост какво сме решили и бързо си подготвайте документите, за да може за празника на Варна да ги приготвим.<br /> <br /> <strong>Точка 31<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение и нормативни актове на Министерския съвет<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 31.<br /> <br /> <strong>Точка 32<br /> Проект на Решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала &bdquo;Летище Балчик&rdquo; ЕООД &ndash; Балчик, и проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Господин премиер, колеги става въпрос за доклада, който съвместно с министър Ангелов внесохме преди няколко заседания. <br /> В проекта на решение се предлага образуване на еднолично дружество с държавно участие в капитала с фирмено наименование &bdquo;Летище Балчик&rdquo; ЕООД &ndash; гр. Балчик. Предвижда се министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, да определя управителя и да сключи договор за възлагане на управлението, както и да приема учредителния акт на дружеството.<br /> <br /> В съответствие с разпоредбата на чл. 43 от Закона за гражданското въздухоплаване се предвижда сключването на договор между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дружество &bdquo;Летище Балчик&rdquo; ЕООД. В договора подробно ще бъдат уредени условията и редът за използването на имота, представляващ летищен комплекс Балчик, включително целевото разходване на предоставените на дружеството финансови средства от държавния бюджет под формата на увеличение на капитала, изключително за нуждите на изграждане на летищна инфраструктура.<br /> <br /> Към настоящият доклад е приложен Бизнес план за летище Балчик за 2011&ndash;2012 година, в който са заложени насоките за развитие на летището, както и минимално необходимите инвестиции в летищна инфраструктура. Бизнес-планът отчита и необходимите средства, които следва да бъдат предвидени по бюджета на Главна дирекция &bdquo;Гражданска въздухоплавателна администрация&rdquo;, за изпълнение на функциите на летищна администрация.<br /> <br /> Финансовото изражение на предвидените в бизнес-плана дейности е дадено в приложената към настоящия доклад финансова обосновка.<br /> <br /> Проектът на постановление предвижда за образуване на дружеството да се предоставят финансови средства в размер на 390 000 лева.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Това е изключително важно &ndash; летище Балчик на 1 май трябва да работи. Дянков трябваше да провери, съответно да информираме Брюксел, да знаят, че това е антимонополна мярка за изграждането на алтернативно летище на Варна, тъй като над 60 хиляди автобуса преминават от аерогарата през центъра на Варна за Северното Черноморие, за да подсилим там и туризма, бизнеса, хората и въобще тази част на България. С две думи, Московски, това трябваше да кажете. Отговорът трябва да бъде &ndash; да, по тази тема, а така дълго прочетено не можах да разбера има ли проблем.<br /> <br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Има проблем. Подчертавам, че направените разчети са индикативни. Необходимите средства за постигане на тези минимални условия, за да може Балчик да функционира като гражданско летище, изчислени чрез експертите на ГВА, са около 40 милиона и всъщност това е темата, която трябва да изясним &ndash; по какъв начин и откъде ще бъдат осигурени средствата.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Дянков.<br /> <br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: По проекта на Решение на Министерския съвет, Министерството на финансите приема предоставянето на 390 000 лева с цел на придобиване от държавата на дяловете в това еднолично търговско дружество, което ни е необходимо, за да започне работата. <br /> <br /> По проекта на Постановление на Министерския съвет, и вчера разговаряхме с Европейската комисия, това ще се счита за държавна помощ, следователно ние трябва да нотифицираме Европейската комисия, за да няма след това проблеми. До тази нотификация, до момента, в която тя се върне с положително решение от <br /> <br /> Европейската комисия ние нямаме възможност да финансираме, което ще е период от 2-3 месеца, предполагаме, макар че ние ще направим всичко възможно по-бързо да върви, и следователно в проекта на постановление по този начин не може да се запише, защото парите не могат да тръгнат преди тази нотификация.<br /> <br /> Тук трябва да се помисли веднъж като се създаде това държавно търговско дружество дали те могат чрез банкиране, ако има готов бизнес- проект и той разбира се, ако изглежда рентабилен във времето, те да си ги набавят по банков път поне в началото, иначе ще изпаднем в ситуация на проблеми с Европейската комисия.<br /> <br /> Предлагам, да се приеме докладът, че се създава такова търговско дружество, а проектът на постановление, да се промени по начин, по който се записва задължението на това търговско дружество да търси и банкируемо решение на финансиране поне за първите няколко месеца на тази година докато мине нотификацията от Европейската комисия.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Ето проекта как ще изглежда летището (показва карта). Това е сега действащата писта, която я има и се отремонтира. Тук се правят по два джоба за обръщане, включително &bdquo;747&rdquo; може да каца на тази писта, защото е направена за военните. Ето оттук се пробива, тук е пътят, който отива на централното шосе. Тук тези земи са общински. Това е паркингът на самолетите, които, след като обърнат, идват на рульошката и тук се подреждат. Тук имаме да направим една административна сграда, където се слагат митниците, граничните и всички останали, а тук са секретните обекти, които са на военните, остават радарите и т. н., да си ги ползват. Ето така ще изглежда летището.<br /> Приемаме точка 32 с допълнението новото дружество, което финансираме, да търси варианти за банкиране на тези пари. <br /> <br /> <strong>Точка 33<br /> Проект на Решение за изменение на решението по т. 5 от Протокол №28 от заседанието на Министерския съвет на 20 юли 2011 година относно одобряване на Писмо за разпределение №4 по Кредитното споразумение за структурен програмен заем &bdquo;България съфинансиране по фондовете на Европейския съюз 2007-2013&rdquo; между Република България и Европейската инвестиционна банка<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: С този проект на решение правим няколко малки поправки в решението от миналия Министерски съвет след проведени разговори с Европейската инвестиционна банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да сме сигурни, че изпълнението на Автомагистрала &bdquo;Струма&rdquo; е максимално обгрижено.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Прегьов нещо ще кажете ли по тази тема?<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Господин премиер, единствено мога да кажа, че Европейската инвестиционна банка и в момента е ангажирала консултанти за подкрепа на проекта, който стартирахме. Те работят, включително работят и по провеждане на одит по пътна безопасност, и това решение би ни дало възможност да изчистим всички финансови взаимоотношения с Европейската инвестиционна банка по отношение на тези услуги, които получаваме.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 33. <br /> Знаете, че вчера пуснахме и последния ЛОТ на Автомагистрала &bdquo;Марица&rdquo;, така, че вече магистрала &bdquo;Марица&rdquo; е изцяло проектирана, финансирана и се строи, така както и Автомагистрала &bdquo;Тракия&rdquo;. <br /> Сега се прехвърляме на двата ЛОТ-а на АМ &bdquo;Струма&rdquo;, които през септември трябва да бъдат готови и да стартират, нали така Прегьов?<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Да.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Благодаря ви, като за &bdquo;Кресна&rdquo; трябва не да се мисли, а вече да подготвяте и да проектирате, за да минем на четири ленти. На самото дефиле може да не е магистрала, а да са две по две лентите, прекрасно ще ни свърши работа и ще можем хем да ползваме едното трасе, което е сега, хем да се направи допълнително само за две ленти и сигурно ще стане с 300 милиона по-евтино.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Господин премиер, този вариант е оценяван включително и от експертите на JASPERS и аз се страхувам, че вариант с четирилентов път по сегашното трасе няма да е възможен от гледна точка на въздействието върху околната среда. Там попадаме изцяло в &bdquo;Натура 2000&rdquo;, което е едно много тежко обстоятелство.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Сиреч, две ленти не пречат на екологията, две ленти, когато сега е задръстено и когато харчат в пъти повече вредни газове камионите, избиват се хората, означава, че това е добре за екологията!? Ако го разширим и да имаме две по две ленти, което абсолютно е достатъчно в случая, хем ще спестят пари, тогава става вредно за екологията?! Избиха се хората там. В пъти е по-тежко, когато са само две ленти. Четири лента са в полза на екологията и пак започваме да спорим като кокошката и яйцето и искате да похарчим 700 милиона евро да пробием планината, което е хубаво за екологията? Повтарям, две ленти в момента добре ли са за екологията? Искат ли еколозите да затворим пътя за Гърция? Като си говорите с тях, искат ли да го затворим? Какво ви казват еколозите:&bdquo;Затворете пътя за Гърция и пътувайте с камили, с катъри&rdquo;, това ли ви казват като се срещате с тях?<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Страхувам се, че ми задавате въпроси, на които аз не мога да отговоря.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Аз Ви задавам въпроси, защото ми дадохте отговор, че това не може да стане, защото еколозите не харесват четири ленти, а на две са съгласни.<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Точно така.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: И аз Ви задавам нормалния въпрос след това &ndash; двете ленти, по една в двете посоки предизвикват катастрофи, задръствания и какво ли още не, а четирите ленти абсолютно облекчават пътя. Какъв е проблемът на еколозите? <br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Проблемът е, че заемаме нови територии от &bdquo;Натура 2000&rdquo;. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Какви нови територии &ndash; 9 метра встрани.<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Да, точно така.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Девет метра встрани.<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Точно така е, господин премиер.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Извадете еколозите и нека да ги чуят всички български граждани, че не искат с 9 метра да се разшири пътят и да пътуват удобно и за това, за да пробием планината трябва да похарчим пари на данъкоплатците в толкова големи размери. Обяснявайте го това. Като кажат еколозите&hellip; Но те си имат имена, те са хора, те също отнякъде получават пари най-вероятно, извадете и кажете: &bdquo;Ето, господа, ние искаме от две ленти на ги направим четири, защото това е добре за екологията. Какъв е вашият проблем с 9 метра по-широко, или 9,50 метра? Какъв е проблемът?&rdquo;.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Ако трябва да Ви отговоря като инженер &ndash; проблемът е никакъв.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: За това съм те сложил заместник-министър, за да ми отговориш като инженер. Ако искаш при Нона Караджова - имаш място и цял ден може да ми говорите за екология. <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Там си има кадри, те разбират от тази работа, като инженер Ви казвам, че проблемът е никакъв.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Благодаря, това ме интересуваше, че инженерният проблем е никакъв. С еколозите ще разговаряме, ще правим кръгли маси, ще убеждаваме, ще ги заведем там на място и ще попитаме - каква е разликата? Ще видите, че разликата няма да бъде по-малка от 200&ndash;300 милиона, ако двете аварийни платна се съкратят, а това са много пари.<br /> Какво става със &bdquo;София &ndash; Ниш&rdquo;?<br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: Последната ми информация със &bdquo;София &ndash; Ниш&rdquo; е, че там в момента само се разработва западната дъга.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Западната дъга, която върви от западната тангента, а ползваме четири лентовия път, който ни е предостатъчен в момента и няма да правим успоредна на нея магистрала и ще стане много бързо и има проект.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ</strong>: За това става дума.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: И там също ще спестим поне 150&ndash;160 милиона по мои инженерни сметки.<br /> <br /> <strong>Точка 34<br /> Проект на Решение за извършване на промени в план-сметката на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; за 2011 г.<br /> <br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с това решение се осигуряват средства за национални доплащания в размер на 70 млн. лв., с които да се плати по схемата за национални доплащания за тютюн, тъй като 35 милиона ние вече платихме през месец май, те ще го компенсират и с останалите 24 милиона до края на месец август ще изпълним ангажимента си към българските тютюнопроизводители.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Вчера как мина срещата със зеленчукопроизводителите в Петрич, защото бях обещал да питам, в смисъл, да взимаме мерки?<br /> <br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Много добре мина срещата. Бяхме и с шефа на фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;. Ние представихме схемата за държавна помощ в размер на 15 милиона, която за първи път ще се плаща не на единица площ, а на количество, и то обвързано с качеството. От другото, с което се ангажирахме, да им помогнем за създаване на пилотен проект на Сдружение на производителите на зеленчуци от района на Петрич. Така че срещата мина много добре.<br /> <br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Три кратки пояснения.<br /> Първо, относно тютюна &ndash; това сме го разчели. Помните, че първата половина на тези пари вече ги дадохме в края на май, мисля. Това е втората част, така че напълно да се изпълни това решение. То е финансирано.<br /> Второ, използвайки темата, че е свързана донякъде с кърджалийско, през уикенда минах да видя &bdquo;Маказа&rdquo; в свободното си време. <br /> <br /> Спомняте си, че там имаше, особено от областната управителка, която е тук, и от нашата депутатка от Кърджали, голямо желание да можем да финансираме &bdquo;Маказа&rdquo;, така че до края на годината и там вече да има възможност за влизане на гръцки туристи насам, на български &ndash; нататък. Дали сме всички средства и се надяваме, че вие на местно ниво всяка седмица ще ходите и ще проверявате, този проект наистина да стане и от наша страна, и да ни казвате съответно и на Министерство на външните работи дали от гръцка страна също се довършват нещата. <br /> <br /> Доколкото виждам, вече има машини от наша страна, в смисъл, веднага са почнали да действат, но ще е хубаво на всяка седмица вие лично да проверявате как вървят там нещата. По план някъде до началото на октомври сме говорили - или последната седмица на септември, или първата седмица на октомври, би трябвало да са свършили от наша, от българска страна всичко.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Добре. Приемаме точка 34.<br /> <br /> <strong>Точка 35<br /> Проект на Решение за освобождаване и избиране на член на Управителния съвет на Националния дарителски фонд &bdquo;13 века България&rdquo;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Освобождава се Деяна Костадинова. Избира се Юлияна Николова.<br /> Приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 36<br /> Проект на Решение за приемане на Законодателна програма на Министерски съвет за периода 1 юли &ndash; 31 декември 2011 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се.<br /> <br /> <strong>Точка 37<br /> Проект на Решение за предоставяне за управление на част от парк &bdquo;Борисова градина&rdquo; &ndash; изключителна държавна собственост, представляваща &bdquo;Резерват на градинското и парковото изкуство&rdquo;, попадаща в местността &bdquo;Борисова градина&rdquo; &ndash; І част, район &bdquo;Средец&rdquo;, за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Предоставя се за управление част от парк &bdquo;Борисова градина&rdquo;, изключителна държавна собственост, представляваща &bdquo;Резерват на градинско и парково изкуство&rdquo;, попадаща в местността &bdquo;Борисовата градина&rdquo;, първа част &ndash; район &bdquo;Средец&rdquo;, съгласно акт за изключителна публична държавна собственост №42/16.03.1997 г. на министъра на финансите, с площ на имота от 32,9 хектара. Да им е честито на софиянци! Аз исках това да стане като бях кмет, но не ми го позволиха тогава.<br /> <br /> Да ви кажа каква е целта &ndash; тя беше много елементарна. По закон кметът чисти близо една трета от Борисовата градина, а другата, която е държавна, трябва да я чисти правителството. Само че като не я чистим ние, тя става боклукчива. Преди това го правеше Станишев. Като минат хората по алеите, какво си мислят? Че кметът не я е изчистил. Аз бях стигнал дотам, да слагам табели: това е оттук нататък е на Станишев. Затова го прехвърляме, да може Столична община да си организира цялостно почистване, поддържане на парка като истински собственик. А защо на времето е направено така? За да може приятни места в Борисовата градина да бъдат окрадени. <br /> <br /> Сега си даваме на Столична община през общинския съвет и кметът да си управляват собствеността, да си я поддържат чиста и съответно да си решават дали да правят детски площадки, дали да правят игрища, дали да правят някакви места за забавления. Това си е работа на софиянци. <br /> Приемаме точка 37. /БЛИЦ<br /> <br />