Националният съвет на БСП подкрепи проект на декларация "125 години БСП", съобщиха от пресцентъра на партията. В нея са залегнали основните характеристики на партията: БСП е партия на хората на труда, свързана със съдбата на България. В декларацията си социалистите заявяват, че БСП е партия, преживяла много преходи, но не е преходна партия.
Призванието на БСП днес, като лява национална партия, е да гарантира достоен живот на всеки, без унизяващ недоимък и страх за утрешния ден, да модернизира икономиката на страната и да отстоява българските интереси. В изпълнение на свое решение от 23 януари 2016 г., Националния съвет на БСП е приел правила за провеждане на избор на национални органи на партията на 49-ия Конгрес. За първи път те са обединени в изричен документ. <br /> <br /> <img width="520" height="401" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-01.JPG" /><br /> <br /> Правилата са в съответствие с Устава на БСП. Те гарантират откритост, публичност и равнопоставеност, както по отношение на дискусиите по политическите въпроси в конференциите и общите събрания на общинските, районните и градските организации, така и относно направените предложения за местните и национални партийни органи. Регламентът призовава за коректен тон на кампанията и не допуска дискредитиране в партиен и в личностен план.<br /> <br /> <img width="520" height="327" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-02.JPG" /><br /> <br /> Правилата създават предпоставки дискусията в рамките на отчетно-изборната кампания и Конгреса да се концентрира върху политики, а не върху лични амбиции и персонални противопоставяния. НС на БСП единодушно е избрал члена на ИБ на НС на БСП и евродепутат от БСП/ПЕС Георги Пирински за главен редактор на списание &quot;Ново време&quot;.<br /> <br /> <img width="520" height="388" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-03.JPG" /><br /> <br /> <img width="520" height="353" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-04.JPG" /><br /> <br /> <img width="520" height="360" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-08.JPG" /><br /> <br /> <img width="520" height="341" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-10.JPG" /><br /> <br /> <img width="520" height="274" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201603/BSP PLENUM-11.JPG" /><br /> <br /> <strong>Снимки: Иван ГРИГОРОВ, БЛИЦ</strong><br />