На 27 май съдът в Антверпен е регистрирал Мюсюлмандемократичен съюз с председател Росен Йорданов, популярен в България като Юзеир Юзеиров, съобщава „София прес".
В учредителните документи е записано, че МДС ще се бори за свобода на вероизповеданието, етническо и културно самоопределяне без разлика по пол, произход, цвят, вяра и социално положение, ще защитава правата на етническите малцинства и ще се бори против бедността в името на едно по-добро общество в демократичния Европейски съюз.<br /> <br /> Целта, която МДС си поставя е да представлява всички европейски мюсюлмани и всички етнически малцинства.<br /> <br /> Али Юзеиров заяви, че партията ще участва със собствени кандидатури на следващите избори за евродепутати. Според него тази регистрация е изключителен успех за демокрацията и е доказателство, че ЕС защитава правата на политическо самоопределяне, което би трябвало да бъде стандартна политика за всички страни-членки, включително и България.<br /> <br /> На 27 юни предстои Върховният касационен съд да разгледа жалбата по отказаната регистрация на партия ОТОМАН, ръководена от двамата братя Юзеирови. &bdquo;Предстои българският съд да покаже, че се ръководи от същите европейски ценности, които защитава и съдът в Белгия,&quot; допълни Али Юзеиров.<br /> <br />