Изграждането на АЕЦ „Белене” е стратегически важен проект от национално значение и с огромни ползи за развитието на българската икономика и енергетика, казват от партията. Той е необходим за запазването на ролята на България като енергиен център на Балканите и нетен износител на електроенергия.
Наред със създаването на работни места по време на изграждането, важно е и участието на голям брой български фирми. Това ще доведе до съживяване на икономиката не само в региона, но и в цялата страна. В период на икономическа криза този проект има ключово значение за по-бързото и леко излизане от нея.<br /> <br /> По време на експлоатацията на АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; ще се запази ядреният потенциал на България като развита страна, притежаваща човешкия, интелектуалния и технологичен ресурс за развитие на атомна енергетика. <br /> <br /> В света има само 32 страни, които притежават ядрени технологии и експлоатират атомни централи и България е фактор в световен мащаб в тази високотехнологична област. <br /> <br /> След изграждането си АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; ще осигурява евтина и стабилна базова енергия. По предварителни разчети и цена от 4 евроцента за киловатчас, икономическата полза от АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; ще бъде близо 300 милиона евро на година за период от 60 години.<br /> <br /> Не трябва да забравяме и екологичната целесъобразност на проекта. На фона на завишените изисквания и поетите ангажименти за намаляване на вредните емисии (главно от ТЕЦ), абсолютно чистата енергия от АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; е незаменима. <br /> <br /> Несъстоятелни са твърденията за изхарчени милиарди, срещу които няма нищо построено. Те показват незнание, некомпетентност и безотговорност. При всеки инвестиционен проект първоначалните разходи се планират и се инвестира в дейности като подготовка на площадката, проектиране, поръчка на оборудване и материали. На доста по-късен етап от развитието на проекта резултатите са видими с &bdquo;просто&rdquo; око. Ако се подходи правилно, дори при строеж на къща, първоначално се плаща на архитект, проектант, поръчват се материали, изравнява се теренът, прави се изкоп и чак след няколко месеца се започва същинският строеж. В случая с АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; подходът е подобен, но периодите са по-дълги, разходите са по-големи и рискът от прекратяване много по-голям. Към този момент не става въпрос за много милиарди, а за 600 милиона евро, които са инвестирани точно в такива дейности.<br /> <br /> Развитието на атомна енергетика в България няма алтернатива и всеки опит за спиране или замразяване на изграждането на АЕЦ &ldquo;Белене&rdquo; е равно на национално предателство. Правителството на ГЕРБ продължава с опитите за отвличане на вниманието на обществото от важните въпроси с пускането на &ldquo;медийни бомби&rdquo;, които в общия случай са откровени лъжи. /БЛИЦ