Заключенията, направени от Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) показват, че въпреки декларираното желание за борба с корупцията, „резултатите далеч не са окуражаващи”, съобщи “Ню Юръп”.
Разраства се и проблемът с разпространението на трансгранични форми на корупция. Според доклад на Европейския парламент от 2000 година насам разкритите случаи на трансгранична корупция, в резултат от които са последвали осъдителни присъди за виновните лица, са под 50%. <br /> <br /> Различията в националните законодателства на страните членки също се явяват пречка за ефективно правораздаване.<br /> <br /> &bdquo;Не можем да имаме ефективен икономически и фискален съюз без антикорупционен съюз&rdquo;, е едно от становищата на експертите, изготвили доклада.<br /> <br /> За целта те препоръчват унифициране на законодателството за борба с корупцията и създаването на длъжността Главен прокурор на ЕС. Неговият офис ще разполага с правомощията да разследва, преследва и изправя пред правосъдието всички, които извършват действия, ощетяващи ЕС. <br /> <br /> Самото създаване на Офиса на Европейския Главен прокурор се очаква да бъде предложено от Европейската комисия през месец юни тази година. Сред поставените цели са и създаването на Европейска програма за защита на лица, свидетелстващи за случаи на корупция. <br /> <br /> По-нататъшните мерки и задълбочената интеграция в областта на антикорупционните мерки биха могли да доведат и до паневропейски &bdquo;разследващи органи от типа на американското ФБР&rdquo;, се казва още в доклада. /БЛИЦ<br />