Аз мисля, че госпожа Ренета Инджова всички много добре я познават, единствената жена премиер досега, не че има значение в днешно време дали е мъж или жена премиерът.
Това заявява на последното заседание на правителството, което се проведе в сряда в Кюстендил. Коментарът му е по повод номинацията на бившия министър &ndash; председател Ренета Инджова за шеф на Националния статистически институт. Борисов напомня на министрите, че той е съдействал на предшественичката й Марияна Коцева да замине на &ldquo;отговорна работа&rdquo; в Европа. <br /> <br /> &quot;Госпожа Ренета Инджова е един доста независим човек с добра репутация, с много опит, а статистиката е именно място, където никой не би трябвало да има съмнение за данните, които се изнасят, максимално обективни, точно така, както науката казва. И в това отношение в политическа партия ГЕРБ бяхме категорични, че ще й предложим този пост&quot;, казва още премиерът. <br /> <br /> След това Борисов се спира и на темата за промените в правителството след уволнението на министрите на икономиката и на здравеопазването Трайчо Трайков и Стефан Константинов. &ldquo;Да честитим на новите министри Делян Добрев и Десислава Атанасова. Въпреки нежеланието на БСП и ДПС да пуснат старите, са гласували 120 на 46, така че вече МИЕТ има министър Делян Добрев, а Министерството на здравеопазването &ndash; министър Десислава Атанасова&rdquo;, казва премиерът.<br /> <br /> На заседанието присъстват кметове от Кюстендилска област. Борисов ги подканя да кажат какви проблеми имат общините им и как правителството може да помогне за разрешаването им. Кметът на Кюстендил Петър Паунов иска съдействие на централната власт за довършване на инфраструктурните проекти в областта на културата. Паунов се спира на недовършената художествена галерия &ldquo;Владимир Димитров &ndash; Майстора&rdquo;. Проектът бил финансиран по Оперативна програма &ldquo;Регионално развитие&rdquo;. Бойко Борисов разпорежда на главния секретар на Министерски съвет Росен Желязков да проучи въпроса. <br /> <br /> Кметът на Община Рила Георги Кабзималски повдига въпроса за участието на общинската администрация при провеждане на проверки за заявените земеделски земи от фермерите. Борисов му отговаря: Но нали тези крави не ги карате първо на единия баир да ги броят, после ги прекарвате на другия баир. Ние не стигнахме до тези крути мерки по тази причина!&rdquo; /БЛИЦ<br /> <hr /> <div style="text-align: center;"><strong>ЗАСЕДАНИЕ<br /> на Министерския съвет<br /> 21 март 2012 г.<br /> (гр. Кюстендил)</strong></div> <br /> <br /> Заседанието започна в 12,10 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за приемане на отчет относно изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и плана за действие към нея за четвъртото тримесечие на 2011 г. в изпълнение на Решение №692 на Министерски съвет от 2011 г. и анализ на очакванията на процеса на тяхното изпълнението към юни 2012 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 1.<br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на културата, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на земеделието и храните и министърът на физическото възпитание и спорта.<br /> Приема се точка 2.<br /> <br /> Точка 3<br /> Проект на Решение за освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция &bdquo;Национална сигурност&rdquo;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Освобождаваме Иван Драшков.<br /> Приема се точка 3.<br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Решение за освобождаване и определяне на председател на Националния статистически институт<br /> <strong><br /> МАРИАНА КОЦЕВА:</strong> Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, госпожо Инджова, искам да благодаря, започвайки от премиера, за оказаното ми доверие, което беше лично, за подкрепата. Надявам се да представя достойно България на новия пост, на който отивам. Ще изпратя координати и ще помагам по всякакъв начин. Моля ви по същия начин, по който винаги сте подкрепяли статистиката, да помагате и на госпожа Инджова. Изборът показва отношението към статистиката, защото човек с такъв опит поема Националния статистически институт и за всеки национален статистически институт е чест да има такъв председател. Ние вече работим и ще помагам по всякакъв начин. Благодаря още един път.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Аз мисля, че госпожа Ренета Инджова всички много добре я познават, единствената жена премиер досега, не че има значение в днешно време дали е мъж или жена премиерът. Разбира се, благодаря за досегашната работа на сегашния председател. Факт е, че ние също съдействахме тя да отиде на тази отговорна работа в Европа, което е, от друга страна, и престиж за нас като държава, че е поканена на този пост. <br /> Госпожа Ренета Инджова е един доста независим човек с добра репутация, с много опит, а статистиката е именно място, където никой не би трябвало да има съмнение за данните, които се изнасят, максимално обективни, точно така, както науката казва. И в това отношение в политическа партия ГЕРБ бяхме категорични, че ще й предложим този пост. Така че, ако няма против, да й честитим и да й пожелаем успех!<br /> Приема се точка 4.<br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Решение за изменение на Решение №378 на Министерски съвет от 2010 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот &ndash; публична държавна собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура и за предоставяне на част от имот &ndash; публична държавна собственост, за управление на Държавно предприятие &bdquo;Строителство и възстановяване&rdquo; - София<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> Приема се точка 5.<br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот &ndash; частна държавна собственост, в собственост на община Правец, Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, това е предложение на областния управител на Софийска област и тук правим безвъзмездно прехвърляне на имот &ndash; частна държавна собственост, на община Правец за изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца във връзка с реализацията на проекта &bdquo;Детство за всички&rdquo;, където говорим във всички общини да бъдат направени на принципа на деинституционализацията, да се предложи нов тип грижа за децата в домовете и институциите. Благодаря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 6.<br /> <br /> Точка 7<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 23 декември 2011 г. в Белград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 7.<br /> <br /> Точка 8<br /> Доклад относно определяне състава на делегацията на Република България за участие в 21-ата годишна среща на Съвета на гуверньорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, която ще се проведе на 18 и 19 май 2012 г. в Лондон <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 8.<br /> <br /> Точка 9<br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 2 и 3 февруари 2012 г. в Копенхаген<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 9.<br /> <br /> Точка 10<br /> Доклад относно участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 21 февруари 2012 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 10.<br /> <br /> Точка 11<br /> Проект на Решение за едностранно прекратяване на концесионния договор от 14 юли 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода от район &bdquo;Североизточна България&rdquo; &ndash; подземни води от Малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20&ordm; С &ndash; област Варна, област Добрич, област Шумен &ndash; участък &bdquo;Варна&rdquo;, изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж №Р-82х, с. Константиново, община Варна, област Варна<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на околната среда и водите. <br /> Приема се точка 11.<br /> <br /> Точка 12<br /> Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата на задълженията по предоставена на &bdquo;СМА Минерал Вародобив&rdquo; ЕООД &ndash; Шумен, концесия за добив на подземни богатства от находище &bdquo;Троица&rdquo;, област Шумен<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 12.<br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище &bdquo;Куртово Конаре&rdquo;, община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 13<br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище &bdquo;Ханово&rdquo;, област Ямбол, на &bdquo;Инертни материали &ndash; Ямбол&rdquo; АД - Ямбол<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката.<br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> Точка 15<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище &bdquo;Железино&rdquo;, община Ивайловград, област Хасково<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 15.<br /> <br /> Точка 16<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства &ndash; строителни материали, от находище &bdquo;Шереметя&rdquo;, участък &bdquo;Изток&rdquo;, област Велико Търново, на &bdquo;Стрела-92&rdquo; ООД &ndash; Велико Търново<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 16.<br /> <br /> Точка 17<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Врътковица&rdquo;, разположена в землището на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 17.<br /> <br /> Точка 18<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Чучка&rdquo;, разположена на територията на община Самоков, Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> Точка 19<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Аладин&rdquo;, разположена на територията на община Угърчин, област Ловеч<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 19.<br /> <br /> Точка 20<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Мери&rdquo;, разположена в землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 20.<br /> <br /> Точка 21<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Старо Оряхово 3&rdquo;, разположена в землището на с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варна<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 21.<br /> <br /> Точка 22<br /> Проект на Решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> Приема се точка 22.<br /> <br /> Точка 23<br /> Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти &ndash; частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект &bdquo;Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив &ndash; Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч&rdquo;, Фаза 2: Първомай-Свиленград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на регионално развитие и благоустройството, заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 23.<br /> <br /> Точка 24<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление №131 на Министерския съвет от 2003 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> Приема се точка 24.<br /> <br /> Точка 25<br /> Проект на Решение за одобряване на становище на Министерски съвет по конституционно дело №1 за 2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 25.<br /> <br /> Точка 26<br /> Проект на Решение за одобряване на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната.<br /> <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в изпълнението на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили предлагам на вашето внимание доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2011 г. Той дава една реалистична картина на достиженията, които сме постигнали, преди всичко към насочване фокуса на нашите усилия, на цялото правителството за осигуряване на бойната подготовката на Българската армия. Също така се предвиждат и основните направления за работа в областта на отбраната и въоръжените сили през 2012 г. Предлагам да приемете това решение и да се представи на Народно събрание за обсъждане и приемане. Благодаря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 26.<br /> <br /> Точка 27<br /> Проект на Решение за одобряване на кандидатура от името на Република България за член на Сметната палата на Европейския съюз<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е за избор на представителя на България в Сметната палата на Европейския съюз. Смятам, че кандидатурата, която предлага българското правителството в лицето на министъра на финансите, на Илияна Иванова е един доказан специалист, доказан и утвърдил се вече в комисиите с такава насоченост в Европейския парламент. И със съгласуванията, които текат и в самия Европейски парламент аз смятам, че до ноември месец тя ще бъде одобрена, за да започне мандата си от 2013 г. като представител на България в Сметната палата. Благодаря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Благодарим на министъра на финансите. Приемаме точка 27.<br /> <br /> Точка 28<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за кинематографична копродукция между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на културата.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, колеги, с внесения за разглеждане проект на решение на Министерски съвет се одобрява проект за споразумение на кинематографичната копродукция между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел. До този момент двустранните отношения в областта на кинематографичната копродукция между правителството на България и правителството на Държавата Израел не са регламентирани. България се нуждае от подобен партньор, който е готов да вложи средства у нас за производство на съвместни аудиовизуални продукти. Това означава, че след този договор това ще позволява съвместно финансиране както от България, така и от правителството на Израел. Българското кино изключително разчита на финансови средства от други държави. Копродукцията може да подпомогне филмовата индустрия на съответните държави, да допринесе за икономическия растеж на производството на филмови, телевизионни и видеопродукти, продукти на новите медии, както и за разпространението на тези продукти в Израел и България. Именно затова моля Министерски съвет да приеме тази точка.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 28.<br /> <br /> Да честитим на новите министри Делян Добрев и Десислава Атанасова. Въпреки нежеланието на БСП и ДПС да пуснат старите, са гласували 120 на 46, така че вече МИЕТ има министър Делян Добрев, а Министерството на здравеопазването &ndash; министър Десислава Атанасова.<br /> <br /> Точка 29<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция &bdquo;Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи&rdquo;, приет с Постановление №232 на Министерски съвет от 2009 г. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong><br /> ИВАЙЛО МОСКОВСКИ:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, създава се структурно звено с функционална насоченост за изграждане и интегриране на Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност. Поради възникнали допълнения от страна на колегите от Министерство на вътрешните работи предлагаме точката да се приеме на вносител. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Цветанов!<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Подкрепям изказването на колегата Московски, защото действително тук става въпрос и за киберсигурност, за информационни системи и в тази връзка нека да бъде на вносител, но с допълненията, които ще бъдат дадени от експертите на съответните две ведомства. Благодаря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 29 на вносител.<br /> <br /> Точка 30<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция &bdquo;Морска администрация&rdquo;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция &bdquo;Морска администрация&rdquo; целят въвеждане на директива 2009/21 на ЕО, с което се гарантира, че държавите членки на Европейския съюз изпълняват задълженията си.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 30.<br /> <br /> Точка 31<br /> Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз (формат транспорт), което ще се проведе на 22 март 2012 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 31.<br /> <br /> Точка 32<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Допълнително споразумение №1 към Договора за държавен заем между правителството на Република България, представлявано от министъра на земеделието и храните, и &bdquo;Българска банка за развитие&rdquo; АД за предоставяне на средства на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; &ndash; Разплащателна агенция, за изпълнението на гаранционни схеми по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., съгласно Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитието на селските райони<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на земеделието и храните.<br /> <br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предложението ни е да удължим договора с още 3 месеца, тъй като и към момента се приключва осмата нотификация за промяна на Програмата за развитие на селските райони с цел възстановяване на тези средства на България. Така че моля за още три месеца.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приемаме точка 32.<br /> <br /> Точка 33<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми &ndash; индустриални минерали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Полетинци&rdquo;, разположена на територията на общините Трекляно и Кюстендил, област Кюстендил<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Кмете, това е за вас, област Кюстендил. Ето ви разрешение за проучване.<br /> Приема се точка 33.<br /> <br /> Точка 34<br /> Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждане на обект &bdquo;АМ &bdquo;Струма&rdquo; ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански-Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия&rdquo; на територията на област Благоевград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, във връзка със стартирането и подписания вече договор за избран изпълнител за изграждането на Автомагистрала &bdquo;Струма&rdquo;, Лот 4 предстои на 5 април да направим първа копка за обекта. За целта ни е необходимо разрешение за строеж. Едно от изискванията е да имаме принудително отчуждаване на терени частна собственост, които са по трасето на тези 15 км от автомагистралата и това е нашето предложение за предварително изпълнение на решението и отчуждаване на имотите по протежение на този участък от магистралата.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34.<br /> <br /> С това завършваме дневния ред на заседанието.<br /> <br /> * * *<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Започва кметът на Кюстендил, след това всички останали кметове. Министрите са ви на разположение, каквито въпроси имате и какво можем да решим, се възползвайте от случая.<br /> <br /> <strong>ПЕТЪР ПАУНОВ:</strong> Добре дошли на всички! Господин премиер, госпожи и господа министри, колеги, с внимание ще очакваме решенията на Министерски съвет по отношение на образователна инфраструктура с надеждата, че част от професионалните гимназии могат да минат към общините. Поставили сме въпроса вече като част от решението с циганските гета и циганското гето в Кюстендил са запознати голяма част от членовете на Министерски съвет. Очакваме подкрепа от ваша страна и по отношение на инфраструктурните ни проекти в областта на културата. <br /> <br /> Недовършена галерия &bdquo;Владимир Димитров &ndash; Майстора&rdquo;, имаме одобрен, но не финансиран проект по Програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo; и тя би могла да заработи като един истински дворец на културата. Регионален исторически музей &ndash; също изключителен като опаковка и като площ, но към момента все още трудно изпълнен със съдържание. Надявам се и на внимателен анализ отново, тъй като според мен едно от безумията, които направи тройната коалиция, беше да спре безмитната търговия като по този начин завиши многократно контрабандата в пограничните региони и със сигурност трябва да се помисли, защото за регионите от Видин до Петрич включително, говорим особено за границите, които са външни за Европейския съюз, това е изключителен шанс, говорим като поминък, защото целият трафик на практика се пренася през Албания, Македония, Гърция, Турция, изобщо трафикът, който облагодетелстваше тези региони, съвсем оттук го няма, да не говорим, че това бяха и работни места. И със сигурност има механизми тези евентуални оператори, не зная условията при които ще бъдат, със сигурност те да бъдат вързани към системите на Национална агенция за приходите и по този начин да дадат допълнителен приход на цели региони, които към момента тежат, и тогава действително и Северозападна и Югозападна България ще получат своя шанс.<br /> <br /> Писмено сме представили въпроси за прехвърляне на имоти, тук вече ще обсъждаме конкретно с ресорните министри. Още един път благодарности, за да бъда в тон с експедитивността на всички вас. Благодаря ви.<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</strong>: Господин министър-председател, господин кмете, уважаеми колеги, съвсем накратко ще отговоря. Следващата сряда на Министерски съвет влиза за обсъждане новия Закон за предучилищното и училищното образование, където е заложена темата за прехвърлянето на професионалните гимназии, които са държавни, към общините. Съгласувателната процедура беше дълга, сложна, тя е приключена успешно и въпросът е вече в Парламента колко време ще ни забавят. Моята прогноза е, че до края на юли законът все пак ще бъде приет, защото 15 септември чука на вратата. А за другото, вие знаете, имаше и парламентарно питане по повод преместването на училището и ние всъщност подкрепяме вашите действия.<br /> <br /> Използвам случая да благодаря на господин кмета, защото той има едно много особено отношение към образованието. Кюстендил е първият град, където се въведе целодневна организация на учебния процес, преди ние да стартираме тази процедура, и въобще има много добра грижа за училищата, за обхвата на деца. Така че, благодаря.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Аз също искам да преплета малко темата, която беше дискутирана, свързана с образованието. Тук искам също да благодаря на кмета за неговата инициативност. Ние направихме една среща с определени министри, които имат отношение към бъдещата интеграция на ромите. Защото знаете, че приемането на Националната стратегия вече подходът е съвсем различен, не е конкретно решаване на секторни политики, а интегриран подход за реализирането на всичко, което е свързано с интеграцията на ромите. Тук искам да благодаря за неговата инициативност, контактите, които е направил с неправителствените организации и разбира се със становищата, които колегите министри са изработили на база входираното негово искане за решаването на този проблем. Защото по темата за образованието в ромската махала всъщност там няма никакъв учебен процес и само има демонстриране на нещо, че стои и че го има, но то реално няма никаква ефективност. <br /> Тук искам също да благодаря на администрацията и на всички села, които са тук в района, свързани с черешите, защото смятам, че последните две години и половина &ndash; три организацията, която създадохме, и личните контакти, които съм имал и аз като министър, също така и министър Найденов, трябва да ви кажа, че самите производители и търговците са изключително доволни от условията, които имат днес, от сигурността, която имат и няма нито един тежък инцидент било то свързан с каквото и да било престъпление, свързан с черешовата кампания. Тук също искам да благодаря на всички, които участват и от кметовете, които са от тези райони. Благодаря.<br /> <strong><br /> АНЮ АНГЕЛОВ</strong>: При нас постъпи искане от областния управител за три имота първоначално, които представляват част от казармения район. Аз вчера съм подписал писмо със съгласие за пет имота, които образуват целия казармен район, да се отнемат от Министерство на отбраната, а вече по решение на областния управител той ще предложи на Министерски съвет по чл. 17 от Закона за държавната собственост на кого и как да се предостави. <br /> Имам една молба, там в момента се намира Областният военен отдел. Трябва да му потърсим място къде евентуално да бъде предислоциран. Той използва част от тази казарма, която е там.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Колко човека са там?<br /> <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ</strong>: 18 човека са там.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong> (областен управител на област Кюстендил): Уважаеми господин премиер, господа министри, уважаеми гости, благодаря на господин Ангелов. Ще съдействаме за това да не останат хората на улицата. Както каза господин премиерът, има сгради, ще ги устроим.<br /> <br /> Благодаря за това нещо. Имаме идеи в тази насока и с господин кмета сме говорили как да бъдат реализирани, защото тези казарми имат потенциал. Както господин Ангелов знае, той е ходил, даже разбрах, че и днес е минал, те са в широкия център, не са някъде в края. Много добра структура. Имаме идеи да се направи една база, която да бъде също така и филиал на висше учебно заведение &ndash; Националната спортна академия, с многофункционална спортна.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: ОК, за другата сряда Желязков това да се подготви и да се прехвърли. Кметът заедно с областния управител заповядайте на заседание на Министерски съвет. До тогава, дето се вика, там да ни кажете какво горе-долу сте решили да се прави, съответно коя част да се прехвърля на общината, така че да имаме пълен синхрон.<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Разбира се.<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</strong>: При едно от предишните посещения в Кюстендил обсъждахме възможността наистина тук да има филиал или някаква структура на висше училище. И това, което аз смятам, че е изключително нужно за града и е напълно възможно, тук да се създаде център за подготовка на кадри, квалификации или магистърско обучение за балнеолечение, което да съдейства за развитието на района. Имате 30 или 40 извора. Имате добра вода за гинекологични заболявания и за опорно-двигателния апарат. Най-голямата епидемия за света е опорно-двигателния апарат. Вие може наистина, аз затова мога да съдействам с Медицинския университет в София и с другите, да се изгради център, да дойдат млади хора, да се специализират и да се развива икономиката в тази област.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Благодаря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Нека и другите кметове да кажат нещо.<br /> <br /> КРУМ МАРИНОВ (кмет на община Бобошево): Бих искал да задам въпрос. Малките общини успяхме да запазим по едно защитено средищно училище, но има доста държавна собственост в лицето на бивши сгради, в които са се помещавали училища, които никога повече няма да бъдат училища. Същевременно тази собственост се разграбва, ние не можем да я опазим с ресурсите, които имаме. Би трябвало господин министърът да помисли за деактуването на тези сгради като училища. Имах в миналия мандат едно запитване до министъра, имаше инвестиционно предложение за едно от селата ни, в които се намира такова училище, но ми бе отказано, тъй като то е училище и нямаме право да се разпореждаме за нищо друго, освен за учебно образователни цели.<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Съгласно действащата нормативна уредба законът е такъв, че бившите училища могат да бъдат използвани само за учебни или за социални цели. Обаче ние сега внасяме нов Закон за предучилищно и училищно образование и по време на обсъждането е възможно тази тема да бъде засегната там, защото освен, че те се разрушават, се плащат и средства за тяхната охрана, които наистина са ненужни. Но по действащата в момента нормативна уредба това е положението &ndash; училището става или образователен, или социален център, и естествено е в противоречие с развитието, защото има местности, където вече няма деца.<br /> <br /> <strong>КРУМ МАРИНОВ</strong>: Именно затова ви моля да обърнете внимание.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Това как може да се реши &ndash; с промяна в закон, наредба или как?<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</strong>: Законодателят, ето ние внасяме новия закон и това нещо там може да бъде предложено и да се оправи.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Ето, предлагайте, хората имат решение. Защото хем не е негово училището, хем трябва да го пази, хем като се руши&hellip;<br /> <br /> <strong>КРУМ МАРИНОВ</strong>: Същевременно като има интерес към него, общината не може, независимо дали е публично-частно партньорство или е от частен характер. При всички положения живущите и в общината, въобще държавата губи от разрухата на тези училища.<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</strong>: Така е, законодателят правилно е решил, защото в този 22-годишен период, а знаете училищните сгради са най-хубавите в общините и то е замислено, за да се запази този вид собственост, но съвременното развитие вече изисква друго решение. Депутатите нека да ме подкрепят и ние ще го променим това.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Това е разумно за малките общини да бъде предприето като законодателна промяна. Но може би не трябва да бъде приемано за законодателна промяна да бъде за големите градове. Защото тук може би трябва премиерът да каже когато беше кмет на София на база това разграбване на училища, на детски градини, всъщност над 40 детски градини и училища бяха раздадени за жълти стотинки, а след това в мандата на премиера и сега на Йорданка Фандъкова са направени над 40 детски градини и училища, където се търси терен, обезщетение и т. н. Може би трябва да се подхожда за всеки един конкретен случай, развитието, тенденцията, статистиката, с решение на Министерски съвет може би. Защото все пак трябва да има нещо, което да е гаранция, че няма да има&hellip;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Много лесно е малък кмет, малък общински съвет, да не ви обиждам, да бъде притиснат и да го даде. Има такива, не казвам за Бобошево, говоря по принцип, защото на морето имахме такива случаи, знаете, отиват, платят и хайде прехвърлят ивицата и после кой да се разправя.<br /> <br /> <strong>КРУМ МАРИНОВ</strong>: Съгласен съм, всеки случай ако е строго диференциран, но все пак трябва да се има предвид, че в едно населено място, където примерно жителите на селото са около 100 или 200 човека, от които 80% са в пенсионна възраст и има едно или две деца&hellip;<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Абсолютно сме за затова да се види в закона да имаме в такива случаи с решение на Министерски съвет, ето както казармите, то е същото. Както казармите, казваме предоставяме на общината, общината да се погрижи за тях. Така че това е допустимо.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong> (кмет на община Рила): Аз съм задал около 20 въпроса, половината от тях са към господин Найденов. Ние се разбрахме преди срещата, че той ще ги даде писмено. Затова ще ги сведа до много по-малко. Става въпрос за следното нещо: участие на общинска администрация при провеждане на проверки за заявените земеделски земи от съответните органи на заявителите, там където общинска администрация отдава тези земи под наем, само за там, където ние сме собственик. Защото е нелогично, ще дам примери, в нашата община земеделието и най-вече животновъдството е пасищно свободно. Ние не сме на ферми. А 90 или 100 крави много трудно може да ги хване един човек, който му е казано, че ще има такава проверка на място, за да снима абсолютно всяка една марка, която носи едно животно. Затова нашето желание е такова, това е много лесно решимо, с една заповед, не опира до законова промяна.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Но нали тези крави не ги карате първо на единия баир да ги броят, после ги прекарвате на другия баир. Ние не стигнахме до тези крути мерки по тази причина. <br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Господин премиер, ние имахме в началото на миналия мандат седем регистрирани производители, към настоящия момент имаме на територията на общината 88. Над седем хиляди декара отдадена земеделска земя под наем. Освен от община Рила, това са от община Кочериново, хора от община Бобошево, от община Благоевград. Така че тук говорим за един регион, който не е никак малък. Господин Найденов беше миналата година на посещение, видя какъв интерес има.<br /> <br /> От друга гледна точка това, което се опитваме, това е да помогнем на земеделските производители, тъй като втора Гърция не искаме да правим. Ние не искаме да снимаме кравите и да слагаме шпертплат и да казваме, ето това са крави. Там, където общинската администрация участва, мисля, че ще е по-добре и за ползвателите.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Просто отрегулирайте го това, това е страхът ни. <br /> <strong><br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Аз бях в Рила на среща с животновъдите, тъй като става въпрос за европейски пари тази проверка се прави от техническия инспекторат на фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; и тя е разписана в регламента, т. е. тя не може да бъде променяна. Аз ще дам указания на общинските земеделски служби да се свързват, вие имате към общинските администрации хора, които отговарят за земеделието и те да участват, но като цяло тяхното становище не може да бъде взето предвид, т. е. може да бъде само като някакво изразено мнение във връзка с проверката. Крайното решение е на техническия инспекторат на фонд &bdquo;Земеделие&ldquo;, на който дори министъра в мое лице не може да повлияе, защото те със своя подпис накрая носят отговорност, а Вие си спомняте в Рила, когато отидохме даже аз ги качих горе да се качат на Балкана, и го направихме и го документирахме и се оказа ,че всъщност има опити за измами.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Единствено и само за такъв човек като господин Куюнджийски, не искам да коментирам, това е изключение от правилото.<br /> <strong><br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Точно това изключение, ако го констатират от Европейската сметна палата, наказанията са за цялата страна. Така че, приемам го, градивно е, ще участват със съвещателен глас.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Съвещателен глас, нищо повече не желаем. Другото, което е, тъй като аз съм в община Рила от 1999 година, а от 99-а година се наблюдава, как да кажа, обезкървавяване и обезправомощаване на областна администрация Кюстендил, извинявам се, че ще го кажа и може би ние сме втората по големина от най-малките отдолу нагоре общини. Това го коментирахме и миналия петък с господин областния управител и се получава така, че ние като кметове в област Кюстендил, трябва да отидем до област Благоевград, например, когато става въпрос за Агенцията по заетостта, трябва да отидем в Перник, когато става въпрос за Напоителни системи, когато става въпрос за растителна защита &ndash; на друго място. Последният случай беше, когато пренесоха от област Кюстендил, мисля че беше Гранична полиция, но да не ги изреждам. Държа да кажа, че за мен като кмет в Кюстендилска област малко или много е учудване и неудобство, не казвам, че не ни посрещат добре, реверанс към колегите от Благоевград, но ние не сме в тази област.<br /> <br /> По-скоро това не е въпрос, а мнение и мисля, че вие сте хората, които могат да помислят и нещо, което за малките общини наистина към настоящия момент е много актуално. Направихте промените в Закона за държавния служител. Мисля, че в Постановление №314 на Министерския съвет от миналата година имаше едно правило в параграф 6, доколкото не ме лъже паметта, дирекциите и отделите, които са за местни данъци и такси, да са по изключение и по-малко от шест човека.<br /> <br /> Разберете, господа министри, в една администрация, каквато е например Рила &ndash; от 31 човека, да създадем отдел само за местни данъци и такси и шест човека просто е нелогично, губене на ресурс и разпиляване на заплати, при положение, че тази работа може да се върши с четирима човека. Нарочно го казвам, защото това в последното изменение не беше включено, а в предишното го имаше.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Желязков, виж това, запиши го и го провери.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: След това мога да подам информация точно как е промяната.<br /> Имам един въпрос, който е относно община Рила, знаете че на територията на нашата община е населено място Рилски манастир. Проблем, който за нас от доста години стои и ние сме го предоставили миналата година и на Министерството на околната среда и водите, и на Министерството на земеделието и храните, и на Изпълнителната агенция по горите, плюс дирекция &bdquo;Природен парк Рилски манастир&ldquo; като защитена територия, това е чистотата в района на населено място Рилско манастир.<br /> <br /> От община София беше дарена сметопочистваща кола, но тя отиде директно на подчинение на игумена. На база на това той поиска миналата година да бъде освободен от такса битови отпадъци. Ние направихме такова освобождаване в размер на 23 хиляди лева, което за тази година и за следващите години за нас е непоносимо, затова приканвам, ако си спомняте, господин премиер, аз Ви запознах на една среща в Бояна, и този проблем беше някъде преди две години, и все още стои, тъй като не можем да освободим изцяло Рилската света обител поради простата причина, че тя е държач, владетел и на хотели и ресторанти, които са в нейна собственост. Така ще създадем неравнопоставеност в другите собственици.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Какво предлагате да направим?<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Това, което ние предлагаме, сме го изписали в писмата, предложенията са две и което се приеме.Едното е еднократно и за мен е много по-правилно, за купуване на сметосъбираща техника и контейнери към нея 93 броя са необходими и оттам нататък община Рила да освободи на 100% Рилската света обител за цялата нейна собственост.<br /> <br /> Другото предложение, което не препоръчвам, но не мога да си наложа мнението, е ежегодно финансиране в частта на Рилската света обител, от държавата целево финансиране за плащане на такса &bdquo;Битови отпадъци&ldquo;, която всяка година трябва наново да се преразглежда. За мен мисля, че не е регулярно.<br /> Първият вариант опира до една единствена промяна в закона, а това е защитената територия на природен парк &bdquo;Рилски манастир&ldquo;, тъй като тя е особеност в държавата и е възстановена на частно лице, съответно на Рилската света обител, дирекцията &bdquo;Природен парк Рилски манастир&ldquo; или съответно нейната шапка да има възможност по един или по друг начин да събира такса от ползвателите на местата за обществено ползване. Не е нерешим проблемът.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Добре, Вежди Рашидов запиши го това и да видите как стои този въпрос.<br /> <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА</strong>: Господин кмете, аз се запознах с Вашето писмо и не мога да разбера какъв е проблемът &ndash; Законът за местните данъци и такси дава право на общините да предоставят на техни ползватели възможност да плащат само за депониране, в случай че ползват само тази услуга. Т. е., ако депото или сметището, ако при вас все още е сметище, има някаква цена депонирането на килограм или тон отпадък, само това да си плащат, тъй като знаят, че те са си осигурили сами извозването на отпадъците, а това по закон е допустимо.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Проблемът е, че се иска от Рилската света обител 100-процентово освобождаване, което ние по никакъв начин по закон не можем да го направим, разбирате ли, и всяка година водим дела и до тук вече имаме осем дела с Рилската света обител.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА</strong>: Предполагам, че вие им начислявате на база на данъчна оценка за пълния размер, което обаче не е редно. <br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Ние не им начисляваме на пълен размер. Ние им начисляваме само депо и обществено ползване, за другите два ги освобождаване, но те искат на 100% и от другите два елемента да бъдат освободени.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА</strong>: Само за депониране?<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Да и за депониране и за обществено ползване искат да бъдат освободени.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА</strong>: За почистване?<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Да, за почистване. Това е поддържане, поливане и почистване на обществени територии, площади и залени площи за обществено ползване.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Няма как за депо да се освободят. В крайна сметка те събират достатъчно такси от посетителите, да си увеличат таксата и съответно ще си покрият. Освен това, таксата за депониране е много малка. По-големите разходи са за извозване. Няма как да стане това нещо.<br /> За почистване се разберете, ако те си почистват сами няма да ви плащат, ако вие им почиствате, няма как да не ви плащат.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Извинявам се, че Ви апострофирам, давам само пример, миналата година, когато ги освободихме и започнаха да си чистят сами, ако си спомняте Би Ти Ви, рубриката &bdquo;Бай Ганьо Европеец&ldquo;, за пръв път цъфнахме точно на четвъртата, петата седмица в рубриката относно територия на гроба на Свети Иван Рилски, местността &bdquo;Студената чешма&ldquo; и беше и е задължение на Рилската света обител по договор, който сключихме, веднага цъфнахме с това. Разберете, Рилската света обител не е собственост само на Рилската света обител и на манастира, и на общината, тя е на България и има толкова много посетители.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Кмете извинявай, понеже проблемът, който поставяш, смятам, че всички го разбраха, а има и кореспонденция, която е осъществена, смятам, че и това, което премиерът каза преди малко, нека да се запознаят колегите министри, да ги обсъдим допълнително на заседание на Министерски съвет през следващата седмица, тук е и секретарят на Министерски съвет, който ще има предвид този казус специално да бъде с някакво решение, което да бъде съгласувано и с вас и да търсим действително това решение, което е най-важно и да бъде в интерес на общината.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Ако разрешите да допълня. Вижте, Рилският манастир се води изключителен национален паметник на културата. В закона е записано, че такъв тип паметници има и с такава наредба могат да бъдат напълно освобождавани от такси и това е точно в името на това да бъдат поощрявани в тяхното развитие по-нататък. Така че, мисля, че господин Цветанов е прав, нека да го запишем като точка и проблем, дайте да го видим точно как е законово и да ви отговорим и да ви дадем по-конкретен законов отговор, в зависимост от това как са наредбите.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Към кой да се насоча при следващите питания.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Към секретаря на Министерски съвет, господин Росен Желязков.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ: </strong>Последният ми въпрос е към господин Тотю Младенов. Ние имахме среща с него относно пребазиране на ДВПР в село Пастра и разкриване на ЦНСТ на територията на Рила, което беше през миналата година. Направихме необходимите постъпления и за нас се оказа, как да ви кажа, учудване, че община Рила не е допусната за участие в програмата за разкриване на ЦНСТ. Ние имаме такова писмо отговор от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и тук желая, ако господин Младенов, поеме този ангажимент да направим една последваща среща и да го изчистим, за да можем да кандидатстваме, тъй като сега предстои отваряне на такава програма.<br /> <strong><br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: </strong>Заместник-министърът е тук и след заседанието можем да се видим и да поговорим по тези неща. За Рила, Дупница и Кюстендил, сме стартирали проектите &bdquo;Социално включване за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години&ldquo;, така че веднага след заседанието ще коментираме въпроса.<br /> <strong><br /> ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ:</strong> Благодаря Ви.<br /> <strong><br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Господин вицепремиер, мога ли да вметна две думи? Господин кмете, мисля, че първият ви въпрос беше към Министерството на културата, тъй като се успокоихте след казармите, ако искате писмено ще Ви отговоря. Ако искате и сега мога да Ви отговоря, относно Вашите питания.<br /> <br /> <strong>ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ</strong>: Може ли писмено да ни отговорите.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ: </strong>Добре, писмено ще ви отговоря.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: </strong>Има ли други кметове, надявам се, че ще бъдат малко по-кратки в изказванията си.<br /> Заповядайте, господин кмете на Дупница!<br /> <br /> МЕТОДИ ЧИМЕВ: Приятно ми е, господа министри, колеги. Нямам намерение да влизам в детайли, в писмен вид ние сме депозирали въпросите, които имаме. Но най-вече към проблема, който стои наследен по Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo;. Проектите, по които община Дупница е работила и продължава да работи не са малко &ndash; около 46. За съжаление това, което остана като наследство, води до едни финансови корекции, които и при иначе тежкия финансов момент, в който е общината, оказват сериозно за нас притеснение. <br /> Визирам два проблема по два конкретни проекта. Единият е по повод на енергоспестяващите мерки в община Дупница. <br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: </strong>Господин кмете, понеже с Лили Павлова говорихме преди заседанието, коментирахме точно случаите с Дупница, направо тя да отговори конкретно по темите.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Наистина, ситуацията в Дупница е много тревожна и много неприятна. Има редица наследени проблеми, но два от тях са много големи, тъй като имат сериозно финансово изражение. Единият проект е за енергийна ефективност в училища и детски градини &ndash; проект, в който имаме установени дискриминационни условия, след като вече е изпълнен и по принцип в такива случаи финансовата корекция е 25% от стойността, а стойността на проекта е 5 милиона. <br /> <br /> Това, което единствено успяхме да постигнем в посока подкрепа на общината, беше да я намалим на 10%, но това пак е половин милион. Общината няма тези средства, не може да ги плати, но в същият момент е длъжник и ние нищо не можем да направим. И при най-доброто желание, ние имаме цял списък с такива общини. Имаше един механизъм, който беше предложен от министър Дончев за един буферен фонд, в който частично да се покриват от държавата такъв тип финансови корекции за много общини. Той не намери все още реализация, но дотогава въпросът остава висящ дотолкова, доколкото задълженията стоят и са големи.<br /> <br /> По отношение на втория проект, това е проектът за градска среда &ndash; един много голям проект на Дупница, той е със стойност 3 милиона. При него имаме огромен проблем, тъй като говорим за улично осветление, градска среда, велоалеи и като цяло облагородяване на центъра на Дупница. <br /> <br /> Паралелно с това обаче колегите искат да има със задна дата от август миналата година да спрем да тече срокът на проекта, тъй като срокът на проекта изтича юли тази година и ако те не го реализират до тогава ние няма да можем всъщност да пуснем нито един лев европейско финансиране за този проект. <br /> <br /> Паралелно с това обаче тече газификацията на града, той е разкопан и те всъщност не могат да довършат нито улица, нито площад, нито нищо. И тук сме малко в параграф 22, защото ние нямаме право да спрем проекта със задна дата, още повече с аргумента газификация, защото това не е форсмажор, това е част от инвестиционната програма на града. А ако не се направи някакъв график за бърза газификация на три смени работа и до юли да е изпълнен проектът такъв, какъвто е заложен, общината няма да получи това финансиране и градът ще си остане разкопан и в същия вид. Това е ситуацията и ние не можем да я променим. Такова е наследството наистина.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> По първият въпрос говорим за около 500 хиляди лева и би могло да бъде решен проблемът с енергийната ефективност. Остава за газифицирането какво правите и дали бихте могли&hellip;<br /> <br /> <strong>МЕТОДИ ЧИМЕВ:</strong> От &bdquo;Рила газ&rdquo; имаме потвърждение, че до 15 май те биха свършили със своя ангажимент. Тоест, ако останат два месеца време за приключване на проекта, определено времето е изключително късо, кратко и се съмнявам, че може да бъде изпълнен проектът. <br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Единственият вариант е да прекратим проекта и финансирането.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: </strong>Нека тогава да помоля Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заедно с кмета, защото тук вече влизаме в една доста сложна и деликатна ситуация, която не знам дали ще може да бъде решена в такъв състав. Чисто на експертно ниво и с възможностите на съответните компетентни органи дали е възможно изпълнителят в тези оставащи кратки срокове да изпълни този свой ангажимент, за да може да не загубим проекта, който е на стойност около 3 милиона лева.&nbsp; Лили, поемате ангажимент, нали?<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Ние с този случай се занимаваме от месеци. Ние ангажимент не можем да поемем. Единствено ако се вместят в срока 16 юли. В противен случай автоматично се прекратява договорът и губят парите.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: </strong>С Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с изпълнителите, които са на този проект да могат те самите да бъдат максимално мобилизирани и да знаят, че от тях зависи всичко.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Те зная, те вече получиха и нашето официално становище. Или до 16 юли, или край.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Има ли други въпроси?<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Имам въпрос към кмета на община Дупница. За 2011 година са натрупани задължения към училищата на стойност около 800 хиляди лева. Тоест, общината не е превела пари за финансиране на училищата. Това е задължение от старото ръководство. Беше поет ангажимент да има издължаване до края на месец юни. <br /> Изпратихме писмо от министерството, ако можете да ни представите някакъв погасителен план, защото всъщност училищната система е доста разклатена при това положение. Какво е състоянието в момента, какви са плановете?<br /> <br /> <strong>МЕТОДИ ЧИМЕВ: </strong>Сумата беше милион и половина, когато влязохме ние в управлението. Това, което вече имаме, предполагам не е стигнало до Вас, е въпросният план за погасяване. Ангажиментът ще бъде изпълнен.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Ако позволите да допълня. Има още по-голям проблем. Когато е одобрен за финансиране този проект за градската среда на града, е подписана декларация от кмета по чл. 313 с ясното съзнание, че носи наказателна отговорност, че цялата подземна инфраструктура на града е подменена или поне няма да бъде променяна две години по време на изпълнението и три години след изпълнението на проекта. Паралелно с това сега искаме с форсмажор да спрем проекта, защото всъщност ще го газифицираме. Това директно трябва да го дам на прокуратура, което означава да спра финансирането. Така че или се газифицира и го правят в срок, или наистина губят парите и всичко отива в прокуратурата. Да направим среща, ще го изговорим още веднъж.<br /> <br /> <strong>САЩО ИВАНОВ</strong> (Кмет на община Сапарева баня): Най-напред искам да изкажа благодарности за две неща, които бяха направени от Министерския съвет &ndash; предложения, които бяха приети. Това е по Закона за водите, благодарение на което община Сапарева баня може да разполага със свободния ресурс. <br /> Искам специално да изкажа нашата благодарност за политическата воля за промените в Закона за горите в частта, която касае най-вече изграждането на ски писти и съоръжения. И в тази връзка искам да задам следния въпрос. Каква е възможността да бъде ускорено приемането на новия план за управление на &bdquo;Национален парк Рила&rdquo;, защото старият вече е изтекъл? Този план изключително много влияе върху инвестиционните намерения за бъдещото развитие на община Сапарева баня.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Проектът на Дирекция &bdquo;Национален парк Рила&rdquo; беше одобрен още преди година и половина, тъй като това е скъпо струващо нещо &ndash; изготвянето на един нов десетгодишен план, със средства по Оперативна програма &bdquo;Околна среда&rdquo;. За съжаление, по една или друга причина проектът се позабави и в момента стартира наново по много по-лека процедура. Тоест, ние променихме правилата, тъй като дори да са бенефициенти наши регионални поделения, като Дирекция &bdquo;Национални паркове&rdquo; наследихме едни изключително сложни процедури, които бяха невъзможни за изпълнение във времето.&nbsp; В момента Дирекция &bdquo;Национален парк Рила&rdquo; стартира проекта по много по-облекчени процедури, така че се надяваме да върви в график.<br /> <br /> <strong>САШО ИВАНОВ: </strong>Как го виждате това във времето да стане факт?<br /> <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА: </strong>По-рано от две години няма да стане. Ако е нещо много важно, ако е обосновано, знаете обаче какви са настроенията в част от неправителствените екологични организации, които ни топят за всяко нещо пред международни организации и Европейската комисия. Знаете, че може да се решава проблемът и с частична смяна на част от режимите на парка, но това трябва да си го подготвите така на място и на национално ниво, за да не обираме пешкира ние от Министерския съвет и да ни правят стачки пред Министерския съвет.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Във връзка с всичко това, което беше казано от министър Караджова, подобни проблеми има и в други населени места, където всъщност зимният туризъм или въобще планинският туризъм хората искат да го развиват и то по-специално от местната власт. Така че в тази посока за това, което каза Нона Караджова като второ възможно решаване в по-кратки срокове, молбата ми е, както и чрез депутати, така също и чрез местната власт &ndash; да бъдете инициативни. И в консултации с Министерството на околната среда и водите да могат да се търсят решения за този проблем.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Ние знаем много добре какво е решението, но най-малко Министерството на околната среда и водите е това, което трябва да инициира подобна дискусия. Ние сме от страната на опазване на околната среда, на природата. Има друга партньорска страна, която иска да прави местно развитие. <br /> <br /> Това, което много пъти съм казвала &ndash; в тези случаи предприемете местната общност, заедно с други ваши партньори, които са от другата страна &ndash; за местно развитие, за развитие на такъв тип туризъм, организирайте, вие инициирайте обществени обсъждания, предложения за тези проекти, така че да получите предварителна подкрепа и на по-широко ниво, защото не е наша ролята. Наша е ролята да сме безпристрастни и да защитим, ако проектът наистина не оказва значително въздействие върху околната среда, ние да го одобрим, но ние да го бутаме този инвестиционен проект, не е това наша работа, не ни отива на нас това да правим.<br /> САШО ИВАНОВ: С Коалиция &bdquo;Природата за хората&rdquo; и регионите, където освен община Сапарева баня са общините Банско, Разлог, Самоков, Смолян имаме направени предложения. Важна беше информацията, че може частично да се направи такова изменение, като бъде добре обосновано. <br /> Благодаря ви.<br /> <br /> <strong>ИВАН МИНКОВ </strong>(Кмет на община Кочериново): Става въпрос за прословутото депо, което трябваше да се строи и в нашата община, но там с госпожа Нона Караджова сме изяснили въпроса. Обаче имаме притеснение, тук е и кметът на Благоевград, за новото сдружение за депото за твърди отпадъци, което ще се прави в Благоевград. Не знам дали ще се справим със сроковете, които са много кратки и ако изпуснем средствата дали ще има целево финансиране от правителството? Сроковете са много къси и няма как да се справим с това депо.<br /> <strong><br /> ИВАН КАМБИТОВ</strong> (Кмет на община Благоевград): Направихме доста срещи с министър Караджова. Бяхме пред ситуация на 14 ноември да учредим регионално сдружение, което означава, че това е първата стъпка. Не коментирам поради какви причини не е направено, но това е един проблем доста сериозен, който касае общини и от Благоевградска област &ndash;Благоевград, Симитли, и от Кюстендилска &ndash; Бобошево, Кочериново и Рила. Това не означава, че не работим по програмата. Ние ще положим всички усилия да влезем в оперативната програма, но трябва да се мисли за алтернативен начин на решение.<br /> <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА: </strong>Отлично познаваме вашия случай. За съжаление, десет години в много погрешна посока се е вървяло. Все пак по настояване на общините преди една година се пое друг курс за обособяване на два региона вместо един. Ще ви препоръчам следното. Едва ли ще се вместите в рамките на Оперативна програма &bdquo;Околна среда&rdquo;, но ако направите един проект, който да е етапен, направите първо една клетка, тоест &ndash; може теренът, с който разполагате да предполага строителство на три, четири, пет клетки, които са за един дълъг живот на депото, но за да може да се финансира от национален бюджет или чрез екологичния фонд, независимо от кой от двете линии, да е сравнително скромен проектът. Една клетка на депо нормална, която върши работа поне за седем, осем години, пък и вие ще започнете да си водите преговори с организации за оползотворяване, за изграждане на сепариращи инсталации, вие трябва да отделяте полезни компоненти, тази клетка ще ви стигне за дълго време. Просто разделете го на няколко клетки и в рамките на пет, шест милиона ние финансирахме няколко такива проекта от националния бюджет, няма да има проблеми. Не правете нещо грандоманско.<br /> <strong><br /> ИВАН МИНКОВ: </strong>В тази връзка за предишното депо нашата община дължи 500 хиляди лева, които са усвоени. Сами разбирате, че нашата община няма как да се справи с тези пари, ако трябва да ги плаща. Само го поставям като проблем, с който са запознати Нона Караджова и НАП.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Това е един аналогичен проблем на този, който поставиха пред госпожа Павлова за финансовите корекции. Тук случаят е малко по-различен, но пак е във връзка с проблем, за който не малко сегашният кмет има вина. Може да се отложи във времето. Това е единственото, което може да се направи в момента и ние сме го договорили &ndash; намирането на някакъв компенсаторен механизъм.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Има ли други въпроси, които да се поставят? Кметът на най-малката община в България &ndash; Трекляно. От общо 264 общини това е най-малката община, но се намира в едно хубаво, кокетно място.<br /> <strong><br /> РАДКО ПЕТРУНОВ</strong> (кмет на община Трекляно): Проблемът е много важен и със сигурност лесно ще се реши. Поставен е от пет-шест години пред различни институции и не е решен. Касае се за един път, който свързва община Трекляно с община Земен. Това са около 12 км само и даже не може да говорим за път. Това са едни дупки, пътят е в страшно окаяно състояние.&nbsp; Въпросът е поставен пред различни институции. И президентът Първанов идва и пред него е поставян. Започна се един участък от километър, но така и този път до момента не е направен. <br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Какъв е този път?<br /> <br /> <strong>РАДКО ПЕТРУНОВ:</strong> Мисля че е третокласен път и не е на наша територия, той е на Земенска територия. <br /> Това, което съм чул, но не знам дали е вярно, е че с изграждането на язовир Раянци е трябвало да има друг път, който фигурира, а този изобщо не фигурира. Но това дали е вярно &ndash; не знам. Но пътят е много необходим. Тръгвайки от София, хората въртят през Кюстендил, за да дойдат в Трекляно. <br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Това е истина. Много хора предпочитат да заобикалят през Кюстендил по дългия път, отколкото оттам.<br /> <strong><br /> РАДКО ПЕТРУНОВ</strong>: Имаше паднала скала, на едно място така е отрязан, постоянно го мислим в зимния период. Отделно, че не могат да се разминат две коли. Мисля че може да се направи.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Единственото, което виждам от справката е 363/72, това ли е този път?<br /> <strong><br /> РАДКО ПЕТРУНОВ:</strong> Пътят започва от махала &bdquo;Добродолски воденици&rdquo;, там свършва Трекляно, към община Земен.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Дайте номера на пътя, дайте координатите.<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:</strong> Областният управител на Перник, защото Земен е към Перник, и областният управител на Кюстендил допълнително да изчистят нещата - какво трябва да се направи и какъв е точно казусът. Да бъде проведена среща и с Лили Павлова, за да може действително да потърсим някакво решение. Така мисля че ще бъде по-добре отколкото сега да дискутираме. А и всъщност, не знаем какви са възможностите и какво може да се направи.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Ще го уточним това. В тази насока като говорим за инфраструктура, госпожо Павлова, имам молба към Вас, както и конкретни решения. Разбира се Вие ще ги вземете, ако е възможно. <br /> Става въпрос за три пътя, единият от които е път І-6, който е 871, част от коридор №8 &ndash; връзката Македония-Кюстендил-Перник-София. Става дума за участък Конявска планина, който е един от най-тежките участъци в страната при зимни условия. Молбата ми е, ако може на участъка в Конявска планина да направим трета лента, като индикативната стойност с трета лента е около 7 милиона и 400 хиляди. Предстои рехабилитиране на пътя Дупница-Самоков по ЛОТ 23-Б. Този участък е ЛОТ 9. Ако има възможност да включим участъкът Конявска планина за реконструкция в този ЛОТ? Да помислим в тази насока.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Предполагам знаете, че там влизат Дупница-Самоков?<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ:</strong> Да, ако е възможно да помислим в тази посока като вариант.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Добре, ще го обсъдим.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Другият пътен участък, който също е много проблемен, е тунелът при Дупница &ndash; Е-79. Там е много тежко положението и ситуацията е предаварийна.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Него ще го включим към Лот 23-А.<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ:</strong> Благодаря Ви.<br /> <br /> Третият въпрос. Споменахме и за Рилския манастир. Той е национален музей, включен е в списъка на ЮНЕСКО. Там пътят също е в много лошо състояние. Необходима е рехабилитация. Има един участък, който трябва да бъде реконструиран. Той е с дължина километър и двеста, като индикативната стойност за участъка, който е от 31 км до 32.200 сумата е около 960 хиляди лева. Много е тежък. Това го казвам, защото е подписан договор на 8 март в Брюксел по един пилотен проект, който е директно от Европейската комисия. Проектът е прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационни услуги в сектора на туризма. Идеята е да се направи списък на национални обекти в нашия регион, в който ще бъде включен и Рилски манастир, който е от национално значение. Първата част ще завърши в началото на месец юни в Кюстендил и тогава имам уверението, че ще присъстват от високо ниво от Европейската комисия представители.<br /> Молбата ми е, ако може да помислим и в тази насока за рехабилитация и реконструкция на този път. <br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: За пътя Рила-Рилски манастир, който е 20 км за рехабилитация имаме утвърдено задание за проектиране и в момента възлагаме изготвянето на самия проект. Неговата индикативна стойност е 16,7 милиона. Това само с целево финансиране може да се направи. Другият път е Рилски манастир-Кирилова поляна &ndash; 1,2 км &ndash; 960 хиляди. Проектът е одобрен, приет е на експертен съвет, но нямаме осигурено финансиране за него.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Ще разчитаме на Вашата помощ и съдействие. <br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Ще дойдете и с министър Дянков ще говорим.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: И с него, добре. Благодаря. Господин Рашидов, става дума за историческия музей, който също е с национално значение. Там сме кандидатствали, доколкото ме запознаха колегите, и е имало готов проект през 2009 година и сме били на първо място за финансиране. Финансирането е в размер на 4 милиона, но не се е случило. Ако е възможно да помислим в тази насока да ни включите в програмата.<br /> <strong><br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: От справката, която е направена в Дирекцията за паметниците на културата стойността е към 5 милиона. Ще ви прочета какво е становището: &bdquo;Проектът няма как да бъде финансиран по оперативните програми за периода 2007-2013 година. Желанието ни е да продължим да разговаряме, за да търсим възможности за проектно финансиране в рамките на следващия планов период.&rdquo; Ще си позволя да ви кажа и една добра новина за град Кюстендил. Вчера се върнахме от заседание на Министерския съвет в Турция. С министъра на културата и с външния министър на Турция умувахме доста дълго, тъй като те искаха от турската страна да влезе под егидата на ЮНЕСКО един български паметник, който е свързан с исляма и, разбира се, от тяхна страна да внесем църквата &bdquo;Свети Стефан&rdquo; в Истанбул да бъде от турска страна предложена за ЮНЕСКО.<br /> <br /> Първоначално искаха джамията &bdquo;Джумаята&rdquo; в Пловдив, но тя вече е минала през всякакви проекти и не може да бъде предложена за ЮНЕСКО. Но онова, което успяхме да се споразумеем, е за една от много хубавите джамии, която е в Кюстендил, една от хубавите архитектури на ислямската култура &ndash; също паметник от национално значение, една изключителна архитектура и успяхме да ги убедим наистина да предложим джамията в Кюстендил да влезе в книгата на ЮНЕСКО &ndash; това, което я прави световен паметник автоматически след Рилския манастир. <br /> Сами предполагате, че след това ще направим една прекрасна реставрация, да стане наистина една архитектура ценна в центъра на Кюстендил, така или иначе я има и наистина да привлича и туристи и да е едно средище на паметник на архитектура. <br /> <br /> Това е добрата новина, това е предложението и на това се спряхме с турското правителство. Да ви е честито! Почваме да работим в тази посока.<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ</strong>: Радваме се за това нещо, защото наистина е в центъра на Кюстендил и в момента се опитваме по всякакъв начин да я крепим, тя е в много окаяно състояние.<br /> <br /> <strong>ДИМИТЪР СТАМЕНКОВ </strong>(кмет на община Невестино): Тъй като чухме изкази за реставрация на джамията в Кюстендил, искам да поставя въпроса за нашата община. Като кмет на община Невестино от 2006 година сме започнали изграждането на чисто нов храм, който в рамките на републиката мисля че е най-новият &ndash; около 220-230 квадрата. Успели сме да го изградим в Карабина, отвън е измазан. Моля по някакъв начин да бъде осигурен финансов ресурс, за да може да бъде измазан отвътре и разбира се изографисан. Това е една голяма молба. <br /> <br /> Другите въпроси, които стоят пред общината по степен и важност, са поставени в писмен вид. Това са повече проекти, става въпрос отново за финанси. Там, където е възможно, ако някъде помогнете, ще ви бъдем искрено благодарни.&nbsp; Благодаря за вниманието и за поканата на днешното заседание.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Въпросът е по-скоро към мен. Ще го имам предвид, ще си запиша. Като се върна искам да проверя само едно нещо, защото много често не разбираме собствеността върху определени паметници на културата. Министерство на културата обявява и дава статут на национално и от регионално значение на паметниците, но не винаги собствеността е към Министерство на културата. <br /> <br /> Имаме методически контрол върху това, но по-голямата част или са собственост на общините, или на областта, или на настоятелствата. Така че ще ми дадете време да проверим точно какви са проблемите върху собствеността, да уточним. И, разбира се, оттук нататък с удоволствие за всеки паметник, който е български, ще изпратим експертни комисии, съвети, да видим какво можем да направим и отворено да помогнем, достатъчно да можем.<br /> <strong><br /> КРУМ МАРИНОВ</strong> (кмет на община Бобошево): Искам да обърна внимание на целия Министерски съвет и най-вече на господин Вежди Рашидов. Община Бобошево се слави като българският Йерусалим на Балканите. Там е роден Св. Иван Рилски. В църквата &bdquo;Св. Димитър&rdquo; е ръкоположен в монашески сан, тя е под защитата на ЮНЕСКО и от национално значение. На наша територия има още един обект, който е от национално значение и е под защитата на ЮНЕСКО, който се руши от години. Подех жестока медийна кампания и със собствени сили успявам всяка зима да запазя кръстокуполната църква &bdquo;Св. Тодор Калистрат&rdquo; от 12 век. Тя е от редките такива археологически ценности, които има България и трябва да ги запазим за бъдещи поколения.<br /> <br /> Специално внимание искам да обърна, господин Вежди Рашидов, спешно се нуждае от ремонт и изграждане на нов навес. В миналия век беше изграден един навес от дървен материал, който рухна и започна да руши църквата. Намира се на километър преди Бобошево пътувайки от Кюстендил за Бобошево от дясно. Ще Ви очаквам с нетърпение, господин Рашидов, защото бъдещите поколения губят. Църквата е недействаща, но е със статут от национално значение, собственост на Софийска митрополия. Има доста дълга преписка с различни институции, но чакам Вашата намеса.&nbsp; Благодаря!<br /> <strong><br /> ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Да вървим към приключване на събеседванията, които се правят след провеждане на изнесени заседания на Министерския съвет, защото видяхте, че първата част е по традиционния дневен ред, който е на Министерския съвет, но идеята е с тези изнесени заседания да могат съответните министри да имат директен контакт с кметовете. Там, където има наслагвани проблеми, да търсим общи усилия, за да ги решаваме. Разбира се, това е възможност за съответните министри да се запознават в детайли с проблемите, които вълнуват всяка една община. Но сами разбирате, че в национален план няма как да бъдат дискутирани тези проблеми, ако не бъдем тук на място.<br /> <br /> Благодаря на кмета на Кюстендил за домакинството. Благодаря на областния управител, който от миналата сряда стана областен управител и всъщност тогава се роди идеята, заедно и с кмета на Кюстендил, който традиционно провежда празник на пролетта, който празник е и на града, да можем да бъдем тук и да направим изнесеното заседание на Министерския съвет.<br /> <br /> Надявам се, че с общите усилия на поставените въпроси, които днес отправихте към съответните ресорни министри в съвсем скоро време ще имате и отговори. За някои от темите се ангажираха конкретно министрите, но смятам, че чрез областните управители можем да пуснем тази информация, разбира се и към вас директно. И също така Росен Желязков се ангажира също за някои казуси, които бяха маркирани днес. Разбира се, оттук нататък вече ние сме на разположение. Допълнително в определени моменти от бъдещите седмици, месеци, там, където имате някаква необходимост, обръщайте се към съответните министри, областните управители, за да можем действително да бъдем в помощ за развитието на регионите и решаването на наслагваните проблеми в съответните общини.<br /> <br /> Искам все пак да имаме и разбиране, че не всичко можем да решим веднага днес, но поне да започнем и да има чуваемост за реалните проблеми и да има плановост за тяхното решаване на база възможностите, които има днес държавата. Благодаря на всички колеги, благодаря на всички кметове! Желая ви успех и действително да имаме една хубава пролет, една хубава година, която да бъде много ползотворна.<br /> <br /> Закривам заседанието.<br />