Предвидени са около 17 милиарда лева за България от фондовете на ЕС след 2014 г. Парите ще помогнат за икономическото ни сближаване с останалите европeйски страни, обяви министър Томислав Дончев по време на дискусия за следващата седемгодишна финансова рамка, посочва БНР.
Министър Дончев припомни, че сумата по кохезионната политика за всички държави е 336 милиарда евро, но точният размер на парите за България все още подлежи на преговори и промени. <br /> <br /> Според него, това разпределение за България ще включи 30% е Кохезионният фонд, коeто означава инвестиции в тежка инфраструктура - пътна, железопътна, както и сектор води. <br /> <br /> Около 18% за страната ни се очакват от Eвропейския социaлен фонд, коeто са всички инвестиции в образованиетo, като меки мерки, социално включване, квалификация на работната сила. <br /> <br /> Останалите средства, които очакваме да се влеят в икономиката ни се чакат по Европейски фонд за регионално развитие, откъдето имаме ангажимента за 50% от целия ресурс да се разходи за нисковъглеродна икономика, регулации и малки и средни предприятия. <br /> <br /> Помолен за коментар, дали 30% дял на Кохезионния фонд не е намаляване на досегашните средства, Дончев каза, че тези средства в никакъв случай не са отстъпление. <br /> <br />