Премиерът Бойко Борисов е реагирал остро срещу министъра на културата Вежди Рашидов и вътрешния министър Веселин Вучков на последното заседание на Министерски съвет, показва стенограмата. Двамата се оплакват, че нямат пари във ведомствата. Премиерът обаче ги захапва, че при предишното правителство е щяло да бъде много по-зле. "Нямаше да има заплати в МВР", казва Борисов.
<strong>Ето пълната стенограма:</strong><br /> <br /> ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 19 ноември 2014 г.<br /> <br /> <br /> Заседанието започна в 10,00 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Днес пет-шест министри съм изпратил в Брюксел &ndash; една масирана атака, да направим всичко възможно неспасяемото да се спаси. Знаете, че най-ранни плащания ще има след 1 юни. Брюксел работи по правила, но ще го ударим на молба, е точната дума, защото от сутринта Вежди Рашидов &ndash; нямало заплати за културата, бюджетът на нула, Вучков &ndash; няма заплати за МВР. Всъщност това, което предупреждавахме още лятото, че това са направили, така че ще обясняваме на какъв хал сме. Ако проявят непроявявана до сега добрина и човещина към България&hellip; Дано успеят! <br /> Затова отсъстват, заместниците са тук.<br /> Да започваме.<br /> <br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за изпълнението на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата &bdquo;Велев срещу България&ldquo; (Жалба №16032/07), &bdquo;Радков и Събев срещу България&ldquo; (Жалби №18938/07 и №36069/09), &bdquo;Хаджиев срещу България&ldquo; (Жалба №44330/07), &bdquo;Харакчиев и Толумов срещу България&ldquo; (Жалби №15018/11 и №61199/12) и &bdquo;Цветелин Петков срещу България (Жалба № 2641/06)<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.<br /> <br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за сключване на приятелски споразумения по жалбите &ldquo;Дойчева срещу Република България&ldquo; (Жалба №65293/11) и &bdquo;Коняров срещу Република България&ldquo; (Жалба №63205/11) пред Европейския съд по правата на човека<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.<br /> Приема се.<br /> <br /> <br /> Точка 3<br /> Проект на Постановление за допълнение на Постановление №234 на Министерски съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в Международно сътрудничество за развитие<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.<br /> ДАНИЕЛ МИТОВ: Господин премиер, съвсем накратко.<br /> Става въпрос за т. нар. Програма за развитие, която до момента има известен чисто процедурен проблем в това, че не може да бъде използвана директно от Министерство на външните работи за правене на външна политика, а самата Програма за развитие си е такъв инструмент. Тук предлагаме промяна, с която Министерство на външните работи реално да може да управлява тези средства, да не стоим в сегашното състояние на постоянна неизвестност дали може или не може определени пари да се отпускат. Те не са много, но става въпрос за малко по-ефективен начин на тяхното управление и наистина да се превърне Програмата за развитие във външнополитически инструмент, какъвто практически е първоначалният замисъл.<br /> Затова предлагаме изменение в постановлението на МС, създаването на чл. 20а и чл. 24а в Постановление на Министерския съвет №234 от 1 август 2011 година, което ще позволи на Министерство на външните работи да планира и програмира дейности в съответствие с критериите за предвидимост, ефективност, концентрация, прозрачност и допълняемост с усилията на другите донори.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на финансите нещо по въпроса?<br /> ДАНИЕЛ МИТОВ: Съгласувано е.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Щом е съгласувано, приемаме точка 3.<br /> <br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2014 г.<br /> <br /> ДАНИЕЛ МИТОВ: Тук става въпрос за Украйна.<br /> Практически на 19 септември в Брюксел имаше координационна среща, на която беше направена оценка на хуманитарната ситуация, към която да се съсредоточат усилията на държавите членки за указване на помощ. Става въпрос за хуманитарна помощ. Много от държавите вече са отпуснали такава. От настъпването на кризата в Украйна в началото на тази година България не е предоставила хуманитарна помощ на двустранна основа или през каквито и да е други инструменти. Смятам, че евентуалното решение е за предоставяне на такава помощ в размер на 97&nbsp;791,50 лева (това е точно 50 хиляди евро). Ще потвърдим по този начин ангажираността на страната ни към международните усилия за разрешаването на конфликта в Украйна.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на финансите?<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Съгласували сме това решение. Това са от средствата за официална помощ.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.<br /> <br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на образованието.<br /> ТОДОР ТАНЕВ: Колеги, това е рутинна процедура, отдавна установена по настояване на профсъюзите. Това е поредната такава година, в която се изисква допълнително възнаграждение. Съгласувано е с всички министерства. Финансовият ресурс за допълнителното възнаграждение на учителите идва от бюджетите на училищата, а на директорите &ndash; от общините и министерствата. Цялата сума за цялата система от около 100 хиляди души е 4&nbsp;289&nbsp;000 лева. Има нужните средства, това се очаква от нас и след като има тези средства, моля да бъде одобрено.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря, професоре.<br /> Приемаме точка 5.<br /> <br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект &bdquo;България &ndash; съфинансиране по фондовете на Европейския съюз 2014-2020&ldquo;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на финансите.<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, това е втори подобен заем, свързан с новия програмен период между България и Европейската инвестиционна банка. Този структурен заем ще подпомага усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз, като частично ще покрива българския принос във финансиране изпълнението на мултисекторни и инвестиционни схеми по оперативните програми в областта на транспорта, включително градски такъв, околна среда, както и избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на механизма за свързване на Европа. Предвидена е възможност за ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на правителството на Република България след анализ и одобрение от Европейската инвестиционна банка.<br /> Срокът на заема е 25 години със 7-годишен гратисен период, като е предвидена възможност за средносрочно и дългосрочно погасяване от централния бюджет. Средствата ще бъдат усвоявани максимално на 20 транша, като максималният размер на всеки транш е 25 милиона евро. Предвидена е възможност за авансово усвояване на част от средствата от заема с първия транш, като максималният му размер не може да увеличава 30% от общия размер на заема. Молби за отпускане на средства ще може да се изплащат до 30 август 2023 година, а средствата ще се усвояват до 31 декември 2023 година.<br /> Това е ресурс, с който Европейската инвестиционна банка за конкретни инвестиционни проекти ще подпомага България в съфинансирането на средства от европейските фондове. Смятам, че е добър инструмент.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.<br /> <br /> <br /> Точка 7<br /> Проект на Решение за одобряване на Доклад от участието на министъра на младежта и спорта в неформалната среща на министрите на Европейския съюз, отговарящи за спорта, проведена на 20 и 21 октомври 2014 г. в Рим<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.<br /> <br /> <br /> Точка 8<br /> Доклад относно участието на Република България в глобалната инициатива &bdquo;Партньорство за открито управление&ldquo;<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Бъчварова.<br /> РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин премиер, господа министри, предлагам на вашето внимание решение за прехвърляне на отговорността по представителството в глобалната инициатива и провеждането на политики на прозрачност и откритост да бъде възложена на вицепремиера. Към момента тя е към Министерство на регионалното развитие, предполагам заради предишната ангажираност на предишния министър. <br /> За ваша информация &ndash; от 2012 година е учредена инициативата. България е сред учредителите. Глобална инициатива, която в момента се оценява като най-успешната. Много активно се работи и задава стандарти за публично и открито управление. На срещата на министрите на държавната администрация от Европейския съвет следващата седмица ще бъде основна тема за разглеждане. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: И на практика вдигаме нивото &ndash; да е на ниво вицепремиер, защото всички в програмите това сме го писали. <br /> РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Има два плана за реализиране на ангажиментите. Предстои подготовката на трети такъв план. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.<br /> <br /> <br /> Точка 9<br /> Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление №215 на Министерски съвет от 2013 г.<br /> <br /> ХРИСТО ИВАНОВ: Господин премиер, колеги, вчера бях поканен на заседание на парламентарната група на Реформаторския блок и ме помолиха да отложим разглеждането на тази точка с една седмица.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 9.<br /> По принцип хубаво е там, където е нужно съгласуване, да се провежда предварително, защото не е добър знак, когато се вкарват и се изкарват точки, почват да се задават въпроси &ndash; защо, как, кой е против. По-добре да не се вкара. Когато всичко е готово &ndash; тогава я вкарваме. <br /> Точка 9 я отлагаме по искане на министъра за следващо заседание, когато сте готови.<br /> <br /> <br /> Точка 10<br /> Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Заместник-министър Борисов.<br /> ВАЛЕРИ БОРИСОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, към настоящия момент редът и условията за постигане сигурност на корабите и пристанищата са регламентирани с Наредба №53 от 2004 година. Както действащата до момента Наредба №53 за условията и реда за постигане на сигурност на корабите и пристанищата, така и предлаганият проект на постановление са хармонизирани с актовете на вторичното право на Европейския съюз в областта на сигурността на корабите и по-специално с Директива №2005/65 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година.<br /> С предлагания проект на наредба се уреждат отношенията на България с Европейската комисия и Международната морска организация, статута на Съвета за морска сигурност, задължения и функции и задачи на отделни ведомства, които имат отношение към сигурността на корабите, начина за координация между отговорни институции и действия при операции по предотвратяване и ликвидиране на възникнали заплахи за сигурност, нива на сигурност на кораби и статутът на офицер по сигурност на корабите, нива на сигурност на пристанищни райони, статутът на офицера по сигурността на пристанището и пристанищния район, както и провеждане на обучение и тренировки по сигурността на пристанището и пристанищния район. <br /> Това е важен проект на постановление за нашия сектор &bdquo;Транспорт&ldquo;, затова ви моля да подкрепите.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10. <br /> <br /> <br /> Точка 11<br /> Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, което ще се проведе на 25 ноември 2014 г. в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.<br /> <br /> <br /> Точка 12<br /> Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 година<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Вицепремиерът Калфин.<br /> ИВАЙЛО КАЛФИН: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за постановление, което урежда изплащане на допълнителни добавки към пенсиите на голяма част от пенсионерите в България през месец декември. <br /> Става въпрос за добавка от 40 лева към пенсии, допълнителни доплащания, които получават под прага на бедността 286 лева. Тази мярка ще покрие 1&nbsp;235&nbsp;000 пенсионери, които ще получат 40 лева допълнително към пенсията. В сравнение с миналата година, тогава са изплатени на 1&nbsp;000&nbsp;000, сега изплащаме на 1&nbsp;300&nbsp;000 близо на пенсионери подобна добавка. Вярно, тогава е било 50 лева, но ограничението е било 251, сега го даваме до 286. Затова се увеличава и кръгът пенсионери, които получават тази добавка. С благодарност и към Вас, и към господин Горанов затова, че проявихте разбиране в бюджета на тези ресурси.<br /> Благодаря.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Тук въпросът не е за благодарности. Министърът на финансите е прав за себе си, че когато дефицитите са така огромни в държавата и пари няма&hellip; Даже ще искам и това, което господин Рашидов ми каза сутринта и господин Вучков за стенограмата да го кажат, защото вече това не е опозиционно или управленско говорене, това са факти. Толкова пари има в сметките &ndash; платете си заплатите. Да знаят колегите от МВР и културата, не знам как е в другите министерства, че просто ако беше продължило старото правителство, сега заплати нямаше да има, нали така? Простичко, без да се заяждаме с никой. Това са реалностите.<br /> Аз не исках да давам празни обещания на господин Калфин, защото е нормално социалният министър, и в тяхната програма е записано това, че ние всичките &ndash; разбира се, говорих и с колегите Радан Кънев, и с Каракачанов, с тези, които подкрепят правителството, и след вчера, след като се запознах с финансовите обосновки и възможности в тази криза, мисля, че постъпваме правилно като показваме солидарност към най-бедните хора. Двоумяхме се дали да дадем на всички по 20 лева или така, както господин Калфин предложи &ndash; на 286, на прага, и преценихме, че ако взимаш по 500 лева пенсия, 520 някак си по-малко се усещат, отколкото ако взимаш по-малка пенсия и получиш 40 лева. Действително може за Коледа да си купи нещо човек.<br /> Така че, на фона на всичкото, благодарение на усилията и на Калфин, и на господин Горанов, и на всички вас, които подкрепяте това, го взехме това решение вчера. Днес ако го подкрепите, ще можем от 1 декември, когато си получават пенсиите, да си получат и добавките, така че да могат да си ги похарчат. Дано не ги слагат под дюшека, а да си ги похарчат, да влязат в потреблението.<br /> Някой против?<br /> Приемаме точка 12.<br /> <br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 25 ноември 2014 г. в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.<br /> <br /> <br /> Точка 14<br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз &ndash; формат &bdquo;Външни работи/Търговия&ldquo;, което ще се проведе на 21 ноември 2014 г. в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме и тази точка. <br /> Нека да ви напомня &ndash; доклади след всички тези заседания. Бъдете старателни, да минат, да се заверят през решение на Министерски съвет. Това е добре, разбирате ме.<br /> <br /> <br /> Точка 15<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Казанлък, област Стара Загора<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Да ви запозная с две думи. В Казанлък има един професор &ndash; той не е професор, но така го наричаме, който е подготвил повече златни медалисти от олимпиади, отколкото Франция и Англия заедно, двете страни. Имат повече златни медали от олимпиади от тях. Работи абсолютно всеотдайно. С кмета на Казанлък ги срещнахме с Томислав, Румяна и Влади Горанов. Миналата седмица ги бяхме поканили. Гледали сте го и по телевизията. Просто подготвя шампиони по математика, физика &ndash; уникален е. И всичко това го прави в една гимназия, в която няма кабинети, а в свободното си време в Техникума по хидравлика в Казанлък, който е затворен, не се ползва, изоставен, без парно, без нищо &ndash; там си пише на дъската и си ги подготвя.<br /> С това решение, ако го подкрепите, разбира се, ние даваме на този затворен и неизползван техникум на община Казанлък. Те с решение на общинския съвет ще го дадат за ползване на кръжоците.<br /> Професор Танев, много ми се иска да намериш време да ги посетиш там. Всяко лято правят по два месеца лагери на деца, които са математици, физици. Той си ги организира, карат си маси, столове. Ние сме поели ангажимент, да видим да го направим на почивните станции на Министерски съвет, на различните ведомства за следващата година, сега да го подкрепим. Но адски ще ти хареса. Като теб &ndash; весел и говори, като Айнщайн стои, като си говориш с него. Много интересен човек. Това е първото, което искаме да направим.<br /> Второто, за което сме поели ангажимент, но за това те моля да отидеш да ги видиш децата, ти си професор, преподавател и най-добре ще ги усетиш &ndash; имат проект за математическата гимназия, където работи, за около 480&nbsp;000 лева беше, от години искат да им се направи, да им ремонтираме тази част с кабинетите, за да могат да си правят изследвания. Много са интересни, приятни хора и според мен си заслужава да ги подкрепим. Молбата ми е &ndash; чуй се с кметицата на Казанлък в удобно за теб време. И ти ги посети децата, виж ги, да подготвим към края на годината да им финансираме и проекта, да им оправим математическата гимназия. Той казва: Ако това направите, просто&hellip; години наред сме се молили, не е станало.<br /> Така че, с днешната точка им предоставяме това и като отидеш да ги видиш, с министъра на финансите ще подготвим едно постановление. Защото съм убеден, че ще ти харесат, убеден съм.<br /> ТОДОР ТАНЕВ: Понеже беше споменато моето име, много благодаря за това, че го издирихте. В крайна сметка това правителство започна с решаването на една агония &ndash; две или три години, с този човек и с неговото дело. Много благодаря за това, което стана. Министерството вече им отпусна тая сграда, всъщност съм подписвал това нещо. Що се отнася до Теодосиев, може да кажа, че има още и други такива хора, които подготвяха &ndash; това малкото момиче, което спечели. Имаме много такива хора. Може да не са от категорията. Моля ви за в бъдеще такива хора &ndash; не са хиляди, армия, но двама-трима на година &ndash; да ги изтъкваме, за да може на учителското съсловие да намятаме мантията малко по малко на самочувствието.<br /> Благодаря.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Той е много истински човек. И на подобни хора навсякъде, където можем да помогнем, трябва да им се предоставя. Освен това, те не искат много. Примерно, участие на олимпиада еди къде си, примерно, 1000 лева или 1000 евро. Дето се казва, ще ги спестим от Министерски съвет, от разходите ще ги дадем, за да отидат да участват. Просто в кашони събират медали, и то не в какво да е &ndash; физика и математика е. Не е лесна работа. Така че, само молбата ми е: при Румяна има координатите и при кметицата, намери време и отиди ги виж, когато е удобно, срещни се с учениците и каквото ни предложиш по тая тема, ще го приемем. Предполагам, с колегите няма да имаме разнобой в това отношение. Не само за спорта, да помагаме и за културата. <br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ: Разбира се, не е само да помогнем, те трябва да бъдат приоритет, те са представителната част на българската държава и когато става въпрос за най-умните ни деца, всички ще помагаме. Надявам се, че за това няма какво да умуваме.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Сигурно такива има и в културата, и в спорта, и видяхте тези сладури по Евровизия. Понеже минаха по всички институции, ми дожаля за тях &ndash; мислех да ги поканим и ние, но ще им стане повече, ще уморим децата, затова &ndash; само да ги поздравим още един път от всички нас и да могат да им се порадват родителите на тях.<br /> Така че, приемаме точка 15. На професора възлагаме за нататък координацията по тази тема.<br /> <br /> <br /> Точка 16<br /> Проект на Решение за определяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражнява правата на първостепенен разпоредител с бюджет<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.<br /> <br /> <br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за освобождаване и определяне на председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Освобождаваме Росен Николов. Определяме Радослав Миленков.<br /> Приема се.<br /> <br /> <br /> Точка 18<br /> Проект на Решение за определяне на представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Горанов.<br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми министри, предлагам да определим нов представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие и същевременно да отменим Решение №218 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. <br /> За представител на Република България предлагам да определим Стефка Славчева Славова. Тя е много добър специалист, работила е и преди в банката. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Точно преди да я направят вицепрезидент на банката беше уволнена, а тя е кадърна, позната е в банкерските среди. Така че не правим политическо уволнение, а връщаме човека, който си работеше там.<br /> Приема се точката. <br /> <br /> * * *<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Искам за няколко минути да поставя една тема на вашето внимание, защото това е един бич в обществото, който, както и да работи МВР, не се ли реши &ndash; все едно нищо не е направено. И тонове кокаин да задържите, каквото и да направите, когато, прибирайки се вкъщи хората биват спирани и им се търси кусур, и им се подмята, че нямат пари (а като гледам колко пари даваме &ndash; над милиард, за МВР и все не стигат), аз мисля, че трябва да направим едно кардинално решение там. Казвам го и от опит &ndash; в случая и като бивш секретар, от опита си говоря.<br /> Няма по-неприятно усещане, когато служител на реда ти подмята &bdquo;Дай за кафе, дай за цигари или да почерпиш&rdquo; и се държи по начин, по който се губи цялата увереност, че в държавата има система, която да пази. Буквално да рекетира е точната дума.<br /> За това искам да възложа на министър Вучков и на министъра на финансите, макар че в цялост за това би трябвало да има пари в МВР. Господин Вучков да съобрази със закона и да издаде една заповед (повтарям, внимателно я огледайте да е съобразена със закона) на улицата да имат правото да извършват проверка със съставяне на акт само квалифицирани хора и само под непрекъснатото заснемане с камера на цялата процедура. Ако трябва, първоначално ще бъдат 10 коли в София, 20 коли, ще си сложим план на месец по пет да оборудваме. Там, където няма, проверките ще се правят под стационарна камера. В София вече имаме много камери. С GPS колите са ни оборудвани още от мое време, както се казва. Излиза от гаража полицейската кола, отива и застава под камерата, където се снима защо спират, какво проверяват и как проверяват, а тези, които са на трасе &ndash; спира, излиза и заснема цялата проверка, издаването на акта, тръгването на автомобила и всичко останало.<br /> С колегата в Естония разговарях &ndash; решили са 100% въпроса с корупцията по пътищата.<br /> Второ, понеже ще се опитат веднага да обиколят заповедта с полицейските операции. Ако се провеждат такива, защото те се провеждат, заградителни, оперативни и т. н., много точно да се следи. Да се отвори една отворена линия или през Фейсбук, ако трябва. Всеки, който бива спиран с думите &bdquo;Провежда се полицейска операция&rdquo;, да напише след това: &bdquo;В еди колко си часа бях спрян за полицейска операция&rdquo;.<br /> Ще ангажираме цялото общество, след като обществото е подпалено. И с право! Не го ли пресечем това по този начин, каквото и да направите, колкото и пари да даваме, това обществото няма да го приеме.<br /> Колеги, слушам ви!<br /> БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Господин премиер, в тази връзка, тъй като повдигнахте темата, ние в Министерството на икономиката подготвяме едно писмо, с което щях да ви занимавам на следващо заседание.<br /> В Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, която е към Министерството на икономиката, има получени доста сигнали за използване на несертифицирани или направо казано &ndash; частни радари и дрегери, масово от пътни полицаи. Изважда дрегера, който си е купил частно, несертифициран, използва него, радари също масово. Ще организираме проверка и съответно ще дадем сигналите на министър Вучков за използването на тези несертифицирани методи.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Колега Лукарски, още днес след обяд с министър Вучков, и който Ви трябва, плюс тази агенция, седнете и извикайте, ако трябва, Вучков, всички областни началници плюс СДВР и всички останали. Вземете го на ръчен контрол. Ако вие не се справите с това, ще си отидеш като провален министър, защото хората няма да ти вярват. Като те видят вечер по телевизията да им обяснявате, че сме задържали 150 килограма хероин на турската граница - за нас това е огромен успех, какъв успех е, като сега, преди малко дойдоха тези да ме изнудват да ми вземат 5 лева, 10 лева?! И ресто връщат! &bdquo;Имам едни&hellip;&rdquo;, а те казват: &bdquo;Ще ти върнем, дай&rdquo;. Разбирате ли, просто от това ме обзема бяс като го слушам.<br /> Мисля, че това не се ли направи &ndash; със заповеди, с убеждение, с приказки &ndash; абсолютно. Тя е така смазана схемата и вече са свикнали на това, че трябва или да се отреже като с нож&hellip; И контрол възлагаш, вертикален, на големите началници, избирателно да отиват внезапно и да проверят всичко това, за което говорят. Отиваш ти лично! В края на краищата, още ме избират хората за това, което правих като главен секретар, още заради това, не заради друго. Отиваш сутринта ти преди смяната спираш колите в &bdquo;х&rdquo; дирекция: &bdquo;Дайте дрегерите!&rdquo;, а до теб е Лукарски с метрологията, &bdquo;Дайте дрегерите и дайте радарите!&rdquo;.<br /> Разберете, че хората очакват от това правителство &ndash; понеже амбициозно в програмите сме си говорили за реформи в съдебната система, в сигурността, а от това се започва. Това са най-важните неща. Това тормози народа.<br /> Подобни неща стават на улицата и за това се избиват. Вчера минах на околовръстното &ndash; шест платна сме направили, Москов, с теб, няма една здрава мантинела. Катастрофа след катастрофа! Какво беше едно време &ndash; дупки, две платна само, много дупки, едва пълзят колите &ndash; няма катастрофи. Дали спукана гума, счупен амортисьор, а сега се избиват. То и да не строим &ndash; на шест платна им е тясно. Но това е именно, защото вземат лесно книжки, пият и карат. Знаят, че като ги спре, си носят готови пари. И това след това отиват при Калфин да плаща за болни и нетрудоспособни. Колко инвалиди имаме в следствие на катастрофи &ndash; средно по десет хиляди на година произвеждаме. Москов нека да направи една справка в Министерството на здравеопазването за лечението от катастрофи. Аз съм сигурен, че стотици милиони, не десетки, а стотици милиони се харчат за това, стотици.<br /> Дайте да се съсредоточим върху тези неща, които най-пряко касаят хората. И другото е битовата престъпност. Ние години наред&hellip; понеже от света най се забелязва, като се хванат тонове наркотици, като се направят големи операции - тогава похвалите от цял свят идват и това е оценката за службите.<br /> Не, че не трябва да го правите. В същото време на един са откраднали козата, на друг му взели телевизора, на човека му е мъчно, криво му е. Направи и изпрати по селата хора. Ако особено отидем на вариант да задържим с новия закон, който приеха и тези пари, които се дават, направете и изпратете хора, като във всяко село да има. Второто, сложете камери. В тези села като сложите три камери на трите ъгъла на селото и като мине колата утре ще ги намерите, така както намерихте тези, за които ви поздравяваме всички ние &ndash; за тези, които бяха измъчвали бабата и дядото.<br /> Това са нещата, които очакваме, защото Вежди Рашидов сутринта дойде и ми каза: &bdquo;Докога МВР ще ни е галеното дете и такива огромни милиарди ще даваме там, а пет милиона не ми давате за култура&rdquo;.<br /> Разбра ли ме Вучков? Това са нещата &ndash; ако някой колега има против, ние сме един кабинет. Ние искаме да имаме успехи в здравеопазването, искаме да имаме успехи в сигурността, искаме в отбраната и искаме във всяка една сфера. Тези три неща не направи ли МВР&hellip;<br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ: Нищо против към МВР, господин премиер, но аз само се аргументирах, че ние имаме с висше образование хора по библиотеки и читалища в цялата страна с по 350 лева заплата. Това са хора с образование и ценз.<br /> Вие сте прав и Ви подкрепям за това, което казахте. Не може хората да остават с впечатление, че след като осигуряваме дрехи, храна и всичко на МВР и да демотивират обществото с вземане на рушвети. Това дестабилизира всичко в страната. Хората от малкото се дразнят повече, затова Ви го казах.<br /> Благодаря.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Вучков, ще кажеш ли нещо в твое оправдание?<br /> ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Няма нужда да се оправдавам, нито да се правим на изненадани от това, което излезе като клип онази вечер, защото не е тайна, че е ежедневие.<br /> Тук наистина напълно споделям тази идея да има видео заснемане на абсолютно всички проверки от страна на &bdquo;Пътна полиция&rdquo;, защото дори да намалим броя на проверките, ако те са видео заснети очевидно елиминираме изобщо елемента корупция и корупционно поведение на служителите. Така че, по-добре да предприемем този риск и да ги сведем до по-малко тези проверки, но да са видео заснети.<br /> Създал съм организация и следобед се събираме доста голям екип. Мисля да съчетая това с една 100% проверка на професионалните умения и квалификация на всички, които работят в началото по линия на пътна безопасност. Вероятно ще определим срок около месец и половина от средата на януари, да видим как ще проработи такава форма на последващ контрол, дали са способни и имат ли способности да го правят и какви изводи да направим въз основа на една такава комплексна проверка, защото наистина това поведение корупционно на пътя всъщност подрива абсолютно всички останали успехи, които може да постигне МВР. Например, вчера се срещаме с директора на ОЛАФ и чертаем планове да борим измамите с еврофондове, но всичко това потъва на фона на 20-те лева на този катаджия, който отгоре на всичко е поискал и да напусне и да си вземе обезщетенията. Нещо, което, разбира се, няма да се случи.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Какво е поискал?<br /> ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Иска да напусне доброволно и да си вземе обезщетенията &ndash; нещо, което, разбира се, няма да се случи. <br /> Господин премиер, не искам да се създава усещане от страна и на другите министри, че МВР само взема пари и някак си другите не го заслужават. Всички го заслужават, но сме изправени пред наистина трудна ситуация. Имах възможност с Вас да го споделя преди около час &ndash; другата сряда и четвъртък, това е традиционно на тази дата, всеки месец полицаи и пожарникари вземат заплати. Имам един приятел, между другото, който казва: &bdquo;Много мразя да съм прав&rdquo;&hellip; Защото, докато се приемаше новият Закон за МВР, критикувахме, че няма да има пари и то нямаше. Финансовият министър тогава го каза писмено. И сега изведнъж, вместо те да се обясняват, че няма пари за заплати, например, министър Йовчев, трябва аз тук това да обяснявам. <br /> Разбира се, с министър Горанов ще намерим начин да не забавим заплатите за ноември месец (какъв хубав старт ще бъде само за нашето управление, ако забавим заплатите на пожарникарите и полицаите!), след това с актуализацията да си планираме нещата така, че декември и следващата година да има пари за заплати, но имайте предвид, че има много извънредни разходи в момента, които не касаят само МВР. Бежанският натиск е огромен, а идва зима и разходите ни са огромни и трябва солидарност. Без пари ние не можем да го удържим.<br /> Разбира се, икономии ще направим, ще направим преструктуриране на щатовете. Това, което казахте за видеонаблюденията в малките населени места, е много важно. Аз след две седмици ще открия един такъв проект в една малка община като Червен бряг. На две пътни артерии в малки общини да сложим видео наблюдение, това решава 30 на сто от масовата престъпност. Това се отнася, разбира се, и за полицаите в малките населени места.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Надали тук има някой, който да обича повече полицаите от мен, камо ли пожарникарите. Аз искам тази професия да се носи с чест. Надали им е приятно на полицаите като гледаха сутринта по телевизиите и коментарите на всички по тази тема. Ние не говорим, че не ги обичаме. Въпросът е, че трябва да си заслужат парите, така както им е по призвание и затова &ndash; с масова медийна кампания. Затова като слезете, ще помолите всеки човек да знае, че ако не се заснема от началото до края вземането или неговото нарушение, няма право да му съставят акт. Няма право. Да извика някой, ако е в нарушение &ndash; например, спират министър пиян, а нямат право да го санкционират по нашата с теб заповед, защото трябва да се заснема. Тогава викат, оборудваният автомобил идва, спира, заснема цялата проверка, издаването на акта и си заминават. В смисъл &ndash; когато е видно, че някой криволичи или е извършил престъпление, или е крадец, задържат го и вече си действат по другата процедура.<br />