Правителството предостави на Българската православна църква /БПЦ/ за безвъзмездно ползване за срок от 10 години Манастирския комплекс "Св. Йоан Предтеча" в Кърджали. Комплексът е архитектурно-строителен паметник от национално значение.
Той беше възстановен след сключен договор между Министерството на културата и Фондацията за християнска архитектура и изкуство "Никола Фичев-Захарий Зограф", благодарение на който фондацията финансира със собствени средства и дарения консервационно-реставрационните работи по паметника, реконструкцията на църквата, благоустройствените и инфраструктурни мероприятия по терена и др.
Използването на средновековната църква като действащ православен храм ще отговори на потребностите на обществеността. В този смисъл е волята на Министерството на културата да се учреди безвъзмездно право на ползване върху имота в полза на Българската православна църква. /БЛИЦ